MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2016/06

Rok wydania: 2016 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90392

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Rozpoznanie i leczenie utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy. Podsumowanie wytycznych WHO 2015
Na podstawie: Management of latent Mycobacterium tuberculosis infection: WHO guidelines for low tuberculosis burden countries
H. Getahun, A. Matteelli, I. Abubakar i wsp.
European Respiratory Journal, 2015; 46: 1563-1576
komentarz: dr hab. n. med. Maria Korzeniewska-Koseła prof. IGiChP
str. 12-16
W artykule przedstawiono zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące rozpoznawania i leczenia utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy.

Zasady zapobiegania zakażeniom szpitalnym wywołanym przez prątka gruźlicy
prof. dr hab. n. med. Zofia Zwolska, prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć, Zakład Mikrobiologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 17-22
W artykule omówiono ryzyko zakażenia prątkiem gruźlicy w szpitalu oraz zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące zapobiegania tym zakażeniom.

 POSTĘPY W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH 

Prewencja chorób sercowo-naczyniowych - postępy 2015
prof. dr hab. n. med. Barbara Cybulska1, prof. dr hab. n. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek1,2, prof. dr hab. n. med. Wiktor B. Szostak1, dr hab. n. o zdrowiu, dr n. med. Dorota Szostak-Węgierek3
1 Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, 2 Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny, Instytut Medycyny Społecznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 3 Zakład Żywienia Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 23-32
Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2015 i początku 2016 roku dotyczące zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym, w tym takie zagadnienia jak: znaczenie diety w profilaktyce kardiologicznej, skuteczność i bezpieczeństwo leczenia statynami, docelowe stężenie cholesterolu LDL, inhibitory PCSK9 jako nowe leki hipolipemizujące oraz farmakoterapia heterozygotycznej rodzinnej hipercholesterolemii.

Niewydolność serca - postępy 2015
dr n. med. Piotr Niewiński1, prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski1,2
1 Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu, 2 Klinika Chorób Serca, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
str. 33-44
Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2015 roku dotyczące niewydolności serca (NS), w tym: wpływu nowych leków przeciwcukrzycowych na występowanie NS, nowatorskich technik w terapii NS, leczenia zaburzeń oddychania podczas snu u chorych z NS, nowych metod leczenia NS z upośledzoną funkcją skurczową, wpływu depresji na rokowanie u chorych z NS, skuteczności terapii resynchronizującej u chorych z NS i otyłością lub przewlekłą chorobą nerek, roli telemonitoringu w NS oraz nowości na temat NS z zachowaną funkcją skurczową.

Hepatologia - postępy 2015
prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
str. 45-55
Czy pentoksyfilina, witamina E, kwas obeticholowy (OCA) i glitazony mają korzystny wpływ na stopień stłuszczenia hepatocytów? Czy ß-adrenolityki pogarszają przeżywalność chorych ze schyłkową marskością wątroby? Zobacz przegląd najnowszych i najważniejszych publikacji dotyczących diagnostyki i leczenia chorób wątroby.

Endokrynologia - postępy 2015/2016
prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński, Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 56-70
Autor przedstawia wybrane publikacje z 2015 i początku 2016 roku dotyczące chorób przysadki, tarczycy, przytarczyc, nadnerczy i jajników oraz inne ciekawe doniesienia.

Intensywna terapia - postępy 2015/2016 (cz. I)
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler1, dr n. med. Miłosz Jankowski2, prof. Roman Jaeschke MD MSc3
1 Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 2 II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, 3 Department of Medicine, McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada
str. 72-78
Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2015 i początku 2016 roku dotyczące sepsy i wstrząsu septycznego, w tym nowe definicje i kryteria rozpoznania oraz wczesne rozpoznanie zakażenia, leczenie sepsy, rokowanie oraz organizacja opieki.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 35-letnia kobieta po urazie klatki piersiowej
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
str. 79-82

Diagnostyka radiologiczna. 39-letnia kobieta po ostrym zapaleniu oskrzeli
dr n. med. Piotr Grzanka , Dział Diagnostyki Obrazowej, Szpital Wojewódzki w Opolu
str. 83-85
Pacjentka na zaplanowanej wizycie kontrolnej po leczeniu ostrego zapalenia oskrzeli, z utrzymującym się suchym kaszlem o stopniowo zmniejszającym się nasileniu. W badaniu przedmiotowym nad dolnym polem płuca prawego stwierdzono pojedyncze świsty i rzężenia drobno- i średniobańkowe.

Elektrokardiografia. Trzy paski badania holterowskiego wykonanego u młodego mężczyzny
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 86-87, 93

Pneumonologia. 64-letnia kobieta z gruźlicą płuc wykrytą przed leczeniem anty-TNF
dr hab. n. med. Maria Korzeniewska-Koseła prof. IGiChP1, lek. Monika Paprota2, lek. Iwona Bestry3
1 Zakład Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, 2 Przychodnia Przykliniczna, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, 3 Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 88-93
64-letnia pacjentka, chorująca na seropozytywne reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), w okresie dużej aktywności choroby, została skierowana na konsultację pulmonologiczną przed planowanym leczeniem infliksymabem.

Diabetologia. Problemy w leczeniu cukrzycy - cz. 21. Cukrzycowa choroba nerek - nie taki diabeł już straszny
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz1, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak prof. UM w Łodzi1,2
1 Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2 Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 94-98
Podstawowym celem leczenia cukrzycy jest zapobieganie rozwojowi przewlekłych powikłań naczyniowych. Utrzymująca się latami hiperglikemia prowadzi do uszkodzenia śródbłonka wyściełającego wnętrze naczyń krwionośnych oraz neuronów nerwów obwodowych.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik wybranych podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 101

Sulodeksyd w zapobieganiu nawrotom żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - badanie SURVET
Omówienie artykułu: Sulodexide for the prevention of recurrent venous thromboembolism: the SURVET Study: a multicenter, randomized, double-blind, placebo controlled trial
G.M. Andreozzi i wsp.
Circulation, 2015; 132: 1891-1977
komentarz: prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska
str. 102-103
Czy istnieją wystarczające argumenty, aby po zakończeniu leczenia przeciwkrzepliwego w ramach profilaktyki nawrotu ŻChZZ stosować sulodeksyd?

Skuteczność przedłużonej antybiotykoterapii w porównaniu z krótkoterminowym leczeniem chorych z zespołem poboreliozowym
Omówienie artykułu: Randomized trial of longer-term therapy for symptoms attributed to Lyme disease
A. Berende i wsp.
The New England Journal od Medicine, 2016; 374; 1209-1220
komentarz: prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn
str. 104-106
Zalecane w wytycznych leczenie boreliozy z Lyme jest bardzo skuteczne, a występowanie obiektywnych (swoistych) objawów zakażenia po zakończeniu takiej terapii jest bardzo rzadkie. Wyniki badania potwierdzają sens przestrzegania aktualnych, powszechnie uznanych wytycznych.

 PRAWO MEDYCZNE 

Odpowiedzialność karna lekarza-biegłego za przedstawienie fałszywej opinii - suplement
dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak prof. UŁ, Katedra Prawa Karnego, Uniwersytet Łódzki
str. 107-109

 ETYKA 

Eutanazja i samobójstwo z pomocą lekarza - biała księga European Association for Palliative Care
Euthanasia and physician-assisted suicide: a white paper from the European Association for Palliative Care
Lukas Radbruch, Carlo Leget, Patrick Bahr, Christof Müller-Busch, John Ellershaw, Franco de Conno, Paul Vanden Berghe; on behalf of the board members of the EAPC
Palliative Medicine, 2016; 30: 104-116
komentarz: dr hab. Andrzej Muszala prof. UPJPII, dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik prof. UMK
str. 110-125
Odnosząc się do toczącej się dyskusji na temat eutanazji i samobójstwa z pomocą lekarza (PAS), Rada Dyrektorów Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej (EAPC) zleciła przygotowanie niniejszej białej księgi jako odpowiedzi z perspektywy opieki paliatywnej.

 KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT 

Czytanka 12. O wyrozumiałości, konfliktach i zasadach
33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować
Tomasz Sobierajski
str. 126-127
Jednym z najtrudniejszych elementów składających się na pracę lekarza jest umiejętność poruszania się pomiędzy różnymi typami pacjentów, ich postawami i oczekiwaniami, przy jednoczesnym dużym napięciu emocjonalnym związanym z chorobą.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 130-134


Medycyna Praktyczna 2016/06

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna