medycyna praktyczna dla lekarzy

Nadciśnienie tętnicze. Patogeneza, prewencja, diagnostyka i leczenie

A. Więcek, A. Januszewicz, K. Narkiewicz, M.Litwin, A. Cudnoch-Jędrzejewska, A. Prejbisz, E. Szczepańska-Sadowska
ISBN: 9788374305655
Nr katalogowy: 90618
Medycyna Praktyczna, Kraków 2018
Format: 210×290, 607 stron, oprawa twarda

Monografia obejmuje zagadnienia dotyczące patogenezy, diagnostyki i terapii nadciśnienia tętniczego - choroby, która ze względu na swoje rozpowszechnienie zyskała wymiar społeczny.

W monografii:
  • uwzględniono dynamiczny postęp, jaki się dokonał w badaniach dotyczących wczesnych uszkodzeń narządowych oraz w różnych grupach wiekowych chorych na nadciśnienie tętnicze - u dzieci i młodzieży, w wieku średnim oraz w wieku podeszłym i bardzo podeszłym
  • obszernie przedstawiono zasady leczenia nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży i w wielu postaciach wtórnego nadciśnienia tętniczego
  • przedstawiono wyniki szeroko zakrojonych i wieloośrodkowych badań klinicznych i dużych metaanaliz opracowanych przez uznane autorytety - między innymi na podstawie nowych wytycznych. Omawiając zasady leczenia
  • podkreślono konieczność indywidualizacji terapii i szczegółowo przedstawiono terapię nadciśnienia tętniczego w różnych sytuacjach klinicznych.

Należy podkreślić, że do pracy nad książką zaproszono grono wybitnych specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny teoretyczne i kliniczne. Duży walor dzieła stanowi zatem połączenie nauk podstawowych z kliniką. Pozwala to na głębsze zrozumienie istoty choroby i w zasadniczy sposób wpływa na podejmowanie decyzji diagnostycznych i terapeutycznych.

  • Podstawowa
    95,00
  • Dla prenumeratorów
    85,00
Polecamywięcej