MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2015/12

Rok wydania: 2015 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90340

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Postępowanie w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology 2015
Na podstawie: G. Habib, P. Lancellotti, M.J. Antunes, M.G. Bongiorni, J.P. Casalta, F. Del Zotti, R. Dulgheru, G. El Khoury, P.A. Erba, B. Iung, J.M. Miro, B.J. Mulder, E. Płońska-Gościniak, S. Price, J. Roos-Hesselink, U. Snygg-Martin, F. Thuny, P. Tornos Mas, I. Vilacosta, J.L. Zamorano. 2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis: The Task Force for the Management of Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC) Endorsed by: European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), the European Association of Nuclear Medicine (EANM).
European Heart Journal, 2015 Aug 29. pii: ehv319
komentarz: dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki prof. IK
str. 13-41
W artykule przedstawiono zalecenia i praktyczne informacje dotyczące profilaktyki, rozpoznania, oceny rokowania oraz leczenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa według wytycznych European Resuscitation Council 2015. Część II: postępowanie w wybranych stanach chorobowych i u kobiet ciężarnych
Na podstawie: A. Truhlar, C.D. Deakin, J. Soar i wsp.: European Resuscitation Council guidelines for resuscitation 2015: section 4: cardiac arrest in special circumstances
dr n. med. Grzegorz Cebula1, dr n. med. Miłosz Jankowski2
1 Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, 2 II Katedra Chorób Wewnętrznych im. prof. Andrzeja Szczeklika, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Resuscitation, 2015; 95: 148-201
str. 42-50
Autorzy przedstawiają zalecenia dotyczące postępowania w zatrzymaniu krążenia spowodowanym zaburzeniami gospodarki elektrolitowej, wstrząsem anafilaktycznym, zatorowością płucną, ostrym zespołem wieńcowym lub astmą oraz postępowania w zatrzymaniu krążenia o osób otyłych i u kobiet w ciąży.

Rozpoznawanie i leczenie pierwotnej samoistnej odmy opłucnowej. Podsumowanie stanowiska Grupy Roboczej European Respiratory Society 2015
Na podstawie: ERS task force statement: diagnosis and treatment of primary spontaneous pneumothorax
J.M. Tschopp, O. Bintcliffe, P. Astoul, E. Canalis, P. Driesen, J. Janssen, M. Krasnik, N. Maskell, P. Van Schil, T. Tonia, D.A. Waller, C. Marquette, G. Cardillo
European Respiratory Journal, 2015; 46: 321-335
komentarz: prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke
str. 51-56
W artykule przedstawiono patofizjologię, epidemiologię i obraz kliniczny pierwotnej samoistnej odmy opłucnowej oraz zalecenia dotyczące postępowania diagnostycznego i leczenia.

Pozawątrobowe manifestacje immunologiczne zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C
Extrahepatic immune related manifestations in chronic hepatitis C virus infection
Maria Tampaki, John Koskinas
World Journal of Gastroenterology, 2014; 20: 12372-12380
komentarz: dr n. med. Dorota Zarębska-Michaluk
str. 58-71
W artykule przedstawiono pozawątrobowe manifestacje immunologiczne zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C: małopłytkowość immunologiczną, objawy ze strony układu nerwowego, nerek, skóry, tarczycy i objawy reumatologiczne.

Przeszczepianie mikrobioty jelitowej (FMT) w chorobach przewodu pokarmowego. Co powinni wiedzieć lekarze praktycy
Fecal microbiota transplantation in gastrointestinal diseases: what practicing physicians should know
T.J. Borody, N. Connelly, S.W. Mitchell
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2015; 125 (w druku)
str. 72-80
FMT jako metoda leczenia rCDI nie jest już opcją eksperymentalną, ale uznaną, ratującą życie terapią. W wielu krajach najlepsze szpitale dążą do zapewnienia możliwości wykonywania FMT na oddziałach gastroenterologii i chorób zakaźnych.

Jak rozpoznawać dnę moczanową. Omówienie kryteriów klasyfikacyjnych American College of Rheumatology i European League Against Rheumatism 2015
dr n. med. Grzegorz Goncerz1, dr n. med. Aleksandra Tuchocka-Kaczmarek2
1 Katedra Anatomii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, 2 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań
komentarz: prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann-Górska
str. 81-84
W artykule przedstawiono najnowsze kryteria klasyfikacyjne dny moczanowej opracowane pod auspicjami American College of Rheumatology i European League Against Rheumatism.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. Standardowy EKG 75-letniego mężczyzny z dobrze kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i skutecznie leczoną hipercholesterolemią
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 86-87, 116

Diagnostyka radiologiczna. 79-letnia kobieta z dusznością i omdleniem
dr n. med. Piotr Grzanka, dr n. med. Sławomir Tubek, Dział Diagnostyki Obrazowej, Szpital Wojewódzki, Opole
str. 88-91
Przypadek 79-letniej kobiety przywiezionej na SOR z dusznością; wcześniej omdlenie. W chwili przyjęcia kontakt z chorą utrudniony, była splątana, zgłaszała duszność i ból w klatce piersiowej.

