MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          19.02.2019, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna Onkologia 2016/04 kwartalnik

Rok wydania: 2016 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90422A
Spis treści numeru:

 POGŁĘBIAMY WIEDZĘ - ESO E-GRANDROUND 

Reakcje skórne związane z radioterapią
Radiotherapy-related skin reactions
Cancer World, 2016; 72: 39-43
str. 9
Toksyczność związana z radioterapią wynika z oddziaływania promieniowania jonizującego na prawidłowe, szybko dzielące się tkanki, takie jak skóra i błony śluzowe. Ostre odczyny powstają w trakcie leczenia i 2-3 tygodni od zakończenia radioterapii, natomiast późne w ciągu wielu tygodni i lat po leczeniu.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Inhibitory immunologicznych punktów kontrolnych - podsumowanie zaleceń postępowania w przypadku powikłań
Artykuł redakcyjny na podstawie: Management of immune checkpoint blockade dysimmune toxicities: a collaborative position paper
S. Champiat, O. Lambotte, E. Barreau, R. Belkhir, A. Berdelou, F. Carbonnel, C. Cauquil, P. Chanson, M. Collins, A. Durrbach, S. Ederhy, S. Feuillet, H. François, J. Lazarovici, J. Le Pavec, E. De Martin, C. Mateus, J.-M. Michot, D. Samuel, J.-C. Soria, C. Robert, A. Eggermont, A. Marabelle
Annals of Oncology, 2016; 27: 559-574
Opracowała lek. Katarzyna Pogoda
Komentarz dr med. Ewa Kalinka-Warzocha
str. 15
Inhibitory punktów kontrolnych skierowane przeciw CTLA-4 i PD-1 zarejestrowano do leczenia chorych na przerzutowego czerniaka oraz niedrobnokomórkowego raka płuca. Wyniki ich stosowania w celu leczenia wielu innych nowotworów są bardzo obiecujące. Jednak leki te mogą mieć również działania niepożądane, inne niż występujące w trakcie standardowej chemioterapii. U około 10% chorych powikłania te mogą nawet stanowić zagrożenie życia. Dlatego tak ważne jest ich wczesne i właściwe rozpoznanie i wdrożenie odpowiedniego postępowania. Eksperci z Center Gustave Roussy opracowali zasady postępowania w przypadku wystąpienia powikłań immunoterapii. W artykule podsumowano obowiązujące obecnie zalecenia.

Podsumowanie stanowiska American Society of Clinical Oncology (ASCO) w sprawie szczepień przeciwko HPV
Artykuł redakcyjny na podstawie: American Society of Clinical Oncology Statement: Human Papillomavirus Vaccination for Cancer Prevention
H. Bailey, L. Chuang, N. duPont, C. Eng, L. Foxhall, J. Merril, D. Wollins, Ch. Blanke
J. Clin. Oncol., 2016; 34: 1803-1812
Opracował lek. Maksymilian Kruczała
Komentarz dr n. med. Andrzej Nowakowski
str. 39
W artykule podsumowano stanowisko American Society of Clinical Oncology (ASCO) w sprawie szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (human papilloma virus - HPV) stosowanych jako metoda profilaktyki przeciwnowotworowej.

Leczenie chorych na raka jelita grubego w stadium rozsiewu. Podsumowanie aktualnych (2016) wytycznych European Society for Medical Oncology (ESMO)
Artykuł redakcyjny na podstawie: ESMO consensus guidelines for the management of patients with metastatic colorectal cancer
E. Van Cutsem, A. Cervantes, R. Adam i wsp.
Annals of Oncology, 2016; 0: 1-37, doi:10.1093/annonc/mdw235
str. 68
Zwięzłe podsumowanie opublikowanych w 2016 roku wytycznych przygotowanych przez zespół ekspertów European Society for Medical Oncology (ESMO), dotyczących diagnostyki molekularnej,roli biomarkerów, leczenia ablacyjnego łącznie z metodami chirurgicznymi oraz postępowania w stadium ograniczonego rozsiewu i leczenia o założeniu paliatywnym.

Najnowsze tendencje w leczeniu żywieniowym
prof. dr hab. n. med. Bruno Szczygieł
str. 76
W ubiegłym roku odbył się 37. Kongres European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN). W dniach 5-8 września w Lizbonie zgromadził on prawie 4000 uczestników z całego świata. Głównymi tematami omawianymi podczas sesji naukowych i edukacyjnych były: żywienie chorych na nowotwory, żywienie krytycznie chorych, rola żywienia w zapobieganiu i leczeniu chorób przewlekłych, w tym chorób neurodegeneracyjnych, wpływ niedożywienia na koszty leczenia. Również w piśmiennictwie ukazało się wiele interesujących doniesień z tej dziedziny, których znajomość może się przyczynić do podwyższenia poziomu opieki żywieniowej nad chorymi leczonymi w szpitalach w Polsce.

 KOMPENDIUM 

Kompendium wiedzy z onkologii. Praktyczny kurs dla lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego
str. 43

 OKIEM EKSPERTA 

Nowa (2015) klasyfikacja patomorfologiczna raka płuca według World Health Organization
dr hab. n. med., prof. Renata Langfort, Zakład Patomorfologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 21
W dotychczasowej klasyfikacji raka płuca opracpwanej przez WHO, w 2015 roku zostały wprowadzone istotne zmiany dotyczące podziału raka, zwłaszcza gruczołowego, przedstawiono również zasady postępowania nie tylko z materiałem pooperacyjnym, ale także z małymi wycinkami i rozmazami cytologicznymi.

Zmiana nazewnictwa otorebkowanego wariantu pęcherzykowego raka brodawkowatego tarczycy. Nowy model postępowania w celu redukcji nadmiernej terapii niemych raków tarczycy
dr hab. n. med. Aleksander Konturek, prof. dr hab. n. med. Marcin Barczyński
str. 30
Patologia mikroskopowa narządów wewnątrzwydzielniczych, w których procesy nowotworowe mogą współistnieć ze zmianami czynnościowymi, należy do szczególnie trudnych działów histopatologii. Kryteria stosowane w diagnostyce mikroskopowej zmian morfologicznych w tarczycy oparte tylko na klasyfikacji WHO są niejednokrotnie niewystarczające, aby na ich podstawie można było określić swoisty dla danego chorego sposób postępowania terapeutycznego i sformułować prognozę.

Współczesne możliwości leczenia chorych na raka jajnika
dr hab. n. med. Jacek Sznurkowski, Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
str. 33
Rak jajnika jest nowotworem złośliwym powodującym największą liczbę zgonów spośród wszystkich nowotworów ginekologicznych, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Nosicielki mutacji w genach BRCA1/BRCA2 zagrożone rozwojem dziedzicznego raka piersi-jajnika, powinny się poddać profilaktycznej adneksektomii. W Polsce nie stworzono jednak dotychczas żadnych regulacji prawnych pozwalających na wycięcie zdrowych jajników.

Aktualne programy lekowe dla chorych na raka piersi. Wywiad z profesorem Maciejem Krzakowskim
lek. Katarzyna Pogoda
str. 49
Rozmowa dotyczy nowych programów lekowych dla chorych na raka piersi, wprowadzonych w lipcu 2016 roku. Które z pacjentek rzeczywiście odczują zmiany? W jakich przypadkach zmiany te są najbardziej istotne? W jaki sposób dobierać optymalną terapię dla poszczególnych chorych na rozsianego raka piersi?

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Porównanie podawania paklitakselu z karboplatyną chorym na raka jajnika co tydzień lub co 3 tygodnie
Omówienie artykułu: Weekly vs. every-3-week paclitaxel and carboplatin for ovarian cancer
J.K. Chan i wsp.
NEJM, 2016; 374: 8
Opracował: dr med. Dariusz Stencel
str. 52
Czy zmiana częstotlowości podawania paklitakselu z karboplatyną u chorych na raka jajnika wpływa na wdłużenie czasu przeżycia bez progresji choroby?

Rola leczenia chirurgicznego w zmniejszaniu ryzyka związanego z dziedzicznym rakiem piersi i jajnika
Omówienie artykułu: The role of risk-reducing surgery in hereditary breast and ovarian cancer.
L. Hartmann i N. Lindor
NEJM, 2016; 374: 5
Opracował: dr med. Dariusz Stencel
str. 52
Czy rzeczywiście i w jakim stopniu leczenie chirurgiczne zmniejsza ryzyko związane z nowotworem u kobiet z zespołem dziedzicznego raka piersi i jajnika?

Spożycie produktów pełnoziarnistych a ryzyko zgonu i chorób nowotworowych - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Whole grain consumption and risk of cardiovascular disease, cancer, and all cause and cause specific mortality: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies
D. Aune i wsp.
BMJ, 2016; 353: i2716
Opracowały: Anna Bagińska, Karolina Moćko, dr n. med. Ewa Płaczkiewicz-Jankowska
str. 53

 INNE 

Informacje European School of Oncology
str. 8

Problemy psychologiczne w sytuacji nawrotu choroby nowotworowej
Maria Rogiewicz
str. 57

Uwzględnienie duchowości w opiece nad chorym - niezbędny element opieki zorientowanej na pacjenta
Integrating spirituality into patient care: an essential element of person-centered care
Christina M. Puchalski MD MS FACP
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2013; 123: 491-497
str. 59
Chcąc zatroszczyć się o cierpiącego pacjenta, lekarz musi odpowiedzieć na jego cierpienie duchowe. Wiąże się to z koniecznością dokonania oceny stanu duchowego pacjenta według formalnych kryteriów oraz zapewnienia opieki pełnej współczucia.


Medycyna Praktyczna Onkologia 2016/04 kwartalnik

Zakupy  
 45 zł 
 39.75 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Numery archiwalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Ogłoszenia
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna