MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2016/03

Rok wydania: 2016 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90366

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Postępowanie w częstoskurczach nadkomorowych. Podsumowanie wytycznych American College of Cardiology, American Heart Association i Heart Rhythm Society 2015
Na podstawie: 2015 ACC/AHA/HRS Guideline for the management of adult patients with supraventricular tachycardia: a Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society
R.L. Page, J.A. Joglar, M.A. Caldwell, H. Calkins, J.B. Conti, B.J. Deal, N.A. Estes 3rd, M.E. Field, Z.D. Goldberger, S.C. Hammill, J.H. Indik, B.D. Lindsay, B. Olshansky, A.M. Russo, W.K. Shen, C.M. Tracy, S.M. Al-Khatib
Journal of the American College of Cardiology, 2015; doi: 10.1016/j.jacc.2015.08.856
komentarz: prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza
str. 16-37
W artykule przedstawiono definicje, diagnostykę różnicową oraz leczenie doraźne i przewlekłe częstoskurczów nadkomorowych.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa według wytycznych European Resuscitation Council 2015. Część V: postępowanie w zatrzymaniu krążenia w okresie okołooperacyjnym, po zabiegach kardiochirurgicznych, w pracowni kardiologii inwazyjnej, podczas hemodializy i w gabinecie stomatologicznym
dr n. med. Grzegorz Cebula1, dr n. med. Miłosz Jankowski2, 1 Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, 2 II Katedra Chorób Wewnętrznych im. prof. Andrzeja Szczeklika, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
str. 38-48
Postępowanie w zatrzymaniu krążenia w chirurgii, kardiochirurgii i stomatologii.

Zalecenia kliniczne PTD dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę - najważniejsze zmiany na rok 2016
dr hab. n. med. Tomasz Klupa prof. UJ, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
str. 49-54
Autor przedstawia najważniejsze zmiany w zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na rok 2016 dotyczące diety, celów leczenia cukrzycy, udaru mózgu u chorych na cukrzycę, leków doustnych w leczeniu cukrzycy typu 2, insulinoterapii oraz wysiłku fizycznego.

Zdrowy sen. Omówienie zaleceń American Thoracic Society 2015
dr hab. n. med. Adam Wichniak, mgr psych. Ewa Poradowska
str. 56-66
Autorzy przedstawiają podstawowe informacje na temat snu, znaczenie dobrego snu dla stanu zdrowia, zalecenia dla osób bez zaburzeń snu i z zaburzeniami snu, leczenie zaburzeń snu oraz znaczenie zdrowego snu dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 POSTĘPY W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH 

Stabilna choroba wieńcowa - postępy 2015
dr n. med. Piotr Niewiński, prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak
Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca, Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
str. 67-76
Autorzy przedstawiają wybrane doniesienia z 2015 roku dotyczące takich aspektów postępowania w stabilnej chorobie wieńcowej jak: leczenie przeciwdławicowe po niepełnej rewaskularyzacji wieńcowej, nowe możliwości uzyskania regresji blaszki miażdżycowej, ocena czynnościowa przepływu wieńcowego, optymalne postępowanie w chorobie wielonaczyniowej, czas stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej, rola oznaczenia troponin sercowych oraz rewaskularyzacja wieńcowa w porównaniu z leczeniem zachowawczym.

Nefrologia - postępy 2015
prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot1, dr hab. n. med. Lidia Hyla-Klekot2, prof. dr hab. n. med. Marian Klinger3, prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik4, dr n. med. Robert Drabczyk5
1 Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, 2 Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii, 3 Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny, Wrocław, 4 Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii, Instytut Transplantologii im. Prof. Tadeusza Orłowskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 5 Szpital Wojewódzki, Bielsko-Biała
str. 77-84
Autorzy przedstawiają wybrane doniesienia z 2015 roku dotyczące: ostrego uszkodzenia nerek, przewlekłej choroby nerek, kłębuszkowego zapalenia nerek, przeszczepienie nerki i in.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 32-letnia kobieta ze zmianą w pęcherzu moczowym
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
str. 85-86
Do konsultacyjnego badania USG zgłosiła się kobieta ze zmianą o niepewnym charakterze w pęcherzu moczowym. Przed 5 laty urodziła zdrowe dziecko drogą pochwową. Objawy dysuryczne pojawiły się przed 3 laty i utrzymywały się ze zmiennym natężeniem.

Diagnostyka radiologiczna. 59-letnia kobieta chorująca na twardzinę układową z dusznością wysiłkową
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej, Szpital Wojewódzki w Opolu
str. 87-89
Przypadek pacjentki chorującej od 13 lat na postać ograniczoną twardziny układowej, która zgłosiła się do lekarza z powodu pogorszenia tolerancji wysiłku, suchego kaszlu, drętwienia rąk i stóp oraz trudności z połykaniem.

Elektrokardiografia. Ilu nieprawidłowych cech możemy się doliczyć w tym badaniu?
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 91,94
Elektrokardiogram 56-letniego mężczyzny.

59-letni mężczyzna z dusznością, obrzękami i płynem w jamie opłucnej
dr n. med. Piotr Kukla, lek. Wojciech Kurdzielewicz, lek. Maciej Kluczewski
Oddział Internistyczno-Kardiologiczny, Szpital Specjalistyczny im H. Klimontowicza, Gorlice
str. 92-94
Mężczyznę, lat 59, skierowano do szpitala z powodu duszności i obrzęków obwodowych oraz stwierdzonego na RTG klatki piersiowej płynu w prawej jamie opłucnej. Wykonano dodatkowe badania diagnostyczne - tomografię komputerową klatki piersiowej oraz bronchofiberoskopię, stwierdzając guz płuca prawego.

Diabetologia. Problemy w leczeniu cukrzycy - cz. 19: Sukces mierzony kilogramami - zachowawcze sposoby walki z otyłością
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz1, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak prof. UM w Łodzi1,2, 1 Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2 Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 95-99
Cukrzyca bardzo często współistnieje z nadwagą lub z otyłością. Zarówno cukrzyca typu 2, jak i otyłość prosta wiążą się z występowaniem insulinooporności.

Endokrynologia. 58-letnia kobieta ze złamaniem patologicznym rzepki
dr n. med. Renata Turek-Jabrocka, prof. dr hab. n. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Katedra i Klinika Endokrynologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
str. 100-104
Kobieta doznała urazu stawu kolanowego lewego. W wykonanej po przyjęciu na szpitalny oddział ratunkowy tomografii komputerowej (TK) stawów kolanowych stwierdzono patologiczne złamanie tylno-przyśrodkowej powierzchni oraz lizę i ogniskowe zniszczenie warstwy korowej rzepki lewej.

Zatrucia. 43-letni mężczyzna z podejrzeniem ostrego zatrucia alkoholem niekonsumpcyjnym
dr hab. n. med. Anna Krakowiak prof. IMP, dr n. med. Renata Winnicka, prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, lek. Monika Szambelan, prof. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński
str. 105-109
Mężczyzna został przyjęty na Oddział Toksykologii w stanie bardzo ciężkim - nieprzytomny, ze śladową reakcją na bodźce bólowe, bez wyczuwalnego zapachu alkoholu w powietrzu wydychanym.

Dermatologia dla niedermatologów. 8-letni chłopiec ze zmianami grudkowymi na skórze rąk
lek. E. Lelonek, dr hab. n. med. Ł. Matusiak, prof. dr hab. n. med. J. Szepietowski
str. 110-113
Zmiany kliniczne wywołane przez wirus brodawczaka ludzkiego (human papilloma virus HPV) nazywane brodawkami (verrucae) bądź potocznie kurzajkami, należą do najczęstszych zakażeń wirusowych. Zakażenie HPV na świecie dotyczy 5-30% populacji i rozróżnia się około 150 genotypów wirusa.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik wybranych podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 114

Skuteczność środków antyseptycznych zawierających chlorheksydynę, w porównaniu ze środkami zawierającymi jodopowidon w zapobieganiu zakażeniom związanym z cewnikiem naczyniowym - badanie CLEAN
Omówienie artykułu: Skin antisepsis with chlorhexidine-alcohol versus povidone iodine-alcohol, with and without skin scrubbing, for prevention of intravascular-catheter-related infection (CLEAN): an open-label, multicentre, randomised, controlled, two-by-two factorial trial
Mimoz O. i wsp.
The Lancet, 2015; 386: 2069-2077
komentarz: dr n. med. Małgorzata Fleischer
str. 115-118
U chorych hospitalizowanych na OIT, wymagających wprowadzenia cewnika żylnego centralnego lub tętniczego stosowanie 2% roztworu chlorheksydyny w 70% alkoholu izopropylowym, w porównaniu z 5% roztworem jodopowidonu w 69% alkoholu etylowym, wiązało się z mniejszym ryzykiem zakażenia związanego z cewnikiem naczyniowym, zakażenia odcewnikowego krwi i kolonizacji cewnika oraz z większym ryzykiem poważnej skórnej reakcji w miejscu założenia cewnika.

 MISCELLANEA 

Przebudzenie Mocy, czyli Misja Medyczna do Paragwaju
ks. Wojciech Grzesiak
str. 119-121

 PRAWO MEDYCZNE 

Odpowiedzialność karna lekarza w zespołowym działaniu - ocena medyczno-sądowa skrajnie odmiennych przypadków klinicznych zakończonych zgonem pacjentów
lek. Rafał Skowronek, dr hab. n. med. Czesław Chowaniec, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach
str. 122-126
W razie podejrzenia błędu medycznego zawsze należy ustalić zindywidualizowany zakres odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu zaangażowanych w proces diagnostyczno-terapeutyczny, czy też szerzej - w proces decyzyjny.

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 32: Tajemnica lekarska w kontekście pracy zespołowej w opiece medycznej
dr n. med. Konstanty Radziwiłł
str. 127-130
„Lekarz powinien czuwać nad tym, by osoby asystujące lub pomagające mu w pracy przestrzegały tajemnicy zawodowej. Dopuszczenie ich do tajemnicy powinno obejmować wyłącznie informacje w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania ich czynności zawodowych. Lekarz musi czuwać nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji lekarskiej oraz zabezpieczeniem przed jej ujawnieniem. Dokumentacja lekarska powinna zawierać wyłącznie informacje potrzebne do postępowania lekarskiego”. (KEL)

 KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT 

Czytanka 9. O medycznych googlersach, sile lekarza i smartfonach
Tomasz Sobierajski
str. 131-133
Zapraszamy do zapoznania się z dziewiątą czytanką o komunikacji autorstwa dr. Tomasza Sobierajskiego z książki "33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować".

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 134-137


Medycyna Praktyczna 2016/03

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna