MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          16.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2015/10

Rok wydania: 2015 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90326

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Postępowanie u chorych z komorowymi zaburzeniami rytmu i zapobieganie nagłej śmierci sercowej. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology 2015
Na podstawie: 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: the Task Force for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death of the European Society of Cardiology (ESC), endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC).
S.G. Priori, C. Blomström-Lundqvist, A. Mazzanti i wsp.
Eur. Heart J., 2015 Aug 29. pii: ehv316
komentarz: prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza
str. 13-44
W artykule przedstawiono praktyczne informacje i zalecenia dotyczące arytmii komorowych, w tym leczenia farmakologicznego i inwazyjnego oraz epidemiologię, etiologię, ocenę ryzyka i zapobieganie nagłej śmierci sercowej u chorych z ostrym zespołem wieńcowym, dysfunkcją lewej komory i niewydolnością serca, kardiomiopatią, wrodzonymi zespołami arytmicznymi, wrodzonymi wadami serca, z migotaniem lub trzepotaniem komór serca bez zaburzeń strukturalnych oraz u osób z chorobą zapalną serca.

Zapobieganie udarowi mózgu u osób po udarze lub napadzie przemijającego niedokrwienia mózgu. Wytyczne AHA i ASA
Wybrane fragmenty artykułu: Guidelines for the Prevention of Stroke in Patients With Stroke and Transient Ischemic Attack. A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association
W.N. Kernan, B. Ovbiagele, H.R. Black, D.M. Bravata, M.I. Chimowitz, M.D. Ezekowitz, M.C. Fang, M. Fisher, K.L. Furie, D.V. Heck, S.C. Johnston, S.E. Kasner, S.J. Kittner, P.H. Mitchell, M.W. Rich, D. Richardson, L.H. Schwamm, J.A. Wilson on behalf of the American Heart Association Stroke Council, Council on Cardiovascular and Stroke Nursing, Council on Clinical Cardiology, and Council on Peripheral Vascular Disease
Stroke, 2014; 45: 2160-2236
komentarz: prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska
str. 45-63
W artykule przedstawiono m.in. zalecenia dotyczące kontroli czynników ryzyka u osób po udarze lub napadzie przemijającego niedokrwienia mózgu; interwencji zabiegowych u pacjentów z miażdżycą dużych tętnic i leczenia farmakologicznego zatorowości sercopochodnej.

Wytyczne dotyczące zapobiegania udarowi mózgu u pacjentów po udarze lub przemijającym napadzie niedokrwienia mózgu opracowane przez American Heart Association oraz American Stroke Association dla lekarzy i innych przedstawicieli służby zdrowia
Tłumaczenie wybranych fragmentów artykułu Guidelines for the Prevention of Stroke in Patients With Stroke and Transient Ischemic Attack: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association
Walter N. Kernan, Bruce Ovbiagele, Henry R. Black, Dawn M. Bravata, Marc I. Chimowitz, Michael D. Ezekowitz, Margaret C. Fang, Marc Fisher, Karen L. Furie, Donald V. Heck, S. Claiborne (Clay) Johnston, Scott E. Kasner, Steven J. Kittner, Pamela H. Mitchell, Michael W. Rich, DeJuran Richardson, Lee H. Schwamm and John A. Wilson on behalf of the American Heart Association Stroke Council, Council on Cardiovascular and Stroke Nursing, Council on Clinical Cardiology, and Council on Peripheral Vascular Disease;
Stroke 2014; 45: 2160-2236
komentarz: prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska
str. 45-63
Tłumaczenie zawiera wszystkie oficjalne zalecenia przedstawione w najnowszych wytycznych American Heart Association i American Stroke Association z 2014 roku dotyczących zapobiegania udarowi mózgu u pacjentów po przemijającym napadzie niedokrwienia mózgu lub udarze niedokrwiennym. Wytyczne AHA/ASA na ten temat są regularnie aktualizowane co 2-3 lata.

Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc. Omówienie aktualizacji wytycznych American Thoracic Society, European Respiratory Society, Japanese Respiratory Society i Latin American Thoracic Association 2015
Na podstawie: An official ATS/ERS/JRS/ALAT clinical practice guideline: treatment of idiopathic pulmonary fibrosis: an update of the 2011 clinical practice guideline
G. Raghu, B. Rochwerg, Y. Zhang, C.A. Garcia, A. Azuma, J. Behr, J.L. Brozek, H.R. Collard, W. Cunningham, S. Homma, T. Johkoh, F.J. Martinez, J. Myers, S.L. Protzko, L. Richeldi, D. Rind, M. Selman, A. Theodore, A.U. Wells, H. Hoogsteden, H.J. Schünemann
American Journal of Respiratory Critical Care Medicine, 2015; 192: 3-19
komentarz: prof. dr hab. n. med. Ewa Rowińska-Zakrzewska
str. 64-68
W artykule przedstawiono definicję, zasady rozpoznania i przebieg naturalny oraz metody leczenia idiopatycznego włóknienia płuc.

Postępowanie w przełyku Barretta. Praktyczny przewodnik dla lekarzy na podstawie zaleceń BAD CAT i BoB CAT
Management of Barrett’s esophagus - a practical guide for clinicians based on the BAD CAT and BoB CAT recommendations
Jakob Jankowski, Cathy Bennett, Janusz A. Jankowski
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2015
str. 69-76
Praktyczny przewodnik dla lekarzy na podstawie zaleceń BArrett’s Dysplasia CAncer Task Force (BAD CAT) oraz Benign Barrett’s CAncer Task Force (BoB CAT)

Diagnostyka i leczenie zaburzeń wzwodu - praktyczne wskazówki z wytycznych European Association of Urology 2015
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kula, Zakład Endokrynologii Płodności, Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności, Centrum Kształcenia Klinicznego Europejskiej Akademii Andrologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 77-88
Autor na podstawie aktualnych wytycznych europejskich przedstawia etiopatogenezę, diagnostykę i leczenie zaburzeń wzwodu.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. Jakie jest pochodzenie napadu częstoskurczu (150/min) zarejestrowanego w trakcie monitorowania holterowskiego?
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 89-90
Dlaczego zespoły QRS są w tym przypadku naprzemiennie różne?

Ultrasonografia. 56-letni mężczyzna po upadku
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
str. 91-94
Mężczyzna w 2. dobie po upadku na chodniku zgłosił się na badanie USG z powodu tępego, rozlanego bólu brzucha i nudności.

Pneumonologia. 65-letnia kobieta z ciężką obturacją oskrzeli
lek. Katarzyna Jusyk1, dr n. med. Maria Porzezińska2, dr hab. n. med. Alicja Siemińska3, prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem3
1 Klinika Alergologii i Pneumonologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk, 2 Klinika Pneumonologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, 3 Klinika Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
str. 98-104
Leczona od wielu lat z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc z niewydolnością oddechową kobieta została przyjęta do kliniki w celu kwalifikacji do przeszczepienia płuc.

Diabetologia. Problemy w leczeniu cukrzycy - cz. 16. Czy w cukrzycy tylko zawał jest „niemy”?
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak prof. UM w Łodzi, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 106-108
Kamica pęcherzyka żółciowego jest jedną z najczęściej stwierdzanych patologii, zwłaszcza u osób otyłych chorych na cukrzycę, i z powodu częstego występowania bywa bagatelizowana.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik wybranych podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 109

Stosowanie glikokortykosteroidów a ryzyko niedoczynności kory nadnerczy - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Adrenal insufficiency in corticosteroids use: systematic review and meta-analysis
L.H.A. Broersen i wsp.
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2015; 100: 2171-2180
komentarz: prof. dr hab. n. med. Anna Kasperlik-Załuska
str. 110-112
Przegląd systematyczny z metaanalizą 36 RCT i 38 badań obserwacyjnych opublikowanych w latach 1975-2014

Bezpieczeństwo dożylnego podawania żelaza - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: The safety of intravenous iron preparations: systematic review and meta-analysis
Avni T. i wsp.
Mayo Clinic Proceedings, 2015; 90: 12-23
komentarz: prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak
str. 113-115
Badaniem objęto 19 253 osoby z różnymi wskazaniami do suplementacji żelaza: przewlekła choroba nerek, ciąża i zapobieganie niedokrwistości w okresie okołoporodowym, niedokrwistość po chemioterapii, niedokrwistość w okresie okołooperacyjnym, nieswoiste choroby zapalne jelit, przewlekła niewydolność serca, zespół niespokojnych nóg.

 PRAWO MEDYCZNE 

OKK oraz najnowsze zmiany w dokumentacji medycznej
dr n. prawn. Małgorzata Serwach, Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki; Katedra Polityki Ochrony Zdrowia, Uniwersytet Medyczny, Łódź
str. 116-120
Okołooperacyjna Karta Kontrolna powstała z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia, która w programie Safe Surgery Safes Lives zaleciła wprowadzenie nowych procedur, które mogłyby przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pacjentów.

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 28: Umieć uderzyć się w pierś i naprawić szkodę wyrządzoną pacjentowi
dr hab. Andrzej Muszala prof. UPJPII, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
str. 121-123
„Nawet najlepiej przygotowany do pracy w zawodzie i staranny w jej wykonaniu lekarz nie jest wolny od pomyłek. Dlatego też powinien czuwać, aby przy stawianiu diagnozy lub w trakcie leczenia nie popełnić błędu, który by poważnie zagroził życiu lub zdrowiu chorego”

 KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT 

Czytanka 4. O bezkolizyjnej ulicy, ideałach i pani z okienka
33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować
Tomasz Sobierajski
str. 124-126
Zapraszamy do zapoznania się z czwartą czytanką o komunikacji autorstwa dr. Tomasza Sobierajskiego z książki "33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować".

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 128-132


Medycyna Praktyczna 2015/10

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna