wybrany dwumiesięcznik
Medycyny Praktycznej
Interna Szczeklika
Kompendium MP
eMPendium

34 zł raz na miesiąc


wybrany dwumiesięcznik
Medycyny Praktycznej
eMPendium

21,5 zł raz na miesiąc


wybrany dwumiesięcznik Medycyny Praktycznej
Kompendium MP

25,5 zł raz na dwa miesiące


Wybrany dwumiesięcznik Medycyny Praktycznej

27 zł raz na kwartał

Dostępne są również inne zestawienia powyższych publikacji w wersji druk/ekran – więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 800 888 000 (z telefonów stacjonarnych),
12 293 40 80 (z telefonów komórkowych).

Aby zamówić prenumeratę opłacaną poleceniem zapłaty wystarczy wypełnić
formularz zgody na obciążenie rachunku i odesłać go do Wydawnictwa pod adresem:

Medycyna Praktyczna
Cholerzyn 445
32-060 Liszki

regulamin


prenumerata miesięcznika opłacana poleceniem zapłaty

formularz odwołania zgody na obciążenie rachunku