Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy

Medycyna Praktyczna Chirurgia 2018/03

Rok wydania: 2018 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90559

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

Dyspepsja i pokrewne zagadnienia gastroenterologiczne - pytania do eksperta
prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski, Klinika Gastroenterologii, Uniwersytet Medyczny, Białystok
str. 56-58
Czy długotrwałe stosowanie IPP wpływa na ryzyko rozwoju raka żołądka? Czy jest błędem skierowanie na endoskopię młodego pacjenta z objawami dyspeptycznymi, bez objawów alarmowych? Kiedy rozważyć operacyjne leczenie refluksu żołądkowo-przełykowego u pacjenta niereagującego na leczenie IPP, z utrzymującą się uciążliwą zgagą w godzinach nocnych? Na te i inne pytania odpowiada prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski.

 CHIRURGIA OGÓLNA 

Rozpoznawanie i leczenie przewlekłego zapalenia trzustki. Omówienie wytycznych europejskich (HaPanEU) 2016
dr n. med. M. Szczepanek1, dr n. med. G. Goncerz2, prof. dr hab. n. med. A. Dąbrowski3, dr hab. n. med. M. Sierżęga4
1 Zakład Dydaktyki Medycznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, 2 Katedra Anatomii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, 3 Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny, Białystok, 4 I Katedra Chirurgii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
str. 9-21
Niniejsze opracowanie redakcyjne obowiązujących wytycznych europejskich dotyczących postępowania w PZT przygotowano na potrzeby chirurgów.

Postępowanie po zabiegu resekcyjnym z powodu choroby Crohna. Wytyczne American Gastroenterological Association 2017
Opracowanie redakcyjne na podstawie: G.C. Nguyen, E.V. Loftus Jr, I. Hirano, Y. Falck-Ytter, S. Singh, S. Sultan and the AGA Institute Clinical Guidelines Committee. American Gastroenterological Association Institute guideline on the management of Crohn’s disease after surgical resection. Gastroenterology, 2017; 152: 271-275 oraz M. Regueiro, F. Velayos, J.B. Greer, Ch. Bougatsos, R. Chou, S. Sultan, S. Singh: American Gastroenterological Association Institute guideline on the management of Crohn’s disease after surgical resection. Gastroenterology 2017; 152: 277-295
Opracował dr n. med. Tomasz Kruszyna
str. 39
Opracowanie redakcyjne stanowi próbę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, w oparciu o aktualne wytyczne AGA, przypomina obowiązujące definicje i zwraca uwagę na aspekty, w zakresie których nadal nie dysponujemy wystarczającymi danymi.

 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA 

Torbiele trzustki - postępowanie w świetle aktualnych wytycznych
Pancreatic cysts and guidelines
James J. Farrell
Digestive Diseases and Sciences, 2017; 62: 1827-1839
str. 23

 LECZENIE ŻYWIENIOWE 

Leczenie żywieniowe w chirurgii - co nowego w 2017 roku
prof. dr hab. n. med. Bruno Szczygieł, Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 43
Specjalnie dla Medycyny Praktycznej – Chirurgii i portalu mp.pl autorytet w dziedzinie leczenia żywieniowego prof. Bruno Szczygieł komentuje ubiegłoroczne wydarzenia i najważniejsze doniesienia naukowe.

 CHIRURGIA NACZYNIOWA 

Zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym w praktyce klinicznej - pytania do eksperta
prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
str. 49

 GASTROENTEROLOGIA 

Zakażenie Helicobacter pylori - pytania do eksperta
prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski, Klinika Gastroenterologii, Uniwersytet Medyczny, Białystok
str. 54
Czy częstość reinfekcji H. pylori u pracowników medycznych (np. wykonujących endoskopię) jest większa niż w populacji ogólnej? Czy przeprowadzać eradykację H. pylori u chorego na raka żołądka niezakwalifikowanego do leczenia radykalnego? Czy w przypadku chłoniaka MALT powinno się rutynowo przeprowadzać eradykację H. pylori? Na te i inne pytania odpowiada prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Gastroenterologia. 60-letni mężczyzna z nawracającym krwotokiem do przewodu pokarmowego
dr hab. n. med. M. Polkowski, dr n. med. J. Pachlewski, dr n. med. E. Wrońska
str. 59

 MISCELLANEA 

Jak się komunikować z pacjentem głuchym
Joanna Roczyńska, Pracownia Ratownictwa Medycznego, Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej, Gdański Uniwersytet Medyczny
str. 63
Dla osób niesłyszących język polski, w mowie czy piśmie, jest językiem obcym! A nie władają nim oni nie dlatego, że nie chcą, ale dlatego, że nie mogą. Jednocześnie dla wielu z nas, słyszących, równie szokujące jest odkrycie, że głusi nie uważają się za osoby niepełnosprawne. Postrzegają siebie i rzeczywistość w kategoriach: ty jesteś blondynem, a ja jestem głuchy, ty jesteś niski, a ja jestem głuchy, ty jesteś piegowaty, a ja jestem głuchy.

 CHIRURGICZNE ESPRESSO 

Słownik wybranych podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 66

Rozpoznanie IPMN a wczesna detekcja raka trzustki
Omówienie artykułu wstępnego: Intraductal papillary mucinous neoplasm as the focus for early detection of pancreatic cancer
M. Tanaka
Gastroenterology, 2018; 154: 475-478. doi: 10.1053/j.gastro.2018.01.010
str. 67

Miejscowo zaawansowany rak trzustki - przeżycia po leczeniu neoadiuwantowym i resekcji trzustki
Omówienie artykułu: Survival in locally advanced pancreatic cancer after neoadjuvant therapy and surgical resection
G. Gemenetzis i wsp.
Ann. Surg., 2018; doi: 10.1097/SLA.0000000000002753
str. 68

Związek progresji BD-IPMN z wielkością torbieli
Omówienie artykułu: Progression of pancreatic branch duct intraductal papillary mucinous neoplasm associates with cyst size
Youngmin Han i wsp.
Gastroenterology, 2018; 154: 576-584
str. 69

Zachowanie czy podwiązanie tętnicy okrężniczej lewej w operacyjnym leczeniu raka esicy i odbytnicy
Omówienie artykułu: Preservation versus nonpreservation of left colic artery in sigmoid and rectal cancer surgery: a meta-analysis
Y.C. Fan i wsp.
Intern. J. Surg., 2018. doi: 10.1016/j.ijsu.2018.02.054
str. 70

Wpływ użycia łaty kolagenowej pokrytej klejem fibrynowym na powstanie przetoki trzustkowej po pankreatoduodenektomii
Omówienie artykułu: Randomized clinical trial of the effect of a fibrin sealant patch on pancreatic fistula formation after pancreatoduodenectomy
M. Schindl i wsp.
Br. J. Surg., 2018; doi: 10.1002/bjs.10840
str. 71

Laparoskopowe płukanie otrzewnej vs resekcja jelita w leczeniu zapalenia uchyłków z przedziurawieniem - wyniki 2-letniej obserwacji w trakcie badania DILALA
Omówienie artykułu: Two-year results of the randomized clinical trial DILALA comparing laparoscopic lavage with resection as treatment for perforated diverticulitis
A. Kohl i wsp.
Br. J. Surg., 2018; doi: 10.1002/bjs.10839
str. 72

Obrazowanie w bliskiej podczerwieni w planowych operacjach jelita grubego
Omówienie artykułu: Multicentre phase II trial of nearinfrared imaging in elective colorectal surgery
F. Ris i wsp.
Br. J. Surg., 2018; doi: 10.1002/bjs.10844
str. 73

Zgony chorych z zaniżonym w skali ASA ryzykiem operacyjnym
Omówienie artykułu: Deaths in incorrectly identified low-surgical-risk patients
C.R. Jones i wsp.
World J. Surg., 2018; https://doi.org/10.1007/s00268-017-4427-3
str. 74

 KOMPENDIUM 

Kompendium wiedzy z chirurgii. Praktyczny kurs dla przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego
Opracował dr n. med. Michał Natkaniec
str. 77

 BIOGRAMY 

René Leriche
dr hab. n. med. Andrzej L. Komorowski, prof. COI
str. 81
Wśród użytkowników eponimów - obok częstych głosów za przyznaniem komuś eponimu ze względu na jego zasługi - pojawiają się i takie, które domagają się odebrania eponimu zmarłemu, ze względu na negatywną ocenę pewnych aspektów jego życia zawodowego. Doskonałym przykładem takiej dość niezwykłej sytuacji jest historia eponimów utworzonych od nazwiska sławnego francuskiego chirurga René Leriche’a.

 PRAWO 

Naruszenie dóbr osobistych lekarza na forum internetowym
dr n. prawn. Małgorzata Serwach, Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 84
Od pewnego czasu problematyka naruszenia dóbr osobistych na skutek wpisów dokonywanych za pośrednictwem Internetu stała się przedmiotem orzecznictwa polskich sądów.


Medycyna Praktyczna Chirurgia 2018/03

Zakupy  
 30 zł 
 27 zł  dla prenumeratorów
Dodaj do koszyka
 kupuję

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Redakcja
Kontakt z redakcją

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.mp.pl
Copyright © 1996 - 2011 Medycyna Praktyczna