MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.06.2019, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna Szczepienia 2016/01

Rok wydania: 2016 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90363

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 AKTUALNOŚCI 

Kalejdoskop
str. 6

 WYWIAD 

Zaspokoić zapotrzebowanie na szczepionki
Adam Chabiński
str. 7
Z Dagmarą Korbasińską, dyrektorem Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia oraz z Izabelą Kucharską, zastępcą Głównego Inspektora Sanitarnego, rozmawia Adam Chabiński.

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Sytuacja kryzysowa - nieobecni nie mają racji
Jacek Mroczek
str. 11
Dlaczego w sytuacjach kryzysowych przedstawiciele placówek medycznych zazwyczaj przegrywają w starciu z dziennikarzami?

Lekarze odradzający szczepienia
Małgorzata Solecka
str. 15
Problem marginalny czy faktyczna przeszkoda w realizacji szczepień?

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze - epidemiologia, charakterystyka kliniczna i leczenie - komentarz
Tick-borne encephalitis: a review of epidemiology, clinical characteristics, and management
Petra Bogovic, Franc Strle
World Journal of Clinical Cases, 2015; 3 (5): 430-441
komentarz: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Ołdak
str. 19
KZM stanowi coraz większy problem zdrowotny ze względu na stosunkowo ciężki przebieg, brak leczenia przyczynowego, ryzyko utrzymywania się objawów resztkowych oraz zwiększającą się zapadalność.

Adiuwanty w szczepionkach stosowanych u dzieci
Pediatric vaccine adjuvants. Components of the modern vaccinologist’s toolbox
David J. Dowling, Ofer Levy
The Pediatric Infectious Disease Journal, 2015; 34 (12): 1395-1398
str. 35
Narzędzia w rękach nowoczesnego wakcynologa

Szczepienie dorosłych - co, u kogo i dlaczego?
lek. Iwona Rywczak, mgr Małgorzata Ściubisz
"Medycyna Praktyczna - Szczepienia"

lek. Iwona Rywczak, mgr Małgorzata Ściubisz
str. 43
Jak szczepić osoby z różnymi chorobami przewlekłymi?

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Szczepienie 2-walentną szczepionką przeciwko HPV a ryzyko poronienia
Omówienie artykułu: Effect of bivalent human papillomavirus vaccination on pregnancy outcomes: long term observational follow-up in the Costa Rica HPV Vaccine Trial
Panagiotou O.A. i wsp.
BMJ, 2015; 351: h4358
komentarz: dr n. med. Andrzej Nowakowski
str. 62
Bezpieczeństwo HPV-2 nabiera istotnego znaczenia w kontekście możliwości zajścia w ciążę młodych kobiet w krótkim okresie po szczepieniu - komentuje dr n. med. Andrzej Nowakowski z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

Ocena tolerancji i immunogenności 9-walentnej szczepionki przeciwko HPV u dziewcząt szczepionych uprzednio szczepionką 4-walentną
Omówienie artykułu: Safety and immunogenicity of a 9-valent HPV vaccine in females 12-26 years of age who previously received the quadrivalent HPV vaccine
Garland M.S. i wsp.
Vaccine, 2015; 33: 6855-6864
komentarz: dr n. med. Andrzej Nowakowski
str. 64
Szczepienie HPV-9 zaleca się osobom nieszczepionym w przeszłości lub osobom, które nie otrzymały wszystkich dawek przewidzianych w schemacie szczepienia przeciwko HPV. Pojawiają się jednak pytania dotyczące możliwości zastosowania szczepionki HPV-9 u osób, które wcześniej otrzymały pełny cykl szczepienia szczepionką 2- lub 4-walentną.

10-walentna szczepionka przeciwko pneumokokom skuteczna u dzieci objętych programem szczepień
Indirect cohort analysis of 10-valent pneumococcal conjugate vaccine effectiveness against vaccine-type and vaccine-related invasive pneumococcal disease
Verani J.R. i wsp.
Vaccine, 2015; 33: 6145-6148
str. 67
Skąd taki wniosek? Zapoznaj się z wynikami badania.

Rodzeństwo było najczęstszym źródłem zakażenia dla niemowląt chorych na krztusiec
Sources of infant pertussis infection in the United States
Skoff T.H. i wsp.
Pediatrics, 2015; 136: 635-641
str. 68
Zgodnie z dostępnymi wcześniej danymi, w Stanach Zjednoczonych niemowlęta zwykle zarażały się krztuścem od swoich matek. A jakie wyniki uzyskano w nowszych analizach?

Szczepienie rodziców dTpa w okresie poporodowym nie wpłynęło na zapadalność na krztusiec u niemowląt
The impact of parental postpartum pertussis vaccination on infection in infants: A population-based study of cocooning in Western Australia
Carcione D. i wsp.
Vaccine, 2015; 33: 5654-6561
str. 68
Czy taka strategia zmniejszyła zachorowalność na krztusiec u niemowląt? Zapoznaj się z wynikami badania.

Przechorowanie krztuśca przed ukończeniem 3. roku życia może zwiększyć ryzyko wystąpienia padaczki
Hospital-diagnosed pertussis infection in children and long-term risk of epilepsy
Olsen M. i wsp.
JAMA, 2015; 314: 1844-1849
str. 69
To zagadnienie przeanalizowano w badaniu kliniczno-kontrolnym na grupie ponad 50 tysięcy osób. Sprawdź, jakie uzyskano wyniki.

Szczepienie przeciwko rotawirusom skutecznie zapobiegało hospitalizacjom dzieci z powodu zakażeń rotawirusami
Effectiveness of rotavirus vaccines, licensed but not funded, against rotavirus hospitalizations in the Valencia Region, Spain
Pérez-Vilar S. i wsp.
BMC Infect. Dis., 2015; 15: 92
str. 69
W badaniu przeprowadzonym w Hiszpanii oceniono skuteczność obu dostępnych szczepionek w zapobieganiu hospitalizacjom z powodu biegunki rotawirusowej. Sprawdź, jakie uzyskano wyniki.

U chorych na półpasiec obserwowano większe ryzyko udaru mózgu i zawału serca
Acute cardiovascular events after herpes zoster: a self-controlled case series analysis in vaccinated and unvaccinated older residents of the United States
Minassian C. i wsp.
PLoS Med., 2015; 12: e1 001 919
str. 70
To zagadnienie przeanalizowano w brytyjskim badaniu obserwacyjnym obejmującym ponad 65 tysięcy osób.

Szczepienie BCG w 1. roku życia nie zwiększało ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 1
Bacillus Calmette-Guérin (BCG) Vaccination in infancy and risk of childhood diabetes
Rousseau M.C. i wsp.
Paediatr. Perinat. Epidemiol., 2015 (doi: 10.1111/ppe.12 263)
str. 71
Badaniem przeprowadzonym w Kanadzie objęto prawie 79 tysięcy osób. Sprawdź, jakie uzyskano wyniki.

Osoby szczepione przeciwko grypie rzadziej chorowały na zapalenie płuc wywołane wirusem grypy
Association between hospitalization with community-acquired laboratory-confirmed influenza pneumonia and prior receipt of influenza vaccination
Grijalva G.C. i wsp.
JAMA, 2015; 314: 1488-1497
str. 72
W badaniu obejmującym prawie 2800 osób oceniono związek pomiędzy szczepieniem przeciwko grypie a ryzykiem pozaszpitalnego zapalenia płuc wywołanego wirusem grypy. Sprawdź, jakie uzyskano wyniki.

Zachorowanie na grypę potwierdzoną laboratoryjnie ma cięższy przebieg i wiąże się z dłuższą absencją w pracy
Illness severity and work productivity loss among working adults with medically attended acute respiratory illnesses: US Infl uenza Vaccine Effectiveness Network 2012-2013
Petrie J.G. i wsp.
Clin. Infect. Dis., 2016; 62: 448-455
str. 72
Która z nich ma cięższy przebieg i wiąże się z większą liczbą dni absencji w pracy?

U osób z niedoborem odporności obserwowano umiarkowaną lub dobrą odpowiedź na szczepienie przeciwko WZW typu A
Response to hepatitis A vaccination in immunocompromised travelers
Garcia Garrido H.M. i wsp.
J. Infect. Dis., 2015; 212: 378-385
str. 73
W holenderskim badaniu oceniono odpowiedź na szczepienie przeciwko WZW typu A u pacjentów z różnymi niedoborami odporności - zakażonych HIV, po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych szpiku, przyjmujących leki immunosupresyjne.

Strategie postępowania u osób, które nie odpowiedziały na podstawowe szczepienie przeciwko WZW typu B
A systematic review and meta-analysis of management options for adults who respond poorly to hepatitis B vaccination
David M.C. i wsp.
Vaccine, 2015; 33: 6564-6569
str. 73
Czy schemat 3 x 40 ug może być korzystniejszy u zdrowych dorosłych?

Dostępne dane nie pozwalają na potwierdzenie związku przyczynowego między szczepieniami a zapaleniem naczyń
Vasculitis as an adverse event following immunization - systematic literature review
Bonetto C., Trotta F., Felicetti P. i wsp.
Vaccine, 2015; pii: S0264-410X(15)01 292-X
str. 74
Skąd taki wniosek? Zapoznaj się z wynikami badania.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Szczepienia przed podróżą do krajów "nietropikalnych"
dr n. med. Ewa Talarek
Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
str. 75
Podróże do krajów położonych poza strefą tropikalną postrzegane są zwykle jako bezpieczne i nie kojarzą się z zagrożeniami zdrowotnymi w postaci chorób zakaźnych. Jednak nawet wyjazdy do krajów europejskich mogą wymagać profilaktyki określonych zakażeń.

 PYTANIA DO EKSPERTA 

Zagadnienia różne
dr hab. n. med. Ernest Kuchar, dr n. med. Ilona Małecka, dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska, dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, dr n. med. Agnieszka Wroczyńska
str. 80

Zagadnienia różne
dr n. med. Aleksandra Banaszkiewicz, dr hab. n. med. Ernest Kuchar, dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz, dr n. med. Ilona Małecka, dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska
str. 76

 PRAWO MEDYCZNE 

Szczepienie przeciwko meningokokom
Jan Bondar
komentarz: dr n. med. Hanna Czajka
str. 87

Informowanie o szczepieniach zalecanych - odpowiedzialność lekarza
Tamara Zimna
mgr prawa i administracji, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
str. 88
Odpowiedzialność lekarza

 ETYKA 

Konflikt interesów w praktyce lekarskiej - cz. I
dr n. hum. Weronika Chańska
Zakład Filozofii i Bioetyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
str. 92
Lekarze oferującym pacjentów wykonanie szczepień "płatnych" są niekiedy oskarżani o to, że znajdują się w sytuacji konfliktu interesów, ponieważ zwiększają przychody producentów szczepionek. Czy taki zarzut jest uzasadniony?


Medycyna Praktyczna Szczepienia 2016/01

Zakupy  
 30 zł 
 25 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Zgłaszanie artykułów
Rada Naukowa
Redakcja


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna