medycyna praktyczna dla lekarzy

Medycyna Praktyczna Neurologia 4/2023 lipiec-sierpień

ISSN: 20811470
Nr katalogowy: 91016
Medycyna Praktyczna 2023
 • Podstawowa
  45,00
 • Dla prenumeratorów
  38,00
WYTYCZNE
Klasyfikacja i definicje International League Against Epilepsy zespołów padaczkowych o początku w różnym wieku – część II. Stanowisko ILAE Task Force on Nosology and Definitions
International League Against Epilepsy classification and definition of epilepsy syndromes with onset at a variable age: position statement by the ILAE Task Force on Nosology and Defi nitions
Kate Riney, Alicia Bogacz, Ernest Somerville, Edouard Hirsch, Rima Nabbout, Ingrid E. Scheffer, Sameer M. Zuberi, Taoufi k Alsaadi, Satish Jain, Jacqueline French, Nicola Specchio, Eugen Trinka, Samuel Wiebe, Stéphane Auvin, Leonor Cabral-Lim, Ansuya Naidoo, Emilio Perucca, Solomon L. Moshé, Elaine C. Wirrell, Paolo Tinuper
Epilepsia 2022; 63: 1443–1474
Wytyczne opieki neurourologicznej nad pacjentami z neurogenną dysfunkcją dolnych dróg moczowych w przebiegu SM
dr hab. n. med. Mikołaj Przydacz1, dr hab. n. med. Jan Adamowicz2, prof. UMK, prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert3, dr hab. n. med. Dariusz Łątka4, prof. UO, dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz5, prof. CMKP, dr hab. n med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW6, prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak7, prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik8, dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski9, prof. CMKP, prof. dr hab. n. med. Tomasz Szydełko10, prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa11, prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta12
ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE
Wpływ chorób położniczych i ginekologicznych na układ nerwowy – część I
Obstetric and Gynecologic Disorders and the Nervous System
Erika Marulanda, Leticia Tornes
Continuum (Minneap Minn) 2023; 29 (3, Neurology of Systemic Disease): 763–796
PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ
Skuteczność i bezpieczeństwo diety ketogennej w leczeniu padaczki lekoopornej u dzieci – przegląd systematyczny i metaanaliza sieciowa
Omówienie artykułu: Devi N. i wsp.: Efficacy and safety of dietary therapies for childhood drug-resistant epilepsy: a systematic review and network meta-analysis
komentarz: dr n. med. Magdalena Dudzińska
JAMA Pediatrics, 2023; 177 (3): 258–266
PRAKTYKA KLINICZNA
Elektroencefalografia. 25-letnia pacjentka po dwóch uogólnionych napadach toniczno-klonicznych związanych z deprywacją snu
dr hab. n. med. Magdalena Bosak
Postępujące zaburzenia chodu u 20-letniego mężczyzny
dr n. med. Monika Ostrowska, lek. Michał Michalski
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
Neuroonkologia. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego u dzieci – analiza przypadków
lek. Katarzyna Moczała
PROGRAM EDUKACYJNY
Postępy w neurologii
 • Podstawowa
  45,00
 • Dla prenumeratorów
  38,00
Polecamywięcej