MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          19.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2015/11

Rok wydania: 2015 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90333

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology 2015
Na podstawie: 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC)
M. Roffi, C. Patrono, J.P. Collet, C. Mueller, M. Valgimigli, F. Andreotti, J.J. Bax, M.A. Borger, C. Brotons, D.P. Chew, B. Gencer, G. Hasenfuss, K. Kjeldsen, P. Lancellotti, U. Landmesser, J. Mehilli, D. Mukherjee, R.F. Storey, S. Windecker.
European Heart Journal, 2015 Aug 29. pii: ehv320
komentarz: prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
str. 13
W artykule przedstawiono zalecenia dotyczące rozpoznania i stratyfikacji ryzyka u chorych z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST oraz leczenia przeciwniedokrwiennego w ostrej fazie, leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego, koronarografii i rewaskularyzacji, a także postępowania w sytuacjach szczególnych: u osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę, chorych na przewlekłą chorobę nerek, z niewydolnością serca, migotaniem przedsionków lub małopłytkowością.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa według wytycznych European Resuscitation Council 2015. Część I
Na podstawie: European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 1. Executive Summary.
K.G. Monsieurs, J.P. Nolan, L.L. Bossaert, R. Greif, I.K. Maconochie, N.I. Nikolaou, G.D. Perkins, J. Soar, A. Truhlár, J. Wyllie, D.A. Zideman; ERC Guidelines 2015 Writing Group
Resuscitation, 2015; 95: 1-80
str. 36
Autorzy przedstawiają zalecenia dotyczące: 1) rozpoznania zatrzymania krążenia; 2) wzywania pomocy; 3) resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w tym uciskania klatki piersiowej, wentylacji płuc, oceny rytmu serca i defibrylacji; 4) poszukiwania i leczenia odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia.

Okołooperacyjne leczenie przeciwkrzepliwe u chorych z migotaniem przedsionków. Praktyczne implikacje badań klinicznych
Perioperative anticoagulant management in patients with atrial fi brillation: practical implications of recent clinical trials.
Alfonso Tafur, James D. Douketis
str. 44
Jak bezpiecznie wykonać zabieg operacyjny u chorego leczonego przeciwzakrzepowo?

Domowe leczenie tlenem. Podsumowanie wytycznych British Thoracic Society 2015
Na podstawie: The British Thoracic Society Guidelines on home oxygen use in adults
M. Hardinge, J. Annandale, S. Bourne i wsp.
Thorax, 2015; 70: 589-591
komentarz: prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem, dr hab. n. med. Krzysztof Kuziemski
str. 51
W artykule przedstawiono informacje i zalecenia dotyczące: 1) wskazań i zasad kwalifikacji do tlenoterapii przewlekłej; 2) optymalnego przepływu tlenu; 3) tlenoterapii nocnej; 4) tlenoterapii za pomocą urządzeń przenośnych; 5) tlenoterapii paliatywnej i krótkotrwałej; 6) sprzętu do domowego leczenia tlenem; 6) bezpieczeństwa domowego leczenia tlenem wraz komentarzem ekspertów.

Postępowanie w polimialgii reumatycznej. Omówienie zaleceń European League Against Rheumatism i American College of
dr n. med. Aleksandra Tuchocka-Kaczmarek1, dr n. med. Grzegorz Goncerz2
1 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, 2 Katedra Anatomii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
komentarz: prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann-Górska
str. 59
W artykule przedstawiono zasady leczenia polimialgii reumatycznej glikokortykosteroidami oraz wskazania do stosowania metotreksatu.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 60-letnia kobieta z niewyjaśnionym bólem w podbrzuszu
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
str. 67
Na konsultacyjną ultrasonografię (USG) brzucha zgłosiła się 60-letnia kobieta skarżąca się od kilku lat na ból w okolicy pachwinowej prawej, który nie miał związku ze spożywanymi pokarmami.

Diagnostyka radiologiczna. 64-letnia kobieta z niewydolnością oddechową w przebiegu ostrego zapalenia trzustki
dr n med. Piotr Grzanka, dr n. med. Sławomir Tubek, Dział Diagnostyki Obrazowej, Szpital Wojewódzki, Opole
str. 70
W trakcie ostrego zapalenia trzustki (OZT) u około połowy chorych dochodzi do zmian w układzie oddechowym.

Elektrokardiografia. Jakie jest pochodzenie okresowo pojawiających się „zębów piły” pomiędzy zespołami QRS?
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 74

Kardiologia. Chorzy z trzepotaniem przedsionków
dr hab. n. med. Sebastian Stec prof. UR,1 dr n. med. Piotr Kukla2, 1 Zakład Elektroradiologii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, 2 Oddział Internistyczno-Kardiologiczny, Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza, Gorlice
str. 77
W artykule przedstawiono elektrokardiogramy trzech chorych z wstępnym rozpoznaniem trzepotania przedsionków (AFl), omówiono postępowanie u chorego z podejrzeniem AFl oraz odpowiedziano na częste pytania lekarzy dotyczące tej arytmii.

