Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy

Medycyna Praktyczna 2018/08

Rok wydania: 2018 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90585B
Publikacja dostępna w sprzedaży wyłącznie z Medycyna Praktyczna 2018/07

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Postępowanie w omdleniach. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology 2018
Na podstawie: M. Brignole, A. Moya, F.J. de Lange, J.C. Deharo, P.M. Elliott, A. Fanciulli, A. Fedorowski, R. Furlan, R.A. Kenny, A. Martín, V. Probst, M.J. Reed, C.P. Rice, R. Sutton, A. Ungar, J.G. van Dijk; ESC Scientific Document Group: 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope
lek. Maria Referowska, dr n. med. Wiktoria Leśniak, dr hab. n. med. Sebastian Stec prof. UR
European Heart Journal, 2018; 39: 1883-1948
str. 10-36
W artykule przedstawiono aktualne wytyczne europejskie dotyczące postępowania diagnostycznego i leczniczego w omdleniach, w tym także zalecenia odnośnie do możliwości prowadzenia pojazdów mechanicznych przez osoby z omdleniami w wywiadach.

Obrzęk naczynioruchowy na oddziale ratunkowym - praktyczny przewodnik po diagnostyce różnicowej i leczeniu
Angioedema in the emergency department: a practical guide to differential diagnosis and management
Jonathan A. Bernstein, Paolo Cremonesi, Thomas K. Hoffmann, John Hollingsworth
International Journal of Emergency Medicine, 2017; 10; doi: 10.1186/s12 245-017-0141-z
komentarz: prof. dr hab. n. med. Roman J. Nowicki
str. 37-49
Artykuł zawiera wskazówki dotyczące postępowania u chorych z obrzękiem naczynioruchowym (AE) na oddziałach ratunkowych, oparte na zaleceniach sformułowanych przez międzynarodowe zespoły ekspertów. Przedstawiono klasyfikację AE, różnicowanie AE zależnego od histaminy i AE zależnego od bradykininy oraz zasady leczenia tych postaci.

Zapobieganie otępieniu w późnym okresie życia - co działa, a co nie
Prevention of late-life dementia: what works and what does not
Philip W. Tipton, Neill R. Graff-Radford
Polish Archives of Internal Medicine, 2018; 128: 310-316
str. 50-60
Autorzy przedstawiają wyniki przeglądu piśmiennictwa dotyczącego ryzyka otępienia i potencjalnych czynników zapobiegawczych, omawiają te czynniki, które mogą mieć znaczenie w profilaktyce, oraz formułują zalecenia odnośnie do metod zapobiegania otępieniu w późnym okresie życia.

 POSTĘPY W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH 

Prewencja chorób sercowo-naczyniowych - postępy 2017/2018
prof. dr hab. n. med. Barbara Cybulska, prof. dr hab. n. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek, prof. dr hab. n. med. Wiktor B. Szostak
str. 61-69
Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2017 roku i początku 2018 roku dotyczące zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym, w tym stanowisko American Heart Association na temat tłuszczów i chorób sercowo-naczyniowych, badania kliniczne i aktualne wytyczne dotyczące stosowania inhibitorów PCSK9, badania kliniczne inhibitorów CETP oraz leczenia przeciwzapalnego miażdżycy.

Choroby układu oddechowego - postępy 2017/2018
dr n. med. Filip Mejza, prof. dr hab. n. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka
str. 70-81
Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2017 roku i początku 2018 roku dotyczące astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, rozstrzeni oskrzeli i mukowiscydozy, chorób śródmiąższowych płuc, obturacyjnego bezdechu sennego i innych zagadnień.

Choroby trzustki - postępy 2017/2018
prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski
str. 82-86
Autor przedstawia wybrane publikacje z 2017 roku i początku 2018 roku dotyczące ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki, torbieli nowotworowych i raka trzustki.

Intensywna terapia - postępy 2017/2018
dr n. med. Miłosz Jankowski1, prof. Roman Jaeschke MD MSc2
1 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie; II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
2 Department of Medicine, McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada
str. 87-102
Przeczytaj co się zmieniło w intensywnej terapii w 2017 r.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia tarczycy: Ektopia tarczycy
prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała, dr hab. n. med. Ewelina Szczepanek-Parulska
str. 103-109

Ultrasonografia brzucha: 56-letnia kobieta z bólem w nadbrzuszu
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński
str. 110-120

Diagnostyka radiologiczna: 61-letni mężczyzna ze znacznym spadkiem tolerancji wysiłku
dr n. med. Piotr Grzanka, dr n. med. Sławomir Tubek
str. 110-112, 115

Elektrokardiografia
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska
str. 116-118

Gastroenterologia: 63-letni mężczyzna po leczeniu raka krtani
dr hab. n. med. Marcin Polkowski, lek. Anna Chaber-Ciopińska
str. 119-121

Toksykologia: 47-letni mężczyzna z silnym bólem mięśni
lek. Tomasz Łęski, dr hab. n. med. Anna Krakowiak prof. IMP, dr n. med. Renata Winnicka, prof. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński
str. 122-126, 135

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Choroby tarczycy
prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała, dr hab. n. med. Ewelina Szczepanek-Parulska, dr n. med. Ewa Płaczkiewicz-Jankowska
str. 127-135

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik wybranych podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych 
str. 136

Stosowanie zwiększonej i restrykcyjnej podaży tlenu u chorych hospitalizowanych z powodu stanów nagłych - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Mortality and morbidity in acutely ill adults treated with liberal versus conservative oxygen therapy (IOTA): a systematic review and meta-analysis
D.K. Chu i wsp.
The Lancet, 2018; 391: 1693-1705
komentarz: prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik, prof. Roman Jaeschke MD MSc
str. 137-139

Kwas acetylosalicylowy, w porównaniu z rywaroksabanem, w profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej po aloplastyce stawu biodrowego lub stawu kolanowego - badanie EPCAT II
Omówienie artykułu: Aspirin or rivaroxaban for VTE prophylaxis after hip or knee arthroplasty
D.R. Anderson i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2018; 378: 699-707
komentarz: prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska
str. 140-142

 PRAWO MEDYCZNE 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) w praktyce lekarskiej. Część II: Przegląd obowiązków administratorów danych osobowych dotyczących zdrowia w zakresie wyznaczania inspektora ochrony danych osobowych oraz przeprowadzania oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych
dr n. prawn. Tamara Zimna
str. 137-139

 PRZYCHODZI WENA DO LEKARZA 

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Przychodzi wena do lekarza” im. Profesora Andrzeja Szczeklika. VII Edycja: utwory nagrodzone w kategorii Poezja
str. 143-147

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 152-155


Medycyna Praktyczna 2018/08

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
Dodaj do koszyka
 kupuję

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.mp.pl
Copyright © 1996 - 2011 Medycyna Praktyczna