MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2015/07

Rok wydania: 2015 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90302A
Publikacja dostępna w sprzedaży wyłącznie z Medycyna Praktyczna 2015/08

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego 2015. Krytyczne spojrzenie od wewnątrz
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 14-25
Autor omawia aktualne polskie wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym, w tym główne zalecenia, m.in. dotyczące: diagnostyki, rozpoczynania farmakoterapii, docelowych wartość ciśnienia tętniczego, wyboru leku hipotensyjnego, terapii skojarzonej oraz indywidualizacji leczenia, zwracając jednocześnie uwagę na zalecenia budzące kontrowersje.

Zapobieganie zaostrzeniom przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Podsumowanie wytycznych American College of Chest Physicians i Canadian Thoracic Society 2015
Na podstawie: American College of Chest Physicians and Canadian Thoracic Society Guideline
Criner G.J., Bourbeau J., Diekemper R.L., Ouellette D.R., Goodridge D., Hernandez P., Curren K., Balter M.S., Bhutani M., Camp P.G., Celli B.R., Dechman G., Dransfield M.T., Fiel S.B., Foreman M.G., Hanania N.A., Ireland B.K., Marchetti N., Marciniuk D.D., Mularski R.A., Ornelas J., Road J.D., Stickland M.K.
Chest, 2015; 147: 883-893
komentarz: prof. dr hab. med. Władysław Pierzchała
str. 26-33
W artykule przedstawiono aktualne zalecenia dotyczące niefarmakologicznych i farmakologicznych sposobów zapobiegania zaostrzeniom przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Anafilaksja - wytyczne European Academy of Allergy and Clinical Immunology
Anaphylaxis: guidelines from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology
A. Muraro, G. Roberts, M. Worm, M.B. Bilň, K. Brockow, M. Fernández Rivas, A.F. Santos, Z.Q. Zolkipli, A. Bellou, K. Beyer, C. Bindslev-Jensen, V. Cardona, A.T. Clark, P. Demoly, A.E. Dubois, A. DunnGalvin, P. Eigenmann, S. Halken, L. Harada, G. Lack, M. Jutel, B. Niggemann, F. Ruëff, F. Timmermans, B. J. Vlieg-Boerstra, T. Werfel, S. Dhami, S. Panesar, C. A. Akdis, A. Sheikh, w imieniu EAACI Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines Group
Allergy, 2014; 69: 1026-1045
str. 34-56
Artykuł zawiera aktualne wytyczne europejskie dotyczące postępowania w anafilaksji. Przedstawiono w nim epidemiologię, obraz kliniczny i rozpoznanie reakcji anafilaktycznych, czynniki zwiększające ryzyko ciężkich przebiegu anafilaksji oraz zasady leczenia doraźnego.

 POSTĘPY W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH 

Niewydolność serca - postępy 2014/2015
dr n. med. Piotr Niewiński1, prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski1,2
1 Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
2 Klinika Chorób Serca, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
str. 58-66
Autorzy przedstawiają wybrane publikacje dotyczące niewydolności serca, w tym: nowych leków i terapii inwazyjnych, nowych sposobów zapobiegania hiperkaliemii, uzupełnienia niedoboru żelaza, znaczenia edukacji chorych, leczenia migotania przedsionków, terapii resynchronizującej oraz roli digoksyny i β-blokerów.

Intensywna terapia – postępy 2014/2015
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler1, dr n. med. Miłosz Jankowski2, prof. Roman Jaeschke MD MSc3
1 Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 2 II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, 3 Department of Medicine, McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada
str. 67-77
Autorzy przedstawiają wybrane doniesienia dotyczące zakażeń na oddziale intensywnej terapii, postępowania w ciężkiej sepsie i ostrej niewydolności oddechowej, leczenia płynami i składnikami krwi, żywienia ciężko chorych, pozaustrojowych technik oczyszczania krwi oraz zalecenia dotyczące wstrząsu i monitorowania hemodynamicznego, intensywnej terapii w chorobach układu nerwowego i śpiączce po resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pozaustrojowej wymiany gazowej i postępowania u kresu życia.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. Badanie holterowskie pacjenta ze stymulatorem typu VDD
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 78-79, 89
Oto badanie holterowskie pacjenta ze stymulatorem typu VDD (czyli stymulującym komory, ale sterowanym z przedsionków i komór).

Diagnostyka radiologiczna. 89-letnia kobieta z nagłą dusznością
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej, Szpital Wojewódzki w Opolu
str. 81-82
Kobieta została przywieziona na Szpitalny Oddział Ratunkowy z powodu nagłej duszności i osłabienia. Objawy stopniowo się nasilały od 4 godzin.

Ultrasonografia. 66-letnia kobieta z bólem w okolicy lędźwiowej prawej
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
str. 83-85
Do badania USG jamy brzusznej zgłosiła się 66-letnia kobieta skierowana przez urologa z powodu utrzymującego się od 2 tygodni bólu w okolicy lędźwiowej prawej.

Pneumonologia. Chorzy na astmę z podejrzeniem nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne
dr hab. n. med. Joanna Glück, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
str. 86-89
Przypadki dwóch dorosłych kobiet chorujących na przewlekłą dobrze kontrolowaną astmę niealergiczną oraz przewlekły nieżyt nosa i zatok przynosowych z polipami.

Gastroenterologia. 39-letnia kobieta z przewlekłą biegunką i utratą masy ciała
dr hab. n. med. Grażyna Jurkowska, Klinika Gastroenerologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
str. 90-95, 102
Pacjentka zgłosiła się do poradni gastroenterologicznej z powodu biegunki utrzymującej się od 6 miesięcy. Chora oddaje 6-8 luźnych stolców na dobę, bez śluzu i krwi. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna PZT u tej chorej?

Diabetologia. Problemy w leczeniu cukrzycy - cz. 14. Długowieczność czy niedołężna starość - pacjent z cukrzycą po 80. roku życia
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak prof. UM w Łodzi, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 96-102
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnie długość życia wydłuża się co 5 lat o rok, i aktualnie średni czas życia Polek wynosi 81 lat, a Polaków 73 lata. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) za początek starości uznaje 60. rok życia.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 104

Prednizon we wspomagającym leczeniu chorych hospitalizowanych z powodu pozaszpitalnego zapalenia płuc
Omówienie artykułu: Adjunct prednisone therapy for patients with community-acquired pneumonia: a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled trial
C.A. Blum i wsp.
Lancet, 2015; 385: 1511-1518
komentarz: Reed A.C. Siemieniuk MD, Gordon H. Guyatt MD MSc
str. 105-109
Ryzyko zgonu u chorych hospitalizowanych z powodu PZP jest wciąż duże, pomimo postępów w antybiotykoterapii i leczeniu wspomagającym. Badacze oceniali stosowanie GKS jako leczenia wspomagającego u chorych na PZP.

Skuteczność skoniugowanej 13-walentnej szczepionki przeciwko pneumokokom w profilaktyce pozaszpitalnego zapalenia płuc u starszych dorosłych - badanie CAPITA
Omówienie artykułu*: Polysaccharide conjugate vaccine against pneumococcal pneumonia in adults
Bonten M.J.M., Huijts S.M., Bolkenbaas M. i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2015; 372: 1114-1125
komentarz: dr n. med. Aleksandra Banaszkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski
str. 110-111
Wyniki badania CAPITA mają istotne znaczenie dla medycyny wieku podeszłego - komentują polscy eksperci.

 PRAWO MEDYCZNE 

System transgranicznej opieki zdrowotnej
dr n. prawn. Małgorzata Serwach, Katedra Polityki Ochrony Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
str. 112-119
Zgodnie z przepisami implementującymi dyrektywę w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej świadczeniobiorca jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów leczenia przeprowadzonego na terenie innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), stanowiącego tzw. świadczenia gwarantowane.

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 26: Kontakt chorego z rodziną, bliskimi i kapelanem
dr hab. Andrzej Muszala prof. UPJPII, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
str. 120-123
Pacjent zagubiony w obcym środowisku instynktownie pragnie kontaktu z bliskimi osobami oraz tymi, którzy stanowili dla niego codzienne oparcie. Stąd też w KEL w artykule 19 czytamy: „Chory w trakcie leczenia ma prawo do korzystania z opieki rodziny lub przyjaciół, a także do kontaktów z duchownym. Lekarz powinien odnosić się ze zrozumieniem do osób bliskich choremu wyrażających wobec lekarza obawy o zdrowie i życie chorego”

 KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT 

Od autora. Wstęp do książki "33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować?"
33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować
dr Tomasz Sobierajski
str. 124-126
Zapraszam Was do lektury poniższych czytanek i zachęcam do stawiania kolejnych kroków na ścieżce poprawnej komunikacji razem z pacjentami. (dr Tomasz Sobierajski)

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 128-131


Medycyna Praktyczna 2015/07

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna