MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          21.08.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2016/12

Rok wydania: 2016 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90435

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Postępowanie w migotaniu przedsionków. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology 2016
Na podstawie: 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS: The Task Force for the management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. Endorsed by the European Stroke Organisation (ESO)
P. Kirchhof, S. Benussi, D. Kotecha, A. Ahlsson, D. Atar, B. Casadei, M. Castella, H.C. Diener, H. Heidbuchel, J. Hendriks, G. Hindricks, A.S. Manolis, J. Oldgren, B.A. Popescu, U. Schotten, B. Van Putte, P. Vardas; Authors/Task Force Members
European Heart Journal, 2016 Aug 27. pii: ehw210
komentarz: prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza
str. 10-35
W artykule przedstawiono: epidemiologię, klasyfikację, rozpoznanie oraz postępowanie w migotaniu przedsionków, w tym leczenie przeciwkrzepliwe, kontrolę częstotliwości rytmu i kontrolę rytmu zatokowego.

Optymalizacja bezpieczeństwa leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w dobie doustnych antykoagulantów niebędących antagonistami witaminy K
Optimizing the safety of treatment for venous thromboembolism in the era of direct oral anticoagulants
Jeffrey I. Weitz, Iqbal H. Jaffer
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2016; 126: 688-696
komentarz: prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska
str. 36-51
W artykule: podsumowano wyniki badań klinicznych III fazy; wskazano, którzy pacjenci z ŻChZZ są kandydatami do leczenia z użyciem NOAC; udzielono wskazówek, jak wybrać odpowiedni NOAC; podano informacje o dawkowaniu i czasie leczenia ŻChZZ; opisano okołozabiegowe stosowanie NOAC i omówiono postępowanie w przypadku krwawienia.

Postępowanie w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego u dorosłych według rekomendacji Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków 2016
Część II: Zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i pozaszpitalne zapalenie płuc

Na podstawie: Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego
Hryniewicz W., Albrecht P., Radzikowski A., red.
Warszawa, Narodowy Instytut Leków, 2016
str. 53-62
Kolejna część omówienia rekomendacji Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków 2016 poświęcona przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.

Postępowanie w krwawieniach do jelita cienkiego. Omówienie wytycznych American College of Gastroenterology 2015
Na podstawie: ACG clinical guideline: diagnosis and management of small bowel bleeding
L.B. Gerson, J.L. Fidler, D.R. Cave, J.A. Leighton
The American Journal of Gastroenterology, 2015; 110: 1265-1287
str. 65-73
Krwawienia do jelita cienkiego dotyczą 5-10% chorych z objawami krwawienia do przewodu pokarmowego. Niemal 1/4 krwawień jest spowodowana zmianami naczyniowymi w ścianie jelita, a kolejne 16-18% stanowią choroby zapalne.

Zapobieganie zachorowaniom na grypę. Zalecenia obowiązujące w sezonie epidemicznym 2016/2017
Na podstawie: Prevention and control of influenza with vaccines. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices, United States, 2016-17
Grohskopf A.L., Sokolow L.Z., Broder K.R. i wsp.
Influenza Season. MMWR, 2016; 65: 1-54
str. 74-76
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) po raz kolejny opublikował zalecenia dotyczące zapobiegania zachorowaniom na grypę za pomocą szczepień w nadchodzącym sezonie epidemicznym. Większość zmian odnosi się do szczepionek niedostępnych w Polsce, tj. „żywych” donosowych szczepionek niezawierających białek jaja kurzego (BJK).

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Diagnostyka radiologiczna. 61-letnia kobieta z objawami zakażenia, dusznością wysiłkową i krwiopluciem
dr n. med. Piotr Grzanka
Dział Diagnostyki Obrazowej, Szpital Wojewódzki w Opolu
str. 77-79
61-letnia kobieta przywieziona na SOR z powodu obfitego krwioplucia, które pojawiło się wśród objawów zakażenia i duszności narastającej od 3 dni wraz ze stanem podgorączkowym i wyraźnym osłabieniem. Pacjentka jest palaczką tytoniu (36 paczkolat).

Ultrasonografia. 33-letnia kobieta z polipem pęcherzyka żółciowego
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
str. 81-83
Podczas kontrolnego badania USG jamy brzusznej u 33-letniej kobiety potwierdzono obecność polipa w pęcherzyku żółciowym, stwierdzono pojedyncze torbiele w wątrobie i zwrócono uwagę na mniejszą echogeniczność w bliższej części trzustki niż w dalszej. Czy taki obraz trzustki wymaga dodatkowej diagnostyki obrazowej?

Elektrokardiografia. Dwa paski badania holterowskiego
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 84-86
Oto dwa paski badania holterowskiego zarejestrowane o godz. 20.00 (ryc. 1) i jedno proste pytanie.

Spirometria. Kiedy, komu i po co wykonać spirometrię? Wskazania i przeciwwskazania
dr hab. n. med. Piotr Boros prof. IGiChP
str. 87-91
Lista wskazań do badania spirometrycznego jest długa, ale z praktycznego punktu widzenia podstawowym i najczęstszym wskazaniem jest podejrzenie przewlekłej choroby układu oddechowego wysunięte na podstawie objawów podmiotowych i przedmiotowych i/lub wyników badań pomocniczych.

73-letnia kobieta z nadciśnieniem tętniczym i nieswoistym bólem brzucha
lek. Katarzyna Hanus1, dr n. med. Elżbieta Florczak1, dr n. med. Ewa Warchoł-Celińska1, dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz1, dr n. med. Ilona Michałowska2, dr n. med. Magdalena Januszewicz3, prof. dr hab. n. med. Marek Kabat1, dr n. med. Krzysztof Madej4, lek. Łukasz Światłowski5, prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski6, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska5, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz1
str. 92-98
Opis przypadku 73-letniej pacjentki z wieloletnim źle kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, przyjętej do kliniki w celu diagnostyki nadciśnienia tętniczego i ustalenia charakteru zmian w tętnicach nerkowych, które stwierdzono w tomografii komputerowej w okresie poprzedzającym hospitalizację.

Gastroenterologia. 65-letnia kobieta z przewlekłą wodnistą biegunką
dr hab. n. med. Marcin Polkowski
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
str. 99-101
Pacjentka z przewlekłą wodnistą biegunką od 7 tygodni, bez domieszki krwi i śluzu, z towarzyszącym parciem na stolec i kurczowym bólem brzucha. Nie stwierdzono niedokrwistości, leukocytozy, gorączki, toksyny Clostridium difficile w kale oraz utraty masy ciała. Biegunka ma charakter sekrecyjny. Czy chora ma wskazania do badań endoskopowych?

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Choroby reumatyczne
prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann-Górska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu
str. 102-104
Na pytanie odpowiada prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann-Górska.

Leczenie przeciwkrzepliwe i przeciwpłytkowe
prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
str. 106-110
Jak należy leczyć zakrzepicę żył głębokich u chorych dializowanych z powodu przewlekłej choroby nerek?

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik wybranych podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 112

Wpływ aktywności fizycznej na ryzyko przedwczesnego zgonu związane z siedzącym trybem życia - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality? A harmonised meta-analysis of data from more than 1 million men and women
U. Ekelund i wsp.
The Lancet, 2016; 388: 1302-1310
str. 113-114
Przedstawiono wyniki wybranych analiz dla ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny w zależności od poziomu aktywności fizycznej i czasu pozostawania w pozycji siedzącej.

Aktywność fizyczna a ryzyko raka piersi, raka jelita grubego, cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca oraz udaru niedokrwiennego mózgu - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Physical activity and risk of breast cancer, colon cancer, diabetes, ischemic heart disease, and ischemic stroke events: systematic review and dose-response metaanalysis for the Global Burden of Disease Study 2013
H.H. Kyu i wsp.
BMJ, 2016; 354: i3857
komentarz: dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy, prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
str. 114-116
Od wielu lat toczy się na świecie debata wokół korzyści z aktywności fizycznej. Liczne badania udowadniają, że regularna aktywność fizyczna jest korzystna dla zdrowia.

 MISCELLANEA 

Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w 2016 roku
prof. dr hab. n. med. Stanisław J. Czuczwar
Katedra i Zakład Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
str. 118-120
Laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w roku 2016 został profesor Yoshinori Ohsumi. Nagrodę przyznano za cykl badań nad mechanizmami autofagii.

 PRAWO MEDYCZNE 

Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej w najnowszym orzecznictwie sądowym - cz. I
dr n. prawn. Małgorzata Serwach
str. 121-123,125
W ostatnim czasie ustawodawca dokonał starannej analizy regulacji odnoszących się do dokumentacji medycznej, co spowodowało wprowadzenie kilku nowych przepisów wykonawczych. Istotnej zmianie uległy unormowania odnoszące się do karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, okołooperacyjnej karty kontrolnej, dokumentacji elektronicznej oraz sposobu jej udostępnienia.

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 39: Bezinteresowność w transplantologii
ks. dr hab. Grzegorz Hołub prof. UPJPII, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
str. 124-125
Art. 35 KEL brzmi: „Lekarz nie może otrzymywać korzyści majątkowej lub osobistej za pobieranie lub przeszczepianie komórek, tkanek, narządów”.

 KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT 

Czytanka 17. O gestach, kinezyce i miłości do lodówki
33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować
Tomasz Sobierajski
str. 126-127
Drugim elementem triady komunikacyjnej jest komunikacja niewerbalna. Jak już wspominałem, mocno przywiązani do wyrazów i ich znaczeń dużo mniejszą uwagę zwracamy na komunikację pozajęzykową, czyli to, co dzieje się z naszym ciałem, kiedy mówimy, ale także wtedy, kiedy milczymy.

 PRZYCHODZI WENA DO LEKARZA 

Doktor Czechow: szampan, kobiety i…
dr n. hum. Bronisław Maj, Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku, Uniwersytet Jagielloński
str. 128-129

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 130-133


Medycyna Praktyczna 2016/12

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna