mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Starachowice - szpital zdobywa kolejne certyfikaty

16.11.2015
PZOZS

Europejska Fundacja Osteoporozy i Chorób Mięśniowo-Szkieletowych przyznała Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zapobiegania Złamaniom. Międzynarodowy projekt polega na otaczaniu specjalistyczną opieką ortopedyczną zarówno osób po urazach, jak i znajdujących się w grupie ryzyka. Celem wdrożenia tego typu działań jest zarówno ograniczenie liczby złamań, jak i zmniejszenie kosztów leczenia urazów.

O tym się mówi
  • Nowych możliwości trzeba się uczyć
    W mojej ocenie mamy kryzys w perspektywicznym myśleniu o przyszłości POZ. Wiele formułowanych obaw jest podyktowanych w dużym stopniu konformizmem – mówi Paweł Żuk, prezes spółki Centrum Medyczno-Diagnostyczne, członek Zespołu ds. przygotowania zmian w POZ.
  • Zmiany w POZ coraz bliżej
    1 lipca lekarze POZ uzyskają możliwość zlecania dodatkowych ośmiu badań diagnostycznych, na które dotąd mogli kierować wyłącznie lekarze z AOS. To, jak potwierdził w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski, początek ogromnych zmian w POZ, które będą kontynuowane jesienią.
  • Musimy zmienić myślenie o medycynie
    Medycyna rodzinna u nas to ciągle jeszcze niedokończony projekt – mówi Łukasz Reczek, prezes Młodych Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!