Interna Szczeklika
Lekarz Rodzinny
Kompendium MP
eMPendium

35,90 zł raz na miesiąc


Interna Szczeklika
Lekarz Rodzinny
Kompendium MP

29,90 zł raz na miesiąc


Lekarz Rodzinny
eMPendium

25,50 zł raz na miesiąc


Lekarz Rodzinny
Kompendium MP

39,80 zł raz na dwa miesiące


Lekarz Rodzinny

26,50 zł raz na dwa miesiące

Dostępne są również inne zestawienia powyższych publikacji w wersji druk/ekran – więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 800 888 000 (z telefonów stacjonarnych),
12 293 40 80 (z telefonów komórkowych).

Aby zamówić prenumeratę opłacaną poleceniem zapłaty wystarczy wypełnić
formularz zgody na obciążenie rachunku i odesłać go do Wydawnictwa pod adresem:

Medycyna Praktyczna
Cholerzyn 445
32-060 Liszki

regulamin

prenumerata dwumiesięcznika opłacana poleceniem zapłaty

formularz odwołania zgody na obciążenie rachunku