MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          19.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2016/01

Rok wydania: 2016 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90354

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Rozpoznawanie i leczenie nadciśnienia płucnego. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology i European Respiratory Society 2015
Na podstawie: 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: The Joint Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS). Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT).
N. Galie, M. Humbert, J.-L. Vachiery, S. Gibbs, I. Lang, A. Torbicki, G. Simonneau, A. Peacock, A. Vonk Noordegraaf, M. Beghetti, A. Ghofrani, M.A. Gomez Sanchez, G. Hansmann, W. Klepetko, P. Lancellotti, M. Matucci, T. McDonagh, L.A. Pierard, P.T. Trindade, M. Zompatori, M. Hoeper
European Heart Journal, 2015 Aug 29. pii: ehv317
komentarz: prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki
str. 12-35
W artykule przedstawiono definicję i klasyfikację oraz zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia poszczególnych postaci nadciśnienia płucnego.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa według wytycznych European Resuscitation Council 2015. Część III: postępowanie w zatruciach i urazach
dr n. med. Grzegorz Cebula1, dr n. med. Miłosz Jankowski2, dr n. med. Dorota Klimaszyk3
1 Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
2 II Katedra Chorób Wewnętrznych im. prof. Andrzeja Szczeklika, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
3 Oddział Toksykologii im. dr Wandy Błeńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej, Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, Poznań
str. 36-41
Urazy i zatrucia stanowią trzecią przyczynę zgonów w Polsce, po chorobach układu krążenia i nowotworach złośliwych.

Leczenie nadciśnienia tętniczego - mity i fakty
Misconceptions and facts about treating hypertension
Edgar Argulian, Ehud Grossman, Franz H. Messerli
Tłumaczył lek. Marcin Pustkowski
The American Journal of Medicine, 2015; 128: 450-455
komentarz: dr n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
str. 42-52
Autorzy przedstawiają 7 błędnych przekonań co do leczenia nadciśnienia tętniczego, dotyczących: wyboru diuretyku, oddziaływania na aktywność układu adrenergicznego, blokady układu renina-angiotensyna, obrzęków obwodowych u chorych przyjmujących blokery kanału wapniowego, zaburzeń wzwodu w wyniku leczenia przeciwnadciśnieniowego oraz docelowych wartości ciśnienia tętniczego.

Rola leków przeciwcholinergicznych we współczesnym leczeniu astmy - wskazówki dla praktyki klinicznej
Current role of anticholinergic drugs in the treatment of asthma - key messages for clinical practice
Marcia Margaret Menezes Pizzichini, Huib A.M. Kerstjens, Emilio Pizzichini
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2015; 125: 859-866
str. 53-62

Zapalenie błony śluzowej żołądka spowodowane zakażeniem Helicobacter pylori w ujęciu światowego konsensusu z Kioto
prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski, Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny, Białystok
str. 63-67
Eradykacja zakażenia H. pylori przerywa ścieżkę patogenetyczną prowadzącą do raka żołądka, dlatego też w ramach prewencji raka żołądka zaleca się wczesne przeprowadzanie eradykacji H. pylori. Najbardziej odpowiedni moment to okres po 12. roku życia, a przed rozwojem stanów przedrakowych, jakimi są zanik błony śluzowej i metaplazja jelitowa. Więcej o ustaleniach konsensusu z Kioto...

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w chorobie zwyrodnieniowej stawów - jak zrównoważyć ryzyko sercowo-naczyniowe i ryzyko żołądkowo-jelitowe.
Balancing cardiovascular and gastrointestinal risks in nonsteroidal anti-inflammatory drugs use in patients with osteoarthritis: guidelines summary from an international expert group
Wassim Mosleh, Michael E. Farkouh
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2016 (w druku)
str. 68-79
Autorzy przedstawiają zalecenia dotyczące stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych u chorych na chorobę zwyrodnieniową stawów w zależności od ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych i żołądkowo-jelitowych.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 76-letnia kobieta z rozbieżnymi wynikami badań obrazowych trzustki
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
str. 81-82
Na konsultacyjne badanie USG jamy brzusznej zgłosiła się 76-letnia kobieta skarżąca się na częste odbijanie i wzdęcia po posiłkach.

Diagnostyka radiologiczna. 69-letni mężczyzna z dusznością i sinicą po udarze mózgu
dr n. med. Piotr Grzanka, dr n. med. Sławomir Tubek, Dział Diagnostyki Obrazowej, Szpital Wojewódzki, Opole
str. 83-84
69-letni nieprzytomny mężczyzna z udarem mózgu przywieziony do szpitala. Stwierdzono lewostronne porażenie twarzy, kończyny górnej i dolnej. Objawom klinicznym udaru mózgu towarzyszyła m.in. niewydolność oddechowa z sinicą.

Elektrokardiografia. Dwa paski zapisu holterowskiego
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 85,91
Rycina przedstawia dwa paski zapisu holterowskiego (odprowadzenie CM5), zarejestrowanego w trakcie jednej minuty.

34-letnia kobieta z niewydolnością oddechową i niewydolnością serca
dr n. med. Piotr Kukla1, lek. Monika Sikorska-Górecka2, lek. Wojciech Kurdzielewicz1, lek. Maciej Kluczewski1
1 Oddział Internistyczno-Kardiologiczny, Szpital Specjalistyczny im H. Klimontowicza, Gorlice
2 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Specjalistyczny, Gorlice
str. 86-87
Nieprzytomna kobieta, lat 34, została przywieziona do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego, który stwierdził u niej niewydolność oddechową i niewydolność serca. Przed utratą przytomności wystąpił u chorej napad drgawek.

Hepatologia. 49-letnia kobieta z marskością wątroby i upośledzeniem czynności nerek
lek. Magdalena Życińska, lek. Przemysław Życiński, dr hab. n. med. Krzysztof Gutkowski prof. UR, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1, Rzeszów
str. 88-91
Otyła 49-letnia kobieta, z rozpoznaną marskością wątroby na podłożu alkoholowym, została przyjęta do Kliniki z powodu postępującego od kilku dni osłabienia z towarzyszącym zażółceniem powłok skórnych oraz powiększaniem się obwodu brzucha. Co było przyczyną pogorszenia stanu ogólnego chorej?

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Bóle głowy - cz. II
dr hab. n. med. Jacek Rożniecki, Katedra Neurologii, Uniwersytet Medyczny, Łódź
str. 93-97
Czy migrena lub napięciowy ból głowy są przeciwwskazaniem do uprawiania sportu? Czy napadowe bóle głowy mogą stanowić ograniczenie wykonywania zawodu kierowcy? Czy wszystkie NLPZ mają podobną skuteczność w leczeniu bólu głowy?

Suplementacja witaminy D i wapnia
prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot, Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
str. 98-104
Czy należy oznaczać stężenie witaminy D? Jeżeli tak, to u których pacjentów? W jakich grupach pacjentów zaleca się oznaczanie stężenia 25-OH-D? Czy po rozpoznaniu osteoporozy należy rutynowo oznaczyć stężenie 25-OH-D? Jeżeli jest ono prawidłowe, to czy należy wdrożyć suplementację witaminy D?

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik wybranych podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 105

Dodanie ezetymibu do statyny u chorych po ostrym zespole wieńcowym - badanie IMPROVE-IT
Omówienie artykułu: Ezetimibe added to statin therapy after acute coronary syndromes
Ch.P. Cannon i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2015; doi: 10.1056/NEJMoa14104
komentarz: prof. dr hab. n. med. Barbara Cybulska
str. 106-108
Badanie IMPROVE-IT potwierdza, że im mniej cholesterolu, tym lepiej Na łamach „The New England Journal of Medicine” opublikowano długo oczekiwane wyniki trwającego 6 lat (mediana) badania IMPROVE-IT, w którym oceniono, czy dodanie ezetymibu (10 mg/d) do simwastatyny (40 mg/d, ew. do 80 mg/d), w porównaniu z monoterapią simwastatyną, u osób po OZW zmniejszy ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Diklofenak w porównaniu z innymi klasycznymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i inhibitorami cyklooksygenazy 2 w leczeniu chorych na chorobę zwyrodnieniową stawów lub reumatoidalne zapalenie stawów - przegląd systematyczny z metaanalizą sieciową
Omówienie artykułu: Relative benefit-risk comparing diclofenac to other traditional non-steroidal anti-inflammatory drugs and cyclooxygenase-2 inhibitors in patients with osteoarthritis or rheumatoid arthritis: a network meta-analysis
A. van Walsem i wsp.
Arthritis Research & Therapy, 2015; 17: 66; doi: 10.1186/s13075-015-0554-0
str. 108-113
Poniżej przedstawiono wybrane wyniki dotyczące porównania diklofenaku z innymi klasycznymi NSLPZ (ibuprofenem, naproksenem) oraz inhibitorami COX-2 (celekoksybem, etorykoksybem).

 PRAWO MEDYCZNE 

Nowe zasady ordynacji leków i ich praktyczne skutki
Michał Czarnuch, Marta Jaśkiewicz, Piotr Najbuk; Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, Warszawa
str. 114-121
12 grudnia 2015 r. weszły w życie przepisy istotnie zmieniające zasady ordynacji leków. Omawiamy je szczegółowo, w formie pytań i odpowiedzi.

 ETYKA 

O granicach tajemnicy zawodowej, czyli kiedy lekarz może ujawnić informacje o pacjencie
dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski, Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny, Lublin
str. 122-126
Nie jest naruszeniem tajemnicy lekarskiej, jeśli po przeprowadzeniu badania lekarskiego na zlecenie upoważnionego z mocy prawa organu wynik badania zostanie przekazany zleceniodawcy; nieodzownym warunkiem jest jednak, aby lekarz przed rozpoczęciem badania poinformował o tym osobę, która ma być zbadana. (KEL)

 KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT 

Czytanka 7. O idealnym pacjencie, spóźnieniach i przemilczeniach
33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować
Tomasz Sobierajski
str. 127-130
Zapraszamy do zapoznania się z siódmą czytanką o komunikacji autorstwa dr. Tomasza Sobierajskiego z książki "33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować".

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 132-135

 KOMUNIKATY 


Medycyna Praktyczna 2016/01

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna