medycyna praktyczna dla lekarzy

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami

R. Tymiński
ISBN: 9788374305556
Nr katalogowy: 90619
Medycyna Praktyczna, Kraków 2018
Format: 173×246, 332 strony, oprawa twarda
 • Podstawowa
  60,00
 • Dla prenumeratorów
  50,00

Zawiera omówienie wielu orzeczeń kasacyjnych, wydanych przez Sąd Najwyższy w konsekwencji zaskarżenia wyroków Naczelnego Sądu Lekarskiego. Ich prezentacja jest poprzedzona wprowadzeniem ukazującym statystykę takich spraw oraz wyjaśnieniem podstaw kasacyjnych.

Książka jest adresowana do:
 • lekarzy - jako głównie zainteresowanych postępowaniem w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej
 • prawników - zgodnie bowiem z art. 58 ust. 2 powołanej ustawy obwiniony może ustanowić nie więcej niż dwóch obrońców spośród lekarzy, adwokatów lub radców prawnych, a z kolei art. 98 ust. 2 stanowi o tzw. przymusie adwokackim, tj. kasacja wnoszona przez stronę powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę będącego adwokatem albo radcą prawnym albo pełnomocnika będącego adwokatem albo radcą prawnym - prawnicy mogą więc uczestniczyć w omawianych procedurach i stąd zamieszczone w opracowaniu wskazówki mogą być dla nich pouczające
 • pacjentów, którzy często występują w charakterze pokrzywdzonych, składających skargę do rzeczników odpowiedzialności zawodowej

Celem tej książki jest nazwanie problemów prawnych dotyczących odpowiedzialności zawodowej i wskazanie ich zgodnych z prawem i praktycznych rozwiązań.

 • Podstawowa
  60,00
 • Dla prenumeratorów
  50,00
Polecamywięcej