Diabetologia. Problemy w leczeniu cukrzycy - cz. 17: Gdy glikokortykosteroidy są choremu absolutnie niezbędne
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz1, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak1,2 prof. UM w Łodzi, 1 Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2 Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 86
Glikokortykosteroidy (GKS) mają istotny wpływ na gospodarkę węglowodanową.

Hepatologia. 62-letni mężczyzna z powiększeniem śledziony
prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb1, dr hab. n. med. Michał Kukla1, dr n. med. Agata Bacik1, dr hab. n. med. Maciej Kajor2
1 Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, 2 Katedra i Zakład Patomorfologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
str. 91
Pacjent przyjęty do kliniki z powodu powiększenia śledziony, dolegliwości bólowych w jamie brzusznej i utraty masy ciała. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono m.in. małą objętość erytrocytu, zmniejszone stężenie żelaza, leukopenię oraz małopłytkowość. Jakie mogą być przyczyny powiększenia śledziony?

Hematologia. 35-letni mężczyzna z krwawieniem po operacji laryngologicznej
lek. Joanna Zdziarska, Klinika Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
str. 97
Pacjent został skierowany do poradni hematologicznej z powodu powikłań krwotocznych po planowej operacji korekcji przegrody nosa. W trakcie zabiegu krwawienie było większe niż standardowo i utrzymywało się do 3. doby po operacji, pomimo zastosowania miejscowych hemostatyków.

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Grypa i jej czynna profilaktyka u dorosłych
dr n. med. Jacek Mrukowicz, Medycyna Praktyczna, Polski Instytut Evidence Based Medicine w Krakowie
str. 102
Jaka jest szansa zachorowania na grypę w ogólnej populacji osób dorosłych? Jakie jest ryzyko hospitalizacji z powodu powikłań grypy? Jakie jest ryzyko zgonu z powodu powikłań grypy? Na pytania odpowiada dr n. med. Jacek Mrukowicz.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik wybranych podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 109

Modyfikacja pozycji ciała podczas próby Valsalvy w leczeniu częstoskurczu nadkomorowego - badanie REVERT
Omówienie artykułu: Postural modifi cation to the standard Valsalva manoeuvre for emergency treatment of supraventricular tachycardias (REVERT): a randomised controlled trial
Appelboam A. i wsp.
Lancet, 2015; http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)61485-4
komentarz: prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza
str. 110
Pierwszym krokiem podejmowanym najczęściej w celu przerwania SVT jest działanie niefarmakologiczne, takie jak: masaż zatoki szyjnej, próba Valsalvy, prowokacja wymiotów lub zanurzenie twarzy w zimnej wodzie.

Tiotropium w leczeniu chorych na astmę - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: What is the role of tiotropium in asthma?: a systematic review with meta-analysis
Rodrigo G.J., Castro-Rodriguez J.A.
Chest, 2015; 147: 388-396
str. 112
Badaniem objęto 4966 chorych na objawową astmę rozpoznaną przed 40. rż., w stabilnym stanie klinicznym, z odwracalną obturacją oskrzeli.

 MISCELLANEA 

Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w 2015 roku
dr n. med. Agnieszka Wroczyńska1, lek. Anna Kuna2, dr n. med. Wacław Nahorski1
1 Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Gdański Uniwersytet Medyczny, 2 Zakład Parazytologii Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
str. 115
Nagrodą Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w roku 2015 uhonorowano Williama C. Campbella, Satoshi Omurę oraz Youyou Tu za badania w dziedzinie farmakoterapii chorób pasożytniczych.

 PRAWO MEDYCZNE I ETYKA 

Więcej wolności sumienia dla lekarzy - skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski, Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Katedra Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Medyczny, Lublin
komentarz: dr n. med. Konstanty Radziwiłł
str. 120
W dniu 7 października 2015 r. Trybunał Konstytucyjny (TK) orzekł o niezgodności z Konstytucją RP części przepisów art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tzw. klauzuli sumienia).

 KOMUNIKACJA LEKARZ - PACJENT 

Czytanka 5. O błędach lekarskich, mediach i Shreku
33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować
Tomasz Sobierajski
str. 128
Zapraszamy do zapoznania się z piątą czytanką o komunikacji autorstwa dr. Tomasza Sobierajskiego z książki "33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować".

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 132


Medycyna Praktyczna 2015/11

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna