MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2015/05

Rok wydania: 2015 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90277

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Leczenie niedoczynności tarczycy. Podsumowanie wytycznych American Thyroid Association Task Force on Thyroid Hormone Replacement 2014
Na podstawie: Guidelines for the treatment of hypothyroidism prepared by the American Thyroid Association Task Force on Thyroid Hormone Replacement
J. Jonklaas, A.C. Bianco, A.J. Bauer, K.D. Burman, A.R. Cappola, F.S. Celi, D.S. Cooper, B.W. Kim, R.P. Peeters, M.S. Rosenthal, A.M. Sawka
Thyroid, 2014; 24. doi: 10.1089/thy.2014.0028
komentarz: prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała
str. 12-26
W artykule przedstawiono wybrane praktyczne informacje i zalecenia dotyczące leczenia NT u osób dorosłych, w tym m.in. optymalnego sposobu przyjmowania lewotyroksyny (L-tyroksyny, LT4) i celów leczenia substytucyjnego, ewentualnych źródeł niezadowolenia chorych ze skuteczności terapii, a także alternatywnych metod leczenia.

Postępowanie w niedokrwieniu okrężnicy. Podsumowanie wytycznych American College of Gastroenterology 2015
Na podstawie: ACG Clinical Guideline: Epidemiology, Risk Factors, Patterns of Presentation, Diagnosis, and Management of Colon Ischemia (CI)
L.J. Brandt, P. Feuerstadt, G.F. Longstreth, S.J. Boley
American Journal of Gastroenterology, 2015; 110: 18-44
komentarz: prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik
str. 28-36
W podsumowaniu najnowszych wytycznych American College of Gastroenterology omówiono: definicję, epidemiologię, patofizjologię, czynniki ryzyka oraz obraz kliniczny, diagnostykę i leczenie niedokrwienia okrężnicy.

Marszowe testy wysiłkowe w chorobach płuc. Podsumowanie wytycznych European Respiratory Society i American Thoracic Society 2014
dr hab. n. med. Piotr Boros prof. IGiChP w Warszawie, Zakład Fizjopatologii Oddychania, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 37-41
Autor przedstawia najważniejsze z praktycznego punktu widzenia informacje i zalecenia dotyczące wykonywania marszowych testów wysiłkowych w chorobach płuc: testu 6-minutowego marszu, stopniowanego wahadłowego testu marszowego i wytrzymałościowego wahadłowego testu marszowego.

 POSTĘPY W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH 

Diabetologia - postępy 2014
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
str. 42-53
Autor omawia główne zmiany w amerykańskich i europejskich wytycznych dotyczących postępowania w cukrzycy oraz nowe dane o lekach przeciwcukrzycowych i operacjach bariatrycznych w cukrzycy.

Prewencja chorób sercowo-naczyniowych - postępy 2014
prof. dr hab. n. med. Barbara Cybulska1, prof. dr hab. n. med. Wiktor B. Szostak1, prof. dr hab. n. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek1,2, dr hab. n. o zdrowiu, dr n. med. Dorota Szostak-Węgierek3
1 Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, 2 Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny, Instytut Medycyny Społecznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 3 Zakład Żywienia Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 54-61
Autorzy przedstawiają wybrane publikacje dotyczące spożycia kwasów tłuszczowych, bezpieczeństwa leczenia statynami, homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej, hipertriglicerydemii wielogenowej oraz leczenia skojarzonego statyną i ezetymibem.

Choroby trzustki - postępy 2014
prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski
Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
str. 62-66
Prof. Andrzej Dąbrowski omawia wybrane publikacje dotyczące ostrego zapalenia trzustki, torbieli nowotworowych i raka trzustki.

Alergologia - postępy 2014
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski, Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
str. 67-73
Autor przedstawia wybrane publikacje dotyczące patogenezy i epidemiologii reakcji alergicznych, mechanizmu anafilaksji, alergii na pokarmy oraz amerykańskie i europejskie wytyczne dotyczące chorób alergicznych.

Osteoporoza - postępy 2014
prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko, Klinika i Poliklinika Reumatologii, Instytut Reumatologii im. E. Reicher w Warszawie
str. 74-77
Autor omawia decyzje administracyjne dotyczące leków stosowanych w leczeniu osteoporozy, wyniki ostatnio opublikowanych badań klinicznych leków oraz nową definicję i kryteria diagnostyczne osteoporozy.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. Jaką tachyarytmię uchwycono na górnym pasku?
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 78-79,97
Dwa fragmenty badania holterowskiego zarejestrowane w czasie snu.

Diagnostyka radiologiczna. 64-letni mężczyzna z dusznością i skąpomoczem, leczony z powodu ostrej białaczki szpikowej
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej, Szpital Wojewódzki w Opolu
str. 80-83, 88
U 64-letniego mężczyzny w 2. dobie chemioterapii z powodu ostrej białaczki szpikowej (AML) wystąpiły duszność spoczynkowa i drgawki.

Ultrasonografia. 22-letni mężczyzna z bólem prawego podżebrza
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński1, dr n. med. Adam Krzyształowski2
1 Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii PUM w Szczecinie
2 Zakład Diagnostyki Obrazowej SPWSZ w Szczecinie
str. 84-88
Co może być przyczyną powiększenia płata ogoniastego wątroby w badaniu sonograficznym?

Kardiologia. 23-letni mężczyzna z szybko postępującym nadciśnieniem tętniczym
lek. Ewa Warchoł-Celińska1, dr n. med. Jacek Kądziela2, dr n. med. Ilona Michałowska3, dr n. med. Magdalena Januszewicz4, dr n. med. Aleksander Prejbisz1, dr n. med. Elżbieta Florczak1, dr hab. n. med. Marek Kabat prof. IK1, prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski2, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz1
1 Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii w Warszawie, 2 Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Instytut Kardiologii w Warszawie, 3 Zakład Radiologii, Instytut Kardiologii w Warszawie, 4 II Zakład Radiologii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 89-97
Przeczytaj opis przypadku.

Pneumonologia. 42-letni mężczyzna z napadami kaszlu i duszności
dr n. med. Filip Mejza, prof. dr hab. n. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka, II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
str. 98-104
Mężczyzna zgłosił się do lekarza z powodu napadów suchego kaszlu i duszności. Napady te występowały zarówno w dzień, jak i w nocy. Duszność towarzyszyła napadom kaszlu lub pojawiała się po wysiłku fizycznym.

Hepatologia. 44-letni mężczyzna z wodobrzuszem
prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb, dr hab. n. med. Michał Kukla, lek. Marta Dobras, dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Duława
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
str. 106-111
Mężczyzna regularnie przyjmujący alkohol skierowany do szpitala powodu z wodobrzusza, utraty masy ciała, biegunki, podbarwionych krwią wymiotów oraz duszności wysiłkowej. Czy wstępne rozpoznanie zdekompensowanej marskości alkoholowej wątroby u opisanego chorego było uzasadnione?

Diabetologia. Problemy w leczeniu cukrzycy - cz. 12. Czy zastosowanie systemu ciągłego monitorowania glikemii u pacjenta leczonego doustnymi lekami hipoglikemizującymi ma sens?
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak prof. UM w Łodzi
Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 112-118
Samokontrola glikemii u chorych na cukrzycę typu 2 leczonych doustnie ma oczywiście inne - w pewnym sensie mniejsze - znaczenie niż u pacjenta wymagającego intensywnej funkcjonalnej insulinoterapii.

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Której metody pomiarów ciśnienia tętniczego powinno się używać do rozpoznawania nadciśnienia?
dr n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii w Warszawie
str. 119-120
Czy wykonywanie przesiewowych pomiarów BP wiąże się z mniejszym ryzykiem sercowo-naczyniowym (RSN)?

 PRAWO MEDYCZNE 

Odpowiedzialność karna lekarza w trakcie szkolenia specjalizacyjnego za skutek błędu medycznego
Aleksandra Dąbek, Wydział Prawa, Uniwersytet Łódzki
str. 121-126
Odpowiedzialność szkolącego się lekarza można porównać do sytuacji kursanta na prawo jazdy. Nie ulega wątpliwości, że kursant nie prowadzi samodzielnie pojazdu w ruchu drogowym, bo takiego uprawnienia nie posiada.

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 24: Informowanie o niepomyślnej prognozie
dr hab. Grzegorz Hołub
str. 127-129
„W razie niepomyślnej dla chorego prognozy lekarz powinien poinformować o niej chorego z taktem i ostrożnością. Wiadomość o rozpoznaniu i złym rokowaniu może nie zostać choremu przekazana tylko w przypadku, jeśli lekarz jest głęboko przekonany, iż jej ujawnienie spowoduje bardzo poważne cierpienie chorego lub inne niekorzystne dla zdrowia następstwa; jednak na wyraźne żądanie pacjenta lekarz powinien udzielić pełnej informacji”.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 130-134


Medycyna Praktyczna 2015/05

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna