MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          16.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2016/08

Rok wydania: 2016 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90395B
Publikacja dostępna w sprzedaży wyłącznie z Medycyna Praktyczna 2016/07

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Badania lipidowe - na czczo czy nie na czczo? Omówienie stanowiska European Atherosclerosis Society i European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 2016
dr hab. n. med. Bogdan Solnica, prof. UJ Zakład Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
str. 10
W artykule przedstawiono zasady wykonywania i interpretacji wyników badań lipidowych krwi według aktualnych wytycznych europejskich.

Hiponatremia związana z wysiłkiem fizycznym
Na podstawie: T. Hew-Butler, M.H. Rosner, S. Fowkes-Godek, J.P. Dugas, M.D. Hoffman, D.P. Lewis, R.J. Maughan, K.C. Miller, S.J. Montain, N.J. Rehrer, W.O. Roberts, I.R. Rogers, A.J. Siegel, K.J. Stuempfle, J.M. Winger, J.G. Verbalis: Statement of the Third International Exercise-Associated Hyponatremia Consensus Development Conference, Carlsbad, California, 2015.
dr n. med. Robert Drabczyk1, dr n. med. Grzegorz Goncerz2
1 Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, 2 Katedra Anatomii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
Clinical Journal of Sport Medicine, 2015; 25: 303-320
str. 15-22
Podsumowanie stanowiska ekspertów międzynarodowej konferencji uzgodnieniowej.
W artykule przedstawiono przyczyny hiponatremii związanej z wysiłkiem fizycznym oraz zalecenia ekspertów dotyczące jej zapobiegania i leczenia.

Zasady obsługi portów dożylnych. Zalecenia Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego
lek. Rafał Młynarski1, dr n. med. Małgorzata Misiak2, dr n. med. Jarosław Leś3, lek. Joanna Grzesiak3, lek. Dariusz Fenikowski4
1 Żagiel Med Szpital w Lublinie, 2 Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Szpital Magodent w Warszawie, 3 Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, 4 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
str. 24-27
Należy dążyć do znacznie częstszego niż dotychczas stosowania portów dożylnych, zapewniających najbezpieczniejszy dla chorego długoterminowy dostęp dożylny. Ich powszechne stosowanie utrudniają brak precyzyjnych zaleceń oraz model kształcenia kadr medycznych i szkoleń specjalizacyjnych, preferujący stosowanie obwodowego dostępu dożylnego. Czytelników zachęcamy do zapoznania się z zasadami obsługi portów dożylnych.

 POSTĘPY W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH 

Zaburzenia rytmu serca - postępy 2015/2016
prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza, Katowice
str. 28-35
Autorka przedstawia wybrane publikacje z 2015 i początku 2016 roku dotyczące migotania przedsionków i innych arytmii nadkomorowych, komorowych zaburzeń rytmu serca, nagłej śmierci sercowej, elektrostymulacji serca i stymulatora bezprzewodowego.

Choroby przewodu pokarmowego - postępy 2015/2016
prof. dr hab. n. med. med. Witold Bartnik, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 36-44
Choroby przewodu pokarmowego to nie tylko bardzo częsta przyczyna dolegliwości, lecz także istotna przyczyna hospitalizacji oraz zgonów. Najczęstsze gastroenterologiczne przyczyny wizyt w praktyce ambulatoryjnej to choroba refluksowa przełyku i choroba hemoroidalna, a najczęstsza przyczyna hospitalizacji - krwawienie z przewodu pokarmowego.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - postępy 2015/2016
prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Centrum Diagnostyczno-Lecznicze INTERLAB w Poznaniu
str. 45-52
Autorka przedstawia wybrane publikacje z 2015 i początku 2016 roku dotyczące żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), w tym rozpoznawania i leczenia zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej.

Intensywna terapia - postępy 2015/2016 (cz. II)
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler1, dr n. med. Miłosz Jankowski2, prof. Roman Jaeschke MD MSc3
1 Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 2 II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, 3 Department of Medicine, McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada
str. 53-60
Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2015 i początku 2016 roku dotyczące niewydolności oddechowej, cewnikowania naczyń, płynoterapii i ostrego uszkodzenia nerek, żywienia ciężko chorych, szpitalnych zespołów szybkiego reagowania, resuscytacji krążeniowo-oddechowej i opieki poresuscytacyjnej, monitorowania hemodynamicznego, leczenia przeciwdrobnoustrojowego i nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej płuc.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 79-letnia kobieta z porcelanowym pęcherzykiem żółciowym
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
str. 61-63
Na konsultacyjne badanie USG jamy brzusznej zgłosiła się 79-letnia kobieta ze złogiem w porcelanowym pęcherzyku żółciowym. Rozpoznanie wstępnie ustalono na podstawie sonografii, a następnie potwierdzono w tomografii komputerowej.

Diagnostyka radiologiczna. 72-letni mężczyzna z nasilającymi się objawami ze strony układu oddechowego
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej, Szpital Wojewódzki w Opolu
str. 65-69
Przypadek 72-letniego mężczyzny, który zgłosił się do szpitala z powodu osłabienia, gorączki, duszności, wilgotnego kaszlu i bólu po prawej stronie klatki piersiowej nasilającego się przy głębokim oddychaniu.

Elektrokardiografia. Jakie jest pochodzenie rytmu z odchyleniem osi serca w lewo?
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 70-72

Kardiologia. Rozpoznanie zawału serca na podstawie oznaczenia stężenia troponiny I testem o wysokiej czułości - przypadki z codziennej praktyki klinicznej
lek. Paulina Łopatowska, dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz J. Musiał, Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
str. 73-81
42-letni mężczyzna zgłosił się do lekarza w celu oceny ciśnienia tętniczego. Miesiąc wcześniej podczas wizyty związanej z zakażeniem górnych dróg oddechowych stwierdzono u niego podwyższone BP i poproszono o ponowne zgłoszenie się do lekarza.

Pneumonologia. 56-letni mężczyzna z przewlekłym kaszlem
lek. Natalia Przysucha, dr n. med. Marta Dąbrowska, dr n. med. Elżbieta Magdalena Grabczak, prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 82-91
Opis przypadku 56-letniego pacjenta przyjętego do kliniki w celu diagnostyki przyczyn przewlekłego kaszlu, występującego od około 8 lat, początkowo o niewielkim nasileniu, stopniowo nasilającego się.

Diabetologia. Problemy w leczeniu cukrzycy - cz. 22. "Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew…", czyli cukrzyca i lato
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz1, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak1,2 prof. UM w Łodzi
1 Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2 Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 92-98
W tym odcinku opowiemy historie naszych pacjentów, u których wyrównanie cukrzycy uległo - na szczęście przejściowemu - pogorszeniu w związku z typowymi wakacyjnymi aktywnościami (podróżowaniem, plażowaniem i... poceniem się).

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik wybranych podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 100

Zmniejszenie stężenia cholesterolu w osoczu i obniżenie ciśnienia tętniczego u osób obciążonych pośrednim ryzykiem sercowo-naczyniowym - badanie HOPE-3
str. 101-106
W 2006 roku opublikowano wyniki badania HOPE-2, w którym nie stwierdzono wpływu stosowania kwasu foliowego oraz witamin B6 i B12 na ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych na cukrzycę lub ChSN. Wyniki badania HOPE-3 zostały opublikowane w maju 2016 roku.

Stosowanie empagliflozyny a ryzyko zgonu i zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych na cukrzycę typu 2 - badanie EMPA-REG OUTCOME
Omówienie artykułu: Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes
Zinman B. i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2015; 373: 2117-2128
komentarz: dr hab. n. med. Leszek Czupryniak prof. UM w Łodzi
str. 107-110
We wrześniu 2015 r. w Sztokholmie, w trakcie corocznego zjazdu naukowego EASD, ogłoszono wyniki badania EMPA-REG OUTCOME, które dla środowiska diabetologicznego okazały się bardzo zaskakujące i stały się punktem wyjścia dla dyskusji nad aktualną koncepcją leczenia cukrzycy typu 2.

 PRAWO MEDYCZNE 

Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w najnowszych przepisach prawa
dr n. prawn. Małgorzata Serwach, Katedra Polityki Ochrony Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
str. 111-117

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 35: Lekarzowi nie wolno stosować eutanazji ani pomagać choremu w popełnieniu samobójstwa
lek. Dariusz Kuć, Białostockie Hospicjum dla Dzieci
str. 118-120, 124
Zarówno normy prawne, jak i KEL zabraniają jednoznacznie czynności eutanatycznych.

 KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT 

Czytanki o komunikacji, czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować. O ocenianiu, dresie i mercedesie
33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować
Tomasz Sobierajski
str. 121-124
Zapraszamy do zapoznania się z trzynastą czytanką o komunikacji autorstwa dr. Tomasza Sobierajskiego z książki "33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować".

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 126-130


Medycyna Praktyczna 2016/08

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna