Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy

Medycyna Praktyczna Psychiatria 2018/04

Rok wydania: 2018 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90587

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Psychoza poporodowa: choroba psychiczna, mania i melancholia u młodych matek
Postpartum psychosis: madness, mania, and melancholia in motherhood
V. Bergink, N. Rasgon, K.L. Wisner
American Journal of Psychiatry, 2016; 173: 1179-1188
str. 7

Choroby czynnościowe układu pokarmowego - wytyczne rzymskie IV (2016). Część I: Choroby czynnościowe przełyku
Na podstawie: Functional esophageal disorders
Q. Aziz, R. Fass, C.P. Gyawali i wsp.
Gastroenterology, 2016; 150: 1368-1379
str. 23
Choroby czynnościowe przełyku

Choroby czynnościowe układu pokarmowego - wytyczne rzymskie IV (2016). Część II: Choroby czynnościowe żołądka i dwunastnicy
Na podstawie: Gastroduodenal disorders
V. Stanghellini, F.K.L. Chan, W.L. Hasler i wsp.
Gastroenterology, 2016; 150: 1380-1392
str. 27
Choroby czynnościowe żołądka i dwunastnicy

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Wpływ wortioksetyny na funkcjonowanie poznawcze u czynnych zawodowo osób z rozpoznaniem dużej depresji - metaanaliza
Omówienie artykułu: Efficacy of vortioxetine on cognitive functioning in working patients with major depressive disorder
R.S. McIntyre, I. Florea, B. Tonnoir i wsp.
Journal of Clinical Psychiatry, 2017; 78 (1): 115-121
str. 35

Porównanie skuteczności leków przeciwpsychotycznych u chorych na schizofrenię - wyniki badania kohortowego
Omówienie artykułu: Real-world effectiveness of antipsychotic treatments in a nationwide cohort of 29 823 patients with schizophrenia
J. Tiihonen, E. Mittendorfer-Rutz, M. Majak i wsp.
JAMA Psychiatry, 2017; 74 (7): 686-693
str. 38

Nieuzyskanie wczesnej odpowiedzi na leczenie przeciwpsychotyczne u chorych z ostrym epizodem maniakalnym jako kryterium nieskuteczności zastosowanej farmakoterapii - metaanaliza
Omówienie artykułu: Early nonresponse in the antipsychotic treatment of acute mania: a criterion for reconsidering treatment? Results from an individual patient data meta-analysis
C.C. Welten, M.W. Koeter, T.D. Wohlfarth i wsp.
Journal of Clinical Psychiatry, 2016; 77 (9): 1117-1123
str. 42

Lit w porównaniu z solą semisodową kwasu walproinowego w leczeniu starszych osób z rozpoznaniem manii w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I (wyniki badania GERI-BD)
Omówienie artykułu: GERI-BD: a randomized double-blind controlled trial of lithium and divalproex in the treatment of mania in older patients with bipolar disorder
R.C. Young, B.H. Mulsant, M. Sajatovic i wsp.
American Journal of Psychiatry, 2017; 174 (11): 1086-1093
str. 45

 KOMPENDIUM PSYCHOFARMAKOTERAPII 

Kompendium psychofarmakoterapii. Część 6.: sertralina
dr n. med. Rafał Jaeschke
str. 48

 NEUROLOGIA W PRAKTYCE PSYCHIATRYCZNEJ 

Okresowe wyładowania fal wolnych u 77-letniej pacjentki z podejrzeniem omdlenia ortostatycznego
dr n. med. Magdalena Bosak
str. 57

 PSYCHOFARMAKOLOGIA W PRAKTYCE 

70-letni pacjent cierpiący na liczne choroby somatyczne i depresję leczony duloksetyną
dr n. med. Jarosław Woroń, dr hab. n. med. Marcin Siwek
str. 62

 PRAWO MEDYCZNE 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) w praktyce lekarskiej. Część I: Przegląd obowiązków administratorów danych osobowych dotyczących zdrowia
dr n. prawn. Tamara Zimna, Kancelaria Prawa Medycznego, www.tamarazimna.pl
str. 64
Dane osobowe dotyczące zdrowia zaliczono do szczególnej kategorii danych osobowych o zwiększonym reżimie ochrony prawnej. Ich zakres istotnie się poszerzył i obejmuje wszystkie dane o stanie zdrowia osoby, której dotyczą, w tym informacje o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie zdrowia fizycznego lub psychicznego.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) w praktyce lekarskiej. Część II: Przegląd obowiązków administratorów danych osobowych dotyczących zdrowia w zakresie wyznaczania inspektora ochrony danych osobowych oraz przeprowadzania oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych
dr n. prawn. Tamara Zimna
str. 70

 WYWIADY 

Zaburzenia psychiczne u pacjentów onkologicznych
Karolina Krawczyk
str. 75
Badanie psychiatryczne u osoby chorej onkologicznie nie powinno być wyjątkiem, a raczej regułą - mówi dr n. med. Marcin Jabłoński, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista psychiatrii i psychoonkolog, adiunkt w Instytucie Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie.

 PUBLICYSTYKA 

Przyjemności kulturalne: muzeum
Anna Bas
str. 78

Czytanka 16. O kontekście sytuacyjnym, bólu i Pawełku
33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować
Tomasz Sobierajski
str. 81
To, co często przysparza nam kłopotów w komunikacji werbalnej, to złudzenie właściwego znaczenia nadanego danemu słowu, jego „nieostrość”, o której wspominałem w poprzedniej czytance. Czy jest bowiem uniwersalny wskaźnik mówiący o tym, co oznacza słowo „zaraz”?

Ratio wszystkiego nie prześwietli
Z wydawcą Jerzym Illgiem rozmawia Justyna Tomska
str. 83
Z wydawcą Jerzym Illgiem rozmawia Justyna Tomska


Medycyna Praktyczna Psychiatria 2018/04

Zakupy  
 30 zł 
 27 zł  dla prenumeratorów
Dodaj do koszyka
 kupuję

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Redakcja
Rada Naukowa
Kontakt z redakcją

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.mp.pl
Copyright © 1996 - 2011 Medycyna Praktyczna