medycyna praktyczna dla lekarzy

Medycyna Praktyczna Ginekologia i Położnictwo 4/2023 lipiec-sierpień

ISSN: 15075230
Nr katalogowy: 91013
Medycyna Praktyczna 2023
 • Podstawowa
  45,00
 • Dla prenumeratorów
  38,00
WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE
Zalety i ograniczenia metod stosowanych w diagnostyce endometriozy oraz ich znaczenie w badaniach dokładności diagnostycznej
Strengths and limitations of diagnostic tools for endometriosis and relevance in diagnostic test accuracy research
E. Pascoal, J.M. Wessels, M.K. Aas-Eng, M.S. Abrao, G. Condous, D. Jurkovic, M. Espada, C. Exacoustos, S. Ferrero, S. Guerriero, G. Hudelist, M. Malzoni, S. Reid, S. Tang, C. Tomassetti, S.S. Singh, T. Van Den Bosch, M. Leonardi
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 2022; 60: 309–327
komentarz: dr hab. n. med. Paweł Basta
Epidemiologia raka piersi i aktualne zasady postępowania. Przegląd piśmiennictwa i zagadnień klinicznych
Breast cancer epidemiology and contemporary breast cancer care: A review of the literature and clinical applications
Jad El Masria, Sneha Phadkeb
a Department of Internal Medicine, UIHC Cancer Services - Quad Cities, University of Iowa Carver College of Medicine;
b Department of Internal Medicine, Holden Comprehensive Cancer Center, University of Iowa Carver College of Medicine, Iowa City, Iowa
Clinical Obstetrics and Gynecology; 2022; 56 (3): 461–481
komentarz: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska-Wow
Opieka przedkoncepcyjna
Preconception care [w:] Vincenzo Berghella, red.: Obstetric evidence based guidelines
Johanna Quist-Nelson
Wyd. 4, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2022
PRAKTYKA KLINICZNA
Opieka okołooperacyjna. Opieka okołooperacyjna nad chorymi przyjmującymi leki przeciwkrzepliwe
dr n. med. Dorota Studzińska, dr n. med. Jacek Górka, prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga, prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
Zagadki ultrasonograficzne. Zmiana ogniskowa w głowie płodu
dr hab. n. med. Marcin Wiecheć, prof. CMKP; dr n. med. Agnieszka Nocuń
Zagadki ultrasonograficzne. Nieprawidłowości podbrzusza u płodu – wyjaśnienie zagadki 27
WYWIADY
Bardzo drobne rzeczy. Rozmowa z Justyną Dąbrowską, autorką książki Przeprowadzę cię na drugi brzeg. Rozmowy o porodzie, traumie i ukojeniu
PRAWO MEDYCZNE
Przeciwdziałanie przemocy domowej – zmiany w przepisach prawa
dr. n. prawn. Tamara Zimna, radca prawny
Reklama wyrobów medycznych
dr hab. n. prawn. Małgorzata Serwach, prof. UM w Łodzi, prof. UŁ
KOMUNIKACJA LEKARZ–PACJENT
Czy dobrze znasz swoich pacjentów?
How well do you know your patients?
David Haslam
The Practitioner, 2021; 265 (1853): 35
PROGRAM EDUKACYJNY
Postępy w ginekologii i położnictwie
 • Podstawowa
  45,00
 • Dla prenumeratorów
  38,00
Polecamywięcej