MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2016/05

Rok wydania: 2016 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90384

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Jak leczyć krwawienie żylakowe u chorych z marskością wątroby. Praktyczne wskazówki z wytycznych brytyjskich (2015)
How we manage variceal hemorrhage in cirrhotic patients: key practical messages from the British guidelines
Mohammed N. Quraishi, Faisal Khan, Dhiraj Tripathi
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2016 (w druku)
komentarz: prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
str. 12-30
W ciągu ostatnich 20 lat znacznie poprawiono wyniki leczenia krwawienia z żylaków przełyku, redukując śmiertelność z ok. 40% do 10-15%, głównie za sprawą postępu w farmakologii nadciśnienia wrotnego oraz w endoskopowych technikach hamowania krwawienia i eradykacji żylaków przełyku, a także skoordynowanego wykorzystania tych metod terapeutycznych.

Podstawowe zasady postępowania w przypadkowo wykrytym guzie nadnercza
Na podstawie: T. Bednarczuk, M. Bolanowski, K. Sworczak, B. Górnicka, A. Cieszanowski, M. Otto, U. Ambroziak, J. Pachucki, E. Kubicka, A. Babińska, Ł. Koperski, A. Januszewicz, A. Prejbisz, M. Górska, B. Jarząb, A. Hubalewska-Dydejczyk, P. Glinicki, M. Ruchała, A. Kasperlik-Załuska: Adrenal incidentaloma in adults - management recommendations by the Polish Society of Endocrinology.
Endokrynologia Polska, 2016; 67 (2): 234-258
str. 31-39
Incydentaloma nadnercza jest nieprawidłową masą tkankową o średnicy większej niż 1 cm, wykrytą przypadkowo w badaniu obrazowym brzucha lub klatki piersiowej. Każda zmiana ogniskowa w rzucie nadnerczy stwierdzona w ultrasonografii (USG) wymaga potwierdzenia za pomocą tomografii komputerowej (TK) lub obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MR).

 POSTĘPY W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH 

Ostre zespoły wieńcowe - postępy 2015
dr n. med. Bartosz Hudzik, dr n. med. Przemysław Trzeciak, prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
str. 40-46
Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2015 roku dotyczące ostrych zespołów wieńcowych (OZW), w tym nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz publikacje na temat takich zagadnień jak: celowość aspiracji skrzepliny podczas przezskórnych interwencji wieńcowych, zakres rewaskularyzacji w OZW bez uniesienia odcinków ST, wybór rodzaju wszczepianych stentów i ryzyko związane z potrójną terapią przeciwzakrzepową.

Choroby trzustki - postępy 2015
prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski, Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
str. 47-51
Prof. Andrzej Dąbrowski omawia najnowsze badania dotyczące ostrego zapalenia, torbieli nowotworowych i raka trzustki.

Osteoporoza - postępy 2015
prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. E. Reicher w Warszawie
str. 52-56
W 2015 roku w Polsce, podobnie jak w kilku ubiegłych latach, regularne leczenie farmakologiczne osteoporozy otrzymywało według danych IMS National Sales Data nie więcej niż 200 000 osób, czyli mniej niż 10% chorych na osteoporozę, w tym chorych z przebytymi złamaniami. Są to dane alarmujące i wskazujące na potrzebę niezwłocznych działań w celu zwiększenia odsetka leczonych chorych.

Alergologia - postępy 2015
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski, Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
str. 59-66
Autor przedstawia wybrane publikacje z 2015 roku dotyczące diagnostyki komponentowej chorób alergicznych, alergii na leki, anafilaksji, immunoterapii alergenowej i leków przeciwhistaminowych.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 41-letni mężczyzna ze zmianą podśluzówkową w kątnicy
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
str. 69-72
Na konsultacyjne badanie USG zgłosił się pacjent, u którego podczas kolonoskopii stwierdzono w okolicy ujścia wyrostka robaczkowego owalną zmianę podśluzówkową pokrytą prawidłową błoną śluzową. Przeglądowe badanie USG jamy brzusznej, poza torbielą o średnicy 23 mm w V segmencie wątroby, nie wykazało nieprawidłowości. Czy jest uzasadniona próba wykonania USG z innego dostępu do kątnicy?

Diagnostyka radiologiczna. 53-letni mężczyzna z zaostrzeniem reumatoidalnego zapalenia stawów i niewielkim krwiopluciem
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej, Szpital Wojewódzki w Opolu
str. 73-75
Przypadek 53-letniego pacjenta, palacza tytoniu, chorującego na RZS, który zgłosił się do lekarza POZ z powodu zaostrzenia dolegliwości po 14-miesięcznej remisji choroby.

Elektrokardiografia. Standardowy EKG 75-letniego mężczyzny z dobrze kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska
str. 76-77,89
Oto standardowy EKG 75-letniego mężczyzny z dobrze kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i skutecznie leczoną hipercholesterolemią oraz borykającego się od wielu lat z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa.

42-letni mężczyzna ze świeżo wykrytym nadciśnieniem tętniczym
dr n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii w Warszawie
str. 78-89

Diabetologia. Problemy w leczeniu cukrzycy - cz. 20. Sukces mierzony kilogramami - zabiegowe sposoby walki z otyłością
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz1, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak1,2 prof. UM w Łodzi, 1 Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2 Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 90-97
Przedstawiamy historie otyłych pacjentów z cukrzycą typu 2, którym - korzystając z różnych zabiegów chirurgii bariatrycznej - udało się pomóc w ich walce z otyłością (i jej powikłaniami).

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik wybranych podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 98

Bezpieczeństwo stosowania flutykazonu łącznie z salmeterolem, w porównaniu z samym flutykazonem u chorych na astmę - badanie AUSTRI
Omówienie artykułu: Serious asthma events with fluticasone plus salmeterol versus fluticasone alone
D.A. Pathan i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2016; doi: 10.1056/NEJMoa1511049
komentarz: prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała
str. 99-100
Streszczenie badania AUSTRI przeprowadzonego w celu oceny bezpieczeństwa stosowania salmeterolu (długo działającego β2-mimetyku wziewnego - LABA) łącznie z flutykazonem (wziewnym glikokortykosteroidem - wGKS) w leczeniu chorych na astmę wraz z komentarzem prof. Władysława Pierzchały.

Skuteczność i bezpieczeństwo diklofenaku, morfiny i paracetamolu w uśmierzaniu bólu u chorych z napadem kolki nerkowej w warunkach SOR
Omówienie artykułu: Delivering safe and effective analgesia for management of renal colic in the emergency department: a double-blind, multigroup, randomised controlled trial
S.A. Pathan i wsp.
The Lancet, 2016; http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00652-8
str. 100-101
Który lek skutecznie zmniejszył natężenie bólu u chorych z napadem kolki nerkowej przyjętych na SOR?

 PRAWO MEDYCZNE 

Instytucja pełnomocnika medycznego w Polsce - stanowisko Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia
dr n. prawn. Małgorzata Szeroczyńska1, dr hab. n. med. Marek Czarkowski2,3, dr hab. n. med Małgorzata Krajnik4, dr hab. n. med Romuald Krajewski5, dr n. med. Leszek Pawłowski6, lek. Anna Adamczyk4, dr n. prawn. Agnieszka Barczak-Oplustil7, ks. dr hab. Piotr Aszyk, SJ8, ks. dr hab. Andrzej Kobyliński9, prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski10, dr n. med. Piotr Sobański11, dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska12, lek. Dariusz Kuć13, dr n. med. Anna Orońska14, dr Karolina Smoderek15, prof. dr hab. n. med. Monika Lichodziejewska-Niemierko6, ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz, CSsR16
str. 102-112
Polska Grupa Robocza ds. Problemów Etycznych Końca Życia proponuje wprowadzenie do prawa polskiego instytucji pełnomocnika medycznego, wskazując zasady powoływania, zadania i zakres jego odpowiedzialności w świetle Rekomendacji nr 11 Rady Europy z 2009 r.

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 34: Co robić, kiedy „nie da się nic zrobić” - opieka nad człowiekiem umierającym
lek. Dariusz Kuć, Białostockie Hospicjum dla Dzieci
str. 113-115
„Lekarz powinien dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić choremu humanitarną opiekę terminalną i godne warunki umierania. Lekarz winien do końca łagodzić cierpienia chorych w stanach terminalnych i utrzymywać, w miarę możliwości, jakość kończącego się życia”. (KEL)

 OPIEKA DUCHOWA W MEDYCYNIE 

Uwzględnienie duchowości w opiece nad chorym - niezbędny element opieki zorientowanej na pacjenta
Integrating spirituality into patient care: an essential element of person-centered care
Christina M. Puchalski MD MS FACP
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2013; 123: 491-497
komentarz: dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik prof. UMK
str. 116-124
Chcąc zatroszczyć się o cierpiącego pacjenta, lekarz musi odpowiedzieć na jego cierpienie duchowe. Wiąże się to z koniecznością dokonania oceny stanu duchowego pacjenta według formalnych kryteriów oraz zapewnienia opieki pełnej współczucia.

 KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT 

Czytanka 11. O relacjach, konsumentach i walkowerze
33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować
Tomasz Sobierajski
str. 125-127
Zapraszamy do zapoznania się z jedenastą czytanką o komunikacji autorstwa dr. Tomasza Sobierajskiego z książki "33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować".

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 128-132


Medycyna Praktyczna 2016/05

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna