MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2015/06

Rok wydania: 2015 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90287

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Leczenie niedokrwistości z niedoboru żelaza - zagadnienia praktyczne
Treatment of iron deficiency anemia: practical considerations
Sophia Taylor, David Rampton
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2015; 126 (w druku)
str. 12-24
W artykule przedstawiono metabolizm żelaza oraz zasady leczenia niedokrwistości z niedoboru żelaza preparatami doustnymi i dożylnymi, monitorowanie odpowiedzi na leczenie, a także postępowanie w przypadku działań niepożądanych.

Zapobieganie udarom mózgu u chorych z bezobjawową miażdżycą tętnic szyjnych - rewaskularyzacja nie jest rozwiązaniem
Stroke prevention in asymptomatic carotid artery disease: revascularization is not the solution
Robert G. Hart MD, Kuan H. Ng MB BS
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2015; 125: 363-369
str. 25-31
W artykule przedstawiono epidemiologię bezobjawowego zwężenia tętnicy szyjnej, związane z nim ryzyko udaru mózgu lub innych powikłań naczyniowych oraz wskazania do rewaskularyzacji i zasady leczenia farmakologicznego.

Zastosowanie badań obrazowych w diagnostyce i leczeniu spondyloartropatii. Omówienie zaleceń European League Against Rheumatism (EULAR)
Na podstawie: P. Mandl, V. Navarro-Compán, L. Terslev, P. Aegerter, D. van der Heijde, M.A. D’Agostino, X. Baraliakos, S.J. Pedersen, A.G. Jurik, E. Naredo, C. Schueller-Weidekamm, U. Weber, M.C. Wick, P.A.C. Bakker, E. Filippucci, P.G. Conaghan, M. Rudwaleit, G. Schett, J. Sieper, S. Tarp, H. Marzo-Ortega, M. Ostergaard: EULAR recommendations for the use of imaging in the diagnosis and management of spondyloarthritis in clinical practice
prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann-Górska, dr n. med. Aleksandra Tuchocka-Kaczmarek, dr n. med. Renata Andrysiak Na podstawie: P. Mandl, V. Navarro-Compán, L. Terslev, P. Aegerter, D. van der Heijde, M.A. D’Agostino, X. Baraliakos, S.J. Pedersen, A.G. Jurik, E. Naredo, C. Schueller-Weidekamm, U. Weber, M.C. Wick, P.A.C. Bakker, E. Filippucci, P.G. Conaghan, M. Rudwaleit, G. Schett, J. Sieper, S. Tarp, H. Marzo-Ortega, M. Ostergaard
Annals of Rheumatic Diseases, 2015; doi: 10.1136/annrheumdis-2014-206971
komentarze: prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann-Górska; dr n. med. Renata Andrysiak, dr n. med. Konrad Kraszewski
str. 32-41
W artykule przedstawiono zalecenia Europejskiej Ligi Przeciwreumatycznej dotyczące zastosowania badań obrazowych w rozpoznawaniu i leczeniu spondyloartropati osiowej i obwodowej.

 POSTĘPY W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH 

Choroby przewodu pokarmowego - postępy 2014/2015
prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 42-52
Trudno sobie wyobrazić rozwój gastroenterologii bez postępów technicznych i technologicznych wspomagających diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego. Prof. Witold Bartnik opisuje nowości, tj. bezprzewodowa kapsułka endoskopowa, przezustna miotomia endoskopowa, czy też endoskopowe wytwarzanie zastawki utrudniającej zarzucanie treści żołądkowej do przełyku.

Endokrynologia - postępy 2014
prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński, Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 53-66
Autor przedstawia wybrane doniesienia dotyczące chorób przysadki, tarczycy, przytarczyc i nadnerczy.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Diagnostyka radiologiczna. 44-letni mężczyzna z osłabieniem i pogorszeniem tolerancji wysiłku
dr n. med. Piotr Grzanka, dr n. med. Sławomir Tubek, Dział Diagnostyki Obrazowej, Szpital Wojewódzki w Opolu
str. 67-69
Mężczyzna zgłosił się do lekarza z powodu trwającego od kilku miesięcy osłabienia i pogorszenia tolerancji wysiłku. W wywiadzie zwracały uwagę wielokrotne przetoczenia krwi u 2 członków rodziny. Na RTG klatki piersiowej stwierdzono zmianę w płucu prawym.

Ultrasonografia. 62-letnia kobieta ze zwiększonym stężeniem antygenu rakowo-płodowego we krwi
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, dr n. med. Katarzyna Kołaczyk, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
str. 70-73
Do badania USG jamy brzusznej onkolog skierował 62-letnią kobietę, u której zaobserwował stopniowe zwiększanie się stężenia antygenu rakowo-płodowego (CEA) do 8 ľg/l (norma <5), pomimo zastosowania 6 cykli chemioterapii.

Elektrokardiografia. Fragment badania holterowskiego młodego mężczyzny
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 74-75,87

Kardiologia. Chory z arytmią komorową bez choroby strukturalnej serca
dr n. med. Piotr Kukla,1 dr hab. n. med. Sebastian Stec,2 dr hab. n. med. Marek Jastrzębski3 1 Oddział Internistyczno-Kardiologiczny, Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach, 2 Zakład Elektroradiologii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, 3 I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
str. 76-87
Zapoznaj się z kolejnymi przypadkami pacjentów z przedwczesnymi pobudzeniami komorowymi (PVC) i problemami klinicznymi związanymi z terapią.

66-letni mężczyzna z dusznością i częstymi zaostrzeniami przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
dr n. med. Filip Mejza, II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
str. 88-93
Chory zgłosił się na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) z powodu znacznego nasilenia duszności. POChP rozpoznano 6 lat temu, a od kilku lat 2 razy w roku ma silne zaostrzenia choroby.

Diabetologia. Problemy w leczeniu cukrzycy - cz. 13. Czy glukozuria zawsze musi oznaczać patologię?
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak prof. UM w Łodzi
Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 94-100
Prawidłowy mocz zawiera tylko śladowe ilości glukozy niewykrywalne rutynowymi metodami paskowymi lub chemicznymi.

Gastroenterologia. 61-letnia kobieta z guzem przestrzeni przedkrzyżowej
dr hab. n. med. Marcin Polkowski
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
str. 101-103
U pacjentki, w ramach diagnostyki kamicy nerkowej wykonano TK, która wykazała dobrze odgraniczony guz przestrzeni przedkrzyżowej. Guz cechowała niejednorodna gęstość i współczynnik osłabienia wskazujący na zawartość tłuszczu. Radiolog wysunął podejrzenie tłuszczakomięsaka (liposarcoma).

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 104-105

Diuretyki tiazydowe lub tiazydopodobne, w porównaniu z placebo lub z innymi lekami hipotensyjnymi, w leczeniu nadciśnienia tętniczego - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Effects of thiazide-type and thiazide-like diuretics on cardiovascular events and mortality: systematic review and meta-analysis
R.H.G. Olde Engberink i wsp.
Hypertension, 2015; 65: 1033-1040
komentarz: dr n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
str. 106-108
Badaniem objęto 149 643 dorosłych chorych na NT (BP >140/90 mm Hg) w wieku śr. 64 lat (mężczyźni śr. 54%); BMI 23-31 kg/m2.

Oksykodon w leczeniu bólu u chorych na nowotwór - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Oxycodone for cancer-related pain
M. Schmidt-Hansen i wsp.
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2015; 2: CD003870; doi: 10.1002/14651858.CD003870.pub5
komentarz: dr hab. n. med. Wojciech Leppert
str. 110-112
Czy u dorosłych chorych na nowotwór stosowanie oksykodonu wiąże się z podobnym zmniejszeniem natężenia bólu oraz z podobnym ryzykiem wystąpienia objawów niepożądanych, jak stosowanie innych leków opioidowych?

Kotrimoksazol w porównaniu z klindamycyną w leczeniu niepowikłanych zakażeń skóry w warunkach ambulatoryjnych
Omówienie artykułu: Clindamycin versus trimethoprim-sulfamethoxazole for uncomplicated skin infections
L.G. Miller i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2015; 372: 1093-103
komentarz: prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz
str. 113-114
Wyniki komentowanego badania wskazują na dobrą i podobną skuteczność klindamycyny i kotrimoksazolu, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, także w różnych postaciach zakażeń skóry i tkanki podskórnej.

 PRAWO MEDYCZNE 

Zasady wzajemnego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej
dr n. prawn. Małgorzata Serwach, Katedra Polityki Ochrony Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
str. 115-120
Podstawowym celem Unii Europejskiej jest integracja oraz zapewnienie równej sytuacji prawnej wszystkim jej obywatelom, a jednym z przejawów tej integracji jest transgraniczna opieka zdrowotna.

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 25: Prawo pacjenta do poszerzenia horyzontu konsultacji
dr n. med. Konstanty Radziwiłł, Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Warszawie; Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 121-122
"Lekarz leczący nie może sprzeciwiać się, by chory zasięgał opinii o stanie swego zdrowia i postępowaniu lekarskim u innego lekarza. Na życzenie pacjenta powinien ułatwić mu taką konsultację" (KEL)

 KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT 

Czytanka 1. O Turkach, lekcji historii i przyciasnym gorsecie
Tomasz Sobierajski
Na podstawie: 33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować
str. 123-126
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą czytanką o komunikacji autorstwa dr. Tomasza Sobierajskiego z książki "33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować".

 MISCELLANEA 

IV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Profesora Andrzeja Szczeklika „Przychodzi wena do lekarza”
Justyna Tomska, Piotr Gajewski, Medycyna Praktyczna
str. 127-131
W dniu 7 maja 2015 roku, w pięknej Sali Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, odbyła się gala IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Profesora Andrzeja Szczeklika „Przychodzi wena do lekarza”, organizowanego przez wydawnictwo Medycyna Praktyczna.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 132-136


Medycyna Praktyczna 2015/06

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna