Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy

Lekarz Wojskowy 2018/02

Rok wydania: 2018 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: LW2/18

Zamów prenumeratę »

Zobacz więcej
Spis treści numeru:

 PRACE ORYGINALNE 

Samobójstwa w armiach NATO i państw partnerskich w pierwszej dekadzie XXI wieku
P. Ilnicki, St. Ilnicki
str. 104

Analiza ekspresji genu FGFR2 u chorych na raka żołądka leczonych chemioterapią pierwszej linii opartą na fluoropirymidynie
M. Jesiotr, M. Supińska, S. Cierniak, A. Mróz, M. Wieczorek, P. Chrom, A. Stańczak, L. Bodnar
str. 111

Ambulatoryjna opieka kardiologiczna w ocenie chorych z zaostrzeniem niewydolności serca - doświadczenia własne
P. Krzesiński, A. Jurek, G. Gielerak
str. 119

Ocena poziomu wiedzy pacjentów z rakiem płuca przed zabiegiem operacyjnym
P. Misiak, Ł. Wojtala, E. Wenerska, K. Malinowska, S. Jabłoński
str. 125

Increased vagal tone in soldiers with above average physical fitness serving in military special forces
A. Wójcik, G. Gielerak, P. Krzesiński, R. Wierzbowski, A. Stańczyk, M. Kurpaska, K. Piotrowicz, A. Skrobowski
str. 132

Poczucie sensu własnego życia pacjentów przewlekle chorych
W. Skrzyński, P. Rzepecki, T. Chojnacki, D. Lazar-Sito, E. Jędrzejczak
str. 137

 PRACE KAZUISTYCZNE 

Gniew weterana jako następstwo traumy wojennej - opis przypadku
S. Szymańska, P. Ilnicki, R. Tworus
str. 38

Naczyniak płodowy odcinka szyjnego rdzenia kręgowego - opis przypadku
K. Gniadek-Olejniczak, K. Tomczykiewicz, B. Grala, S. Wiśniewska, J. Cegielska, J. Mróz
str. 142

Endogenne zapalenie wnętrza gałki ocznej u chorego z wieloletnią powikłaną cukrzycą
M. Figurska, M. Kinasz, M. Rękas
str. 146

Ropień mózgu. Opis przypadku
R. Kidziński, M. Żabicka, E. Frankowska, M. Kania-Pudło
str. 152

Mnogie ropnie wątroby - rzadkie powikłanie częstej choroby. Opis przypadku
K. Kowalczyk, T. Mierzwiński, S. Pośpiech
str. 158

Nadwrażliwość na dodatki do żywności - opis przypadku
K. Szymańska, A. Zakrzewski, J. Kruszewski
str. 161

 PRACE POGLĄDOWE 

Diagnostyka obrazowa polowych gabinetów RTG w rejonie działania żołnierzy Polskiej Brygady Międzynarodowej w Iraku
L. Kolarz
str. 164

Diagnostyka obrazowa polowych gabinetów RTG w rejonie działania żołnierzy Polskiej Brygady Międzynarodowej w Iraku
L. Kolarz
str. 164

Skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza ozonem
M. Krzyżanowski
str. 174

 HISTORIA MEDYCYNY I WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 

Gen. prof. Zdzisław Antoni Ambroży Dmochowski (1863-1923) - twórca,,Lekarza Wojskowego”
str. 181

Zabójstwo profesora Bolesława Jałowego jako apogeum antypolskiej akcji ukraińskich nacjonalistów wobec środowiska naukowego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
Z. Kopociński, K. Kopociński, Cz. Jeśman
str. 185


Lekarz Wojskowy 2018/02

Zakupy  
 14 zł 
 14 zł  dla prenumeratorów
Dodaj do koszyka
 kupuję

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne

Opis czasopisma
Redakcja
Rada Programowa i Kolegium Recenzenckie

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.mp.pl
Copyright © 1996 - 2011 Medycyna Praktyczna