medycyna praktyczna dla lekarzy

Indeks leków - aktualne ceny 2019/06

ISBN: 9788374303163
Nr katalogowy: 90680
Medycyna Praktyczna 2019

1 listopada 2019 r. weszło w życie kolejne obwieszczenie MZ zawierające listę leków refundowanych.

 • Ogółem do list refundacyjnych dodano prawie 80 pozycji.
 • Na liście aptecznej znalazły się nierefundowane dotychczas substancje:
  dapagliflozyna (Forxiga), empagliflozyna (Jardiance) i kanagliflozyna (Invokana), które będą refundowane w następującym wskazaniu: „Cukrzyca typu 2 u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c ≥8% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: (1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub (2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory, lub retinopatię, lub (3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek ≥55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, otyłość”.
 • Rozszerzono również wskazanie refundacyjne dla preparatu Prolia.
 • Ceny detaliczne zmniejszono dla prawie 600 pozycji, dla ponad 200 zostały one zwiększone, natomiast dopłaty pacjenta zmniejszono dla 631 pozycji, a zwiększono dla 408 pozycji.
 • Z list usunięto 71 pozycji.
 • Do listy bezpłatnych leków dla osób po 75. rż. dodano ponad 40 pozycji; są to odpowiedniki leków znajdujących się na niej już wcześniej.
 • Z listy tej usunięto 29 pozycji.
 • Wprowadzono także zmiany w zakresie refundacji leków stosowanych w chemioterapii i w ramach programów lekowych.
 • Podstawowa
  15,00
 • Dla prenumeratorów
  13,00
Polecamywięcej