medycyna praktyczna dla lekarzy

Medycyna Praktyczna Chirurgia 5/2023 wrzesień-październik

ISSN: 14282712
Nr katalogowy: 91026
Medycyna Praktyczna 2023
 • Podstawowa
  45,00
 • Dla prenumeratorów
  38,00
CHIRURGIA OGÓLNA
Appendektomia – trzy wieki historii
Three centuries of appendicectomy
P.J.J. Herrod, A.T. Kwok, D.N. Lobo
World Journal of Surgery, 2023; 47: 928–936
Postępowanie kliniczne w leczeniu nietrzymania stolca. Wytyczne American Society of Colon and Rectal Surgeons
The American Society of Colon and Rectal Surgeons’ clinical practice guideline for the treatment of fecal incontinence
I.M. Paquette, M.G. Varma, A.M. Kaiser, S.R. Steele, J.F. Rafferty
Diseases of Colon & Rectum, 2015; 58: 623–636
Leczenie chirurgiczne wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
Surgical management of ulcerative colitis
G.H.T. Worley, P. Vaughan-Shaw, K. Sahnan
The British Journal of Surgery, 2023; 110: 885–887
Kikut odbytnicy po kolektomii z powodu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Nadzór, leczenie farmakologiczne i zabiegi uzupełniające
Subtotal colectomy in ulcerative colitis – long term considerations for the rectal stump
O. Hennessy, L. Egan, M. Joyce
World Journal of Gastrointestinal Surgery, 2021; 13: 198–209
PRAKTYKA KLINICZNA
Opieka okołooperacyjna nad chorym z niewydolnością serca
lek. K. Reszka, dr n. med. M. Sokolski, prof. dr hab. n. med. P. Ponikowski, prof. dr hab. n. med. W. Szczeklik
CHIRURGICZNE ESPRESSO
Słownik wybranych podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
Badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego – wirtualna kolonoskopia vs 3-krotne badanie kału na krew utajoną metodą immunochemiczną
Omówienie artykułu: L. Sali i wsp.: Single CT colonography versus three rounds of faecal immunochemical test for population-based screening of colorectal cancer (SAVE): a randomised controlled trial
Lancet Gastroenterology & Hepatology, 2022; 7: 1016–1023
Metronidazol po wycięciu guzków krwawniczych – doustnie czy miejscowo?
Omówienie artykułu: W. Xia i wsp.: Topical versus oral metronidazole after excisional hemorrhoidectomy: a double-blind randomized controlled trial
Diseases of Colon & Rectum, 2022; 65: 1362–1372
Wzmocnienie linii zszywek staplera kwasem glikolowym a przetoka trzustkowa po obwodowej resekcji trzustki – badanie REPLAY
Omówienie artykułu: A. Merdrignac i wsp.: Effect of the use of reinforced stapling on the occurrence of pancreatic fistula after distal pancreatectomy: results of the REPLAY multicenter randomized clinical trial REPLAY: REinforcement of the Pancreas in distal pAncreatectomY
Annals of Surgery, 2022; 276: 769–775
Profilaktyka antybiotykowa w chirurgii raka sutka
Omo´wienie artykułu: Sh. Stallard i wsp.: Antibiotic prophylaxis in breast cancer surgery (PAUS trial): randomised clinical double-blind parallel-group multicentre superiority trial
The British Journal of Surgery, 2022; 109: 1224–1231
Ból podczas aktywności seksualnej – naprawa przepukliny pachwinowej sposobem Lichtensteina a hernioplastyka z dostępu całkowicie pozaotrzewnowego
Omówienie artykułu: A. Guttlic i wsp.: Pain with sexual activity at 1 and 3 years: comparing total extraperitoneal with Lichtenstein inguinal hernia repair in a randomized setting (TEPLICH trial)
Surgery, 2022; 172: 1463–1470
Rak lewej połowy jelita grubego z niedrożnością – rola endoskopowej implantacji protez
Omówienie artykułu: CReST Collaborative Group: Colorectal Endoscopic Stenting Trial (CReST) for obstructing left-sided colorectal cancer: randomized clinical trial
The British Journal of Surgery, 2022; 109: 1073–1080
Kofeina po laparoskopowej resekcji jelita grubego – wpływ na pasaż jelitowy
Omówienie artykułu: F. Abbassi i wsp.: Caffeine for intestinal transit after laparoscopic colectomy: randomized clinical trial (CaCo trial)
The British Journal of Surgery, 2022; 109: 1216–1223
Czy zakładać dodatkowe szwy wzmacniające, aby zapobiec nieszczelności po resekcji przedniej odbytnicy
Omo´wienie artykułu: T. Zhang i wsp.: Clinical efficacy of anastomotic reinforcement suture in preventing anastomotic leakage after rectal cancer surgery: a systematic review and meta-analysis
Langenbeck’s Archives of Surgery, 2023; 408: 322
Przepukliny przeponowe po resekcji wątroby
Omo´wienie artykułu: C. Cusumano i wsp.: Incidence and outcomes of post-hepatectomy diaphragmatic hernia: a systematic review
HPB (Oxford), 2023; S1365-182X(23)01902-0
Protokoły kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia a ich ocena przez pacjentów
Omówienie artykułu: C. El-Kefraoui i wsp.: Impact of enhanced recovery pathways on patient-reported outcomes after abdominal surgery: a systematic review
komentarz: dr hab. n. med. Andrzej L. Komorowski prof. nadzw.
Surgical Endoscopy, 2023 Jul 20. doi: 10.1007/s00464-023-10289-2. Online ahead of print
BIOGRAMY
Pólya Jenő
dr hab. n. med. Andrzej L. Komorowski prof. nadzw., Sándor József Prof., PhD, FACS
KOMPENDIUM
Kompendium wiedzy z chirurgii ogólnej. Praktyczny kurs dla przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego
PRAWO
Reklama wyrobów medycznych
dr hab. n. prawn. Małgorzata Serwach prof. nadzw.
 • Podstawowa
  45,00
 • Dla prenumeratorów
  38,00
Polecamywięcej