MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2016/02

Rok wydania: 2016 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90359

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Rozpoznanie i leczenie chorób osierdzia. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology 2015
Na podstawie: 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases. The Task Force for the Diagnosis and Management of Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by: The European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS).
Y. Adler, P. Charron, M. Imazio, L. Badano, G. Barón-Esquivias, J. Bogaert, A. Brucato, P. Gueret, K. Klingel, C. Lionis, B. Maisch, B. Mayosi, A. Pavie, A.D. Ristić, M. Sabaté Tenas, P. Seferovic, K. Swedberg, W. Tomkowski
European Heart Journal, 2015; 36: 2921-2964
komentarz: prof. dr hab. n. med. Witold Z. Tomkowski
str. 16-32
W artykule przedstawiono zalecenia i praktyczne informacje dotyczące diagnostyki, rozpoznania i leczenia chorób osierdzia.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa według wytycznych European Resuscitation Council 2015. Część IV: hipertermia, hipotermia, zasypanie przez lawinę, tonięcie, porażenie prądem lub piorunem, zdarzenia masowe i katastrofy, zatrzymanie krążenia na pokładzie samolotu i podczas uprawiania sportu
dr n. med. Grzegorz Cebula, dr n. med. Miłosz Jankowski
str. 33-40
Zalecenia dotyczące postępowania w zatrzymaniu krążenia spowodowanym hipertermią, hipotermią, zasypaniem przez lawinę, porażeniem prądem elektrycznym lub piorunem, w ratownictwie wodnym, w zdarzeniach masowych i katastrofach oraz podczas lotu samolotem i uprawiania sportu.

Docelowe wartości ciśnienia tętniczego - czy w świetle aktualnych badań należy zmienić wytyczne?
dr n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Kalina Kawecka-Jaszcz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Januszewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
str. 42-57
Autorzy na podstawie wyników najnowszych badań omawiają docelowe wartości ciśnienia tętniczego w różnych grupach chorych.

Postępowanie z bezobjawowymi torbielami nowotworowymi trzustki. Podsumowanie wytycznych American Gastroenterological Association
prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski
str. 58-60
Przedstawione wytyczne AGA mogą się wydawać kontrowersyjne z powodu zmniejszenia zalecanej częstości badań kontrolnych oraz podwyższenia progu kryteriów kwalifikacji do EUS i/lub operacji. Jednak wytyczne te są wynikiem krytycznego przeglądu piśmiennictwa na ten temat, a ich intencją jest także oszczędzenie pacjentom niepotrzebnych cierpień i zmniejszenie kosztów opieki medycznej.

 POSTĘPY W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH 

Reumatologia - postępy 2015
prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann-Górska
str. 62-74
Autorka przedstawia wybrane doniesienia z 2015 roku dotyczące: reumatoidalnego zapalenia stawów, młodzieńczego idiopatycznego zapalenie stawów, tocznia rumieniowatego układowego, zespołu Sjögrena, zespołu antyfosfolipidowego, twardziny układowej, zapalenia naczyń, polimialgii reumatycznej, choroby zależnej od IgG4, spondyloartropatii, łuszczycowego zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów i dny moczanowej.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Diagnostyka radiologiczna. 72-letni mężczyzna chory na zapalenie płuc z niewydolnością oddechową
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej, Szpital Wojewódzki w Opolu
str. 75-78
72-letni pacjent przyjęty do szpitala z powodu pozaszpitalnego zapalenia płuc z objawami klinicznymi występującymi 2 dni przed przyjęciem. Na radiogramie z 1. doby hospitalizacji - zagęszczenia miąższowe obejmujące pola środkowe i dolne obu płuc.

Ultrasonografia. 65-letni mężczyzna z cukrzycą typu 2
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
str. 79-80
Na badanie USG jamy brzusznej zgłosił się pacjent od 8 lat chorujący na cukrzycę typu 2. W USG stwierdzono m.in. cechy umiarkowanego otłuszczenia trzustki, torbiele korowe w nerkach oraz między śledzioną a nerką lewą strukturę echogeniczną przypominającą ogon rybi, która w badaniu za pomocą kolorowego doplera nie wykazywała unaczynienia. Czy znaleziona struktura to zmiana patologiczna, czy wariant budowy trzustki?

Elektrokardiografia . Elekrokardiogram wykonany u 47-letniego mężczyzny z nadciśnieniem tętniczym
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 81-82
Oto trudne zadanie - proszę ustalić pochodzenie rytmu serca w tym zapisie, wykonanym u 47-letniego mężczyzny z nadciśnieniem tętniczym.

Kardiologia. 59-letnia kobieta z zaburzeniami neurologicznymi
dr n. med. Barbara Pręgowska-Chwała, lek. Ewa Warchoł-Celińska, dr n. med. Aleksander Prejbisz, Katarzyna Hanus, dr n. med. Elżbieta Florczak, dr hab. n. med. Marek Kabat, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, dr n. med. Ilona Michałowska, prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, dr n. med. Magdalena Januszewicz
str. 83-89
Przeczytaj opis przypadku 59-letniej kobiety, która zgłosiła się na szpitalny oddział ratunkowy z powodu trwającego od 4 godzin pogorszenia ostrości wzroku w lewym oku.

63-letnia kobieta z przewlekłą niewydolnością oddechową i wzmożoną sennością dzienną
dr hab. n. med. Anna Brzecka prof. UM, dr n. med. Paweł Piesiak, Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław
str. 90-98
Chora przyjęta na oddział pulmonologiczny z powodu duszności utrzymującej się od wielu miesięcy i stopniowo narastającej.

Gastroenterologia. 63-letni mężczyzna z wczesnym rakiem płaskonabłonkowym przełyku
dr hab. n. med. Marcin Polkowski, dr n. med. Michał F. Kamiński, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa; Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa
str. 99-101,113
U 63-letniego pacjenta po przebytej przed 2 laty radykalnej radioterapii z powodu raka płaskonabłonkowego gardła wykryto raka płaskonabłonkowego szyjnego odcinka przełyku. Zmianę usunięto techniką endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej w jednym kawałku. Czy leczenie endoskopowe jest wystarczające?

Diabetologia. Problemy w leczeniu cukrzycy - cz. 18. Praca zawodowa osoby chorej na cukrzycę - czy problemem jest na przykład zmianowość, czy brak ludzkiego traktowania chorego?
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak prof. UM w Łodzi
str. 102-110
Osoby z cukrzycą często obawiają się przyznać do choroby zarówno swoim pracodawcom, jak i współpracownikom, by uniknąć w ten sposób niezdrowej ciekawości bądź dyskryminacji.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik wybranych podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 111

Intensywna kontrola ciśnienia tętniczego w porównaniu z kontrolą standardową a ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych u osób bez cukrzycy obciążonych dużym ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych - badanie SPRINT
Omówienie artykułu: The SPRINT Research Group: A randomized trial of intensive versus standard blood-pressure control
The New England Journal of Medicine, 2015; doi: 10.1056/NEJMoa1511939
str. 112-113
Badanie SPRINT

Wydłużony czas pracy a ryzyko choroby wieńcowej i udaru mózgu - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Long working hours and risk of coronary heart disease and stroke: a systematic review and meta-analysis of published and unpublished data for 603 838 individuals
M. Kivimäki i wsp.
The Lancet, 2015; 386: 1739-1746
str. 113
Przegląd systematyczny z metaanalizą 25 prospektywnych badań kohortowych (5 opublikowanych w latach 2010-2013 i 20 nieopublikowanych).

 MISCELLANEA 

Wirus zika - nowe globalne zagrożenie?
dr n. med. Weronika Rymer1, dr n. med. Agnieszka Wroczyńska2, dr n. med. Wacław L. Nahorski2
1 Katedra i Klinika Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych, Uniwersytet Medyczny, Wrocław, 2 Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdański Uniwersytet Medyczny
str. 114-116
Istotnym problemem jest obecnie szybkie tempo rozprzestrzeniania się wirusa w wielu krajach gorących stref klimatycznych oraz możliwość teratogennego oddziaływania na płód w razie zakażenia podczas ciąży.

 PRAWO MEDYCZNE 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza
dr n. prawn. Małgorzata Serwach, Katedra Polityki Ochrony Zdrowia, Uniwersytet Medyczny, Łódź; Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
str. 117-122
W czasie udzielania świadczeń zdrowotnych lekarz, jak każda osoba wykonująca określone czynności zawodowe, może ponosić różnego rodzaju odpowiedzialność prawną. Jedną z najistotniejszych jest odpowiedzialność cywilna, czyli odpowiedzialność za szkodę, jaką lekarz może wyrządzić pacjentowi w czasie wykonywania czynności medycznych.

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 30: Konieczność zachowania tajemnicy lekarskiej a ochrona praw człowieka
dr hab. Andrzej Muszala prof. UPJPII, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
str. 123-126
„Tajemnicą są objęte wiadomości o pacjencie i jego otoczeniu, uzyskane przez lekarza w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi”.

 KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT 

Czytanka 8. O zapachowej aurze, lekcji higieny i magii fartucha
33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować
Tomasz Sobierajski
str. 127-128
Zapraszamy do zapoznania się z ósmą czytanką o komunikacji autorstwa dr. Tomasza Sobierajskiego z książki "33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować".

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 130-133


Medycyna Praktyczna 2016/02

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna