medycyna praktyczna dla lekarzy

Medycyna Praktyczna z pakietem książek: Interna Szczeklika 2019 i Mały podręcznik 2019/2020

Nr katalogowy: ZMPs

Miesięcznik przeznaczony dla internistów, lekarzy pierwszego kontaktu oraz dla specjalistów ze szczegółowych dziedzin medycyny.

Pierwszy numer ukazał się w 1991 roku

Punkty MNiSW - 11 pkt

Czasopismo indeksowane w bazie "Polska Bibliografia Lekarska"

Medycyna Praktyczna zawiera:
  • wytyczne i artykuły przeglądowe - wytyczne postępowania opracowane przez towarzystwa naukowe lub zespoły ekspertów, publikowane w renomowanych zagranicznych czasopismach oraz artykuły przeglądowe przedstawiające aktualny stan wiedzy w zakresie zagadnień ważnych w codziennej praktyce
  • przegląd aktualnych badań - zwięzłe omówienia wybranych, najnowszych badań klinicznych, opublikowanych w renomowanych zagranicznych czasopismach, których wyniki mają znaczenie dla praktyki lekarskiej
  • komentarze polskich specjalistów
  • praktyka kliniczna - omówienia praktycznych przypadków klinicznych, zagadki
  • pytania do ekspertów - odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników konferencji „Postępy w chorobach wewnętrznych – INTERNA” dotyczące konkretnych zagadnień, udzielane przez ekspertów
  • program edukacyjny - pod patronatem Towarzystwa Internistów Polskich, zatwierdzony przez Komisję ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego Towarzystwa Internistów Polskich, zadania testowe sprawdzające wiedzę zdobytą po przeczytaniu danego zeszytu czasopisma
  • komunikacja lekarz-pacjent, etyka, prawo medyczne

Mały i duży podręcznik przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i w dziedzinach wywodzących się z interny, lekarzy specjalistów, lekarzy rodzinnych pragnących pogłębić swoją wiedzę oraz studentów medycyny. Zawiera informacje na temat chorób układów: krążenia, oddechowego, pokarmowego, wewnątrzwydzielniczego, moczowego, krwiotwórczego oraz: chorób reumatycznych, chorób alergicznych, wybranych chorób układu nerwowego, chorób zakaźnych, zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo­zasadowej, zatruć i zaburzeń odżywiania. Obejmuje także podstawowe zagadnienia onkologii klinicznej, opieki paliatywnej, medycyny podróży oraz metodologii EBM.

Zawartość zestawu
  • Student
    268,00
Polecamywięcej