MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2016/11

Rok wydania: 2016 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90431

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym w praktyce klinicznej. Podsumowanie wytycznych towarzystw europejskich 2016
Na podstawie: 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts). Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR).
M.F. Piepoli, A.W. Hoes, S. Agewall, C. Albus, C. Brotons, A.L. Catapano, M.T. Cooney, U. Corra, B. Cosyns, C. Deaton, I. Graham, M.S. Hall, F.D. Hobbs, M.L. Lochen, H. Löllgen, P. Marques-Vidal, J. Perk, E. Prescott, J. Redon, D.J. Richter, N. Sattar, Y. Smulders, M. Tiberi, H.B. van der Worp, I. van Dis, W.M. Verschuren
European Heart Journal, 2016; 37: 2315-2381
str. 12-33
W artykule przedstawiono metody oceny ryzyka sercowo-naczyniowego, czynniki ryzyka oraz cele terapeutyczne dotyczące palenia tytoniu, aktywności fizycznej, żywienia, masy ciała, ciśnienia tętniczego, stężeń lipidów w osoczu i odsetka HbA1c.

Postępowanie w hiperaldosteronizmie pierwotnym według wytycznych The Endocrine Society 2016
dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz1, lek. Sylwia Kołodziejczyk-Kruk1, dr n. med. Jacek Kądziela2, prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk3, dr n. med. Urszula Ambroziak3, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz1
1 Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii w Warszawie, 2 Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Instytut Kardiologii w Warszawie, 3 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 34-41
Autorzy przedstawiają i komentują wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia hiperaldosteronizmu pierwotnego.

Postępowanie w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego u dorosłych według rekomendacji Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków 2016
Część I: Zakażenia górnych dróg oddechowych i zapalenie oskrzeli

str. 42-50
W 2016 roku ukazała się aktualizacja „Rekomendacji postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego” Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków. Dokument uwzględnia lokalne informacje dotyczące etiologii oraz wrażliwości drobnoustrojów chorobotwórczych na dostępne na naszym rynku antybiotyki i chemioterapeutyki.

Postępowanie u chorych z guzkami płuc według wytycznych British Thoracic Society 2015 - najważniejsze przesłania dla praktyki klinicznej
Management of pulmonary nodules according to the 2015 British Thoracic Society Guidelines: key messages for clinical practice
David R. Baldwin
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2016; 4: 262-274
komentarz: dr n. med. Piotr Grzanka
str. 52-64
Autor przedstawia metody wykrywania guzków płuc oraz zalecenia dotyczące oceny ryzyka nowotworu złośliwego na podstawie cech klinicznych i radiologicznych u pacjentów z guzkami płuc, monitorowania pacjentów z guzkami płuc oraz biopsji płuca.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 58-letni mężczyzna z bólem nadbrzusza
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
str. 65-67
Czy proste badanie obrazowe, jakim jest sonografia, wsparte danymi klinicznymi, jest w stanie przewyższyć wyrafinowane, drogie i trudno dostępne badanie, jakim jest rezonans magnetyczny?

Diagnostyka radiologiczna. 36-letni mężczyzna z przewlekłym kaszlem, gorączką i niewydolnością oddechową
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej, Szpital Wojewódzki w Opolu
str. 68-71
Mężczyzna zgłosił się na SOR z powodu duszności i osłabienia. Dolegliwości pojawiły się ok. 2 miesiące wcześniej i w ostatnich dniach nasiliły się. Wraz z nawracającym stanem podgorączkowym pojawił się suchy kaszel, a następnie osłabienie.

Elektrokardiografia. Zapis 75-letniego mężczyzny z nadciśnieniem tętniczym w 2. tygodniu hospitalizacji z powodu obrzęku płuc
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska , Warszawa
str. 72-74

Kupujemy spirometr - na co zwrócić uwagę przy wyborze urządzenia
dr hab. n. med. Piotr Boros prof. IGiChP, Zakład Fizjopatologii Oddychania, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 75-76
Spirometria jest jednym z podstawowych badań w diagnostyce chorób układu oddechowego, dlatego umiejętność jej wykonania i prawidłowej interpretacji wyników powinni posiąść, przynajmniej w podstawowym zakresie, zarówno pulmonolodzy, jak i interniści oraz lekarze rodzinni.

65-letnia kobieta z nawracającym obrzękiem płuc po zawale serca
Kardiologia. 65-letnia kobieta z nawracającym obrzękiem płuc po zawale serca
dr n. med. Paulina Łopatowska1, dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska1, prof. dr hab. n. med. Tomasz Hirnle2, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz J. Musiał1
1 Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, 2 Katedra i Klinika Kardiochirurgii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
str. 78-83
65-letnia kobieta z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą typu 2 leczoną lekami doustnymi, przewlekłą chorobą nerek w 3 stadium według KDIGO i chorobą wieńcową, została przekazana ze szpitala rejonowego, gdzie była hospitalizowana z powodu kolejnego obrzęku płuc, do kliniki kardiologii w celu dalszego leczenia.

Diabetologia. Problemy w leczeniu cukrzycy - cz. 24. Chorzy na cukrzycę z powikłaniami okulistycznymi - okiem diabetologa
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz1, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak2
1 Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2 Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 84-90
Niebezpieczeństwo utraty wzroku w wyniku cukrzycy, mimo że zdecydowanie mniejsze niż w ubiegłym stuleciu, pozostaje w ocenie naszych pacjentów realnym zagrożeniem i jest obok konieczności amputacji kończyny z powodu zespołu stopy cukrzycowej najczęściej wymienianą przez nich konsekwencją nieodpowiedniego leczenia cukrzycy.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik wybranych podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 92

Amiodaron lub lidokaina u osób z nagłym zatrzymaniem krążenia poza szpitalem - badanie ROC-ALPS
Omówienie artykułu: Amiodarone, lidocaine, or placebo in out-of-hospital cardiac arrest
P.J. Kudenchuk i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2016; 374: 1711-1722
komentarz: Andrew E. Gibson MD, prof. Roman Jaeschke MD MSc
str. 93-96
Nagłe zatrzymanie krążenia to sytuacja, która rozgrywa się bardzo szybko i dramatycznie. Dlatego wcześniej ustalone zasady postępowania zgodne z algorytmami są prawdopodobnie potrzebne, aby zwiększyć istotnie szansę chorego na przeżycie.

Stosowanie indakaterolu z glikopironium, w porównaniu ze stosowaniem salmeterolu z flutykazonem, u chorych na POChP - badanie FLAME
Omówienie artykułu: Indacaterol-glycopyrronium versus salmeterol-fluticasone for COPD
J.A. Wedzicha i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2016; 374: 2222-2234
komentarz: dr n. med. Filip Mejza, prof. dr hab. n. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka
str. 96-100
W badaniu FLAME u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc stwierdzono większą skuteczność leczenia skojarzonego 2 wziewnymi lekami rozkurczającymi oskrzela z różnych grup, tj. długo działającym β2-mimetykiem (LABA) w połączeniu z długo działającym lekiem przeciwcholinergicznym (LAMA), w porównaniu ze stosowaniem LABA z glikokortykosteroidem wziewnym (GKSw).

Liraglutyd a ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych na cukrzycę typu 2 - badanie LEADER
Omówienie artykułu: Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes
S.P. Marso i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2016; 375: 311-322
komentarz: dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
str. 100-103
Celem badania LEADER była ocena bezpieczeństwa stosowania liraglutydu, podawanego podskórnie raz dziennie, obecnie najbardziej popularnego agonisty receptora GLP-1.

 PRAWO MEDYCZNE 

Tajemnica medyczna po śmierci pacjenta
dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak prof. UŁ, Katedra Prawa Karnego, Uniwersytet Łódzki
str. 104-108
Zachowanie tajemnicy przez lekarzy jest etyczną powinnością, podkreślaną już w przysiędze Hipokratesa. Współcześnie w doktrynie wskazuje się kilka koncepcji uzasadniających obowiązek przestrzegania konfidencji medycznej.

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 38: Kryterium śmierci mózgowej przy pobierania narządów do transplantacji ze zwłok ludzkich
dr n. med. Anna Orońska, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
str. 109-112
„Lekarz, po stwierdzeniu śmierci mózgowej winien podtrzymywać funkcjonowanie komórek, tkanek i narządów, jeżeli mają one zostać przeszczepione”. (KEL)

 KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT 

Czytanka 16. O kontekście sytuacyjnym, bólu i Pawełku
33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować
Tomasz Sobierajski
str. 113-115
To, co często przysparza nam kłopotów w komunikacji werbalnej, to złudzenie właściwego znaczenia nadanego danemu słowu, jego „nieostrość”, o której wspominałem w poprzedniej czytance. Czy jest bowiem uniwersalny wskaźnik mówiący o tym, co oznacza słowo „zaraz”?

 PRZYCHODZI WENA DO LEKARZA 

Pan Doktór był chory i...
dr n. hum. Bronisław Maj, Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku, Uniwersytet Jagielloński
str. 116-117

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 118-121


Medycyna Praktyczna 2016/11

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna