Interna Szczeklika
Medycyna Praktyczna – miesięcznik
Kompendium MP
eMPendium

38 zł raz na miesiąc


Interna Szczeklika
Medycyna Praktyczna – miesięcznik
Kompendium MP

32 zł raz na miesiąc


Medycyna Praktyczna – miesięcznik
eMPendium

28 zł raz na miesiąc


Medycyna Praktyczna - miesięcznik
Kompendium MP

22 zł raz na miesiąc


Medycyna Praktyczna - miesięcznik

31 zł raz na dwa miesiące

Dostępne są również inne zestawienia powyższych publikacji w wersji druk/ekran – więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 800 888 000 (z telefonów stacjonarnych),
12 293 40 80 (z telefonów komórkowych).

Aby zamówić prenumeratę opłacaną poleceniem zapłaty wystarczy wypełnić
formularz zgody na obciążenie rachunku i odesłać go do Wydawnictwa pod adresem:

Medycyna Praktyczna
Cholerzyn 445
32-060 Liszki

regulamin

prenumerata dwumiesięcznika opłacana poleceniem zapłaty

formularz odwołania zgody na obciążenie rachunku