Ultrasonografia. 64-letni mężczyzna z cukrzycą i biegunką
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
str. 93-95
Lekarz rodzinny skierował na badanie konsultacyjne 64-letniego mężczyznę chorującego od 6 lat na cukrzycę typu 2. Leczenie metforminą zapewniało dobrą kontrolę glikemii. Od 3 miesięcy pacjent zaczął oddawać do 4 luźnych stolców na dobę, w których spostrzegał sporo tłuszczu.

Gastroenterologia. 70-letni mężczyzna z guzem trzustki
dr hab. n. med. Marcin Polkowski, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa
str. 96-99
U pacjenta w TK wykonanej z powodu kolki nerkowej, stwierdzono guz głowy trzustki. Poza tym obraz trzustki był prawidłowy, a chory nie zgłaszał innych objawów. Wykonano ultrasonografię endoskopową i rozpoznano surowiczy nowotwór torbielowaty. Jakie powinno dalsze być postępowanie?

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Bóle głowy - cz. I
dr hab. n. med. Jacek Rożniecki, Katedra Neurologii, Uniwersytet Medyczny, Łódź
str. 100-103
Jakie objawy wskazują na konieczność pilnej diagnostyki bólu głowy? Czy spożywanie czekolady może wywołać migrenowy ból głowy? Pierwszy epizod silnego bólu głowy - objawy alarmujące.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik wybranych podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 104

Glikokortykosteroidy w leczeniu chorych hospitalizowanych z powodu pozaszpitalnego zapalenia płuc - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: R. Siemieniuk i wsp.: Corticosteroid therapy for patients hospitalized with community-acquired pneumonia: a systematic review and meta-analysis
Annals of Internal Medicine, 2015; 163: 519-528
komentarz: prof. dr hab. n. med. Jan Kuś
str. 105-108
Przegląd systematyczny z metaanalizą 13 RCT opublikowanych w latach 1956-2015; z analizy wykluczono m.in. badania dotyczące chorych na zachłystowe zapalenie płuc oraz badania obejmujące jedynie chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.

Wysokoprzepływowa tlenoterapia donosowa w ostrej hipoksemicznej niewydolności oddechowej - badanie FLORALI
Omówienie artykułu: High-flow oxygen through nasal cannula in acute hypoxemic respiratory failure
J.P. Frat i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2015; 372: 2185-2196
komentarz: dr n. med. Miłosz Jankowski
str. 108-111
Wysokoprzepływowa tlenoterapia donosowa (high flow nasal cannula [HFNC] oxygen therapy) jest metodą leczenia tlenem wykorzystywaną od dłuższego czasu w neonatologii, a od niedawna również u dorosłych.

 MISCELLANEA 

Nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2015 roku
prof. dr hab. n. med. Marek Sanak, Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej, II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
str. 112-116
Nagrodzeni zostali Thomas Lindahl, Paul Modrich i Aziz Sancar

 PRAWO MEDYCZNE 

Lekarz jako biegły w postępowaniu karnym
dr hab. n. prawn. Radosław Olszewski, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzk
str. 117-123
Biegły to znacząca instytucja prawa karnego procesowego. Jest on uczestnikiem postępowania, którego sytuacja jest zasadniczo uregulowana w Dziale V Kodeksu: „Dowody”. Lekarze należą do najczęściej powoływanych biegłych w procesach karnych

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 29: Tajemnica lekarska i jej znaczenie nawet po śmierci chorego
dr n. hum. Marek Olejniczak, Zakład Etyki, Gdański Uniwersytet Medyczny
str. 124-126
Lekarz ma obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej. Tajemnicą są objęte wiadomości o pacjencie i jego otoczeniu uzyskane przez lekarza w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi. Śmierć chorego nie zwalnia od obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej (KEL).

 KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT 

Czytanka 6. O zaufaniu, wierze w siebie i statystyce
33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować
Tomasz Sobierajski
str. 127-128
Zapraszamy do zapoznania się z szóstą czytanką o komunikacji autorstwa dr. Tomasza Sobierajskiego z książki "33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować".

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 130-134


Medycyna Praktyczna 2015/12

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna