medycyna praktyczna dla lekarzy

Medycyna Praktyczna Psychiatria 5/2023 wrzesień-październik

ISSN: 18984878
Nr katalogowy: 91025
Medycyna Praktyczna 2023
 • Dla prenumeratorów
  38,00
 • Podstawowa
  45,00
ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE
Wpływ przedłużającej się pandemii COVID-19 na odporność na stres i zdrowie psychiczne – część 3. Krytyczny przegląd piśmiennictwa dotyczącego zmian sytuacji wraz z kolejnymi falami epidemii
The impact of the prolonged COVID-19 pandemic on stress resilience and mental health: a critical review across waves
M. Manchia, A.W. Gathierd, H. Yapici-Eser i wsp.
European Neuropsychopharmacology, 2022; 55: 22–83
PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ
Ocena profilu kardiometabolicznego i jego zmienności podczas dwuletniej obserwacji u chorych, u których po raz pierwszy rozwinęła się ostra psychoza – wyniki badania prospektywnego
Omówienie artykułu: M. Bioque, M.A.P. García-Portilla, C. García-Rizo i wsp.: Evolution of metabolic risk factors over a two-year period in a cohort of first episodes of psychosis
Schizophrenia Research, 2018; 193: 188–196
Badania przesiewowe w kierunku depresji i zwiększonego ryzyka zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży – stanowisko ekspertów U.S. Preventive Services Task Force
Omówienie artykułu: C.M. Mangione, M. J. Barry, W. K. Nicholson i wsp.: Screening for depression and suicide risk in children and adolescents: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement
JAMA, 2022; 328: 1534–1542
Czy długotrwałe stosowanie metylofenidatu wpływa na ciśnienie tętnicze, częstotliwość rytmu serca oraz masę lewej komory serca u nastolatków i młodych dorosłych z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi?
Omówienie artykułu: J.K. Buitelaar, G.H.H. van de Loo-Neus, L. Hennissen i wsp.: Long-term methylphenidate exposure and 24-hours blood pressure and left ventricular mass in adolescents and young adults with attention deficit hyperactivity disorder
European Neuropsychopharmacology, 2022; 64: 63–71
PSYCHOFARMAKOLOGIA W PRAKTYCE
Zapalenie trzustki jako konsekwencja skojarzenia sertraliny z produktami leczniczymi stosowanymi w nieoperacyjnym leczeniu otyłości
dr hab. n. med. Jarosław Woroń, dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ
NEUROLOGIA W PRAKTYCE PSYCHIATRYCZNEJ
Przewodnik leczenia bólu. Leczenie bólu u osób w podeszłym wieku
dr n. med. Renata Zajączkowska
PRAKTYKA KLINICZNA
Hiperprolaktynemia pierwotna i polekowa – implikacje kliniczne i postępowanie
lek. Patryk Główczyński
Środki farmakologiczne w leczeniu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu
dr n. med. Bohdan T. Woronowicz
„Kontrowersje w psychiatrii 2023”. Odpowiedzi na pytania do sesji 1.: Zaburzenia posttraumatyczne
mgr Adam Elżanowski, lek. Paweł Brudkiewicz
PRAWO MEDYCZNE
Udostępnienie dokumentacji medycznej w wykonaniu zarządzenia sądu
r. pr. Agnieszka Wojciechowska
Przeciwdziałanie przemocy domowej – zmiany w przepisach prawa
dr. n. prawn. Tamara Zimna, r. pr.
WYWIADY
Próżność czy konieczność – co warto wiedzieć o medycynie estetycznej i chirurgii plastycznej?
Z dr n. med. Joanną Jędrys, specjalistką chirurgii plastycznej i chirurgii ogólnej, rozmawia Ewa Stanek-Misiąg z portalu mp.pl
 • Dla prenumeratorów
  38,00
 • Podstawowa
  45,00
Polecamywięcej