mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Nawet komuniści płacili lekarzom więcej

23.06.2016
Krzysztof Bukiel
OZZL

Nawet komuniści, traktujący lekarzy jako „wroga klasowego” i realizujący – prawdopodobnie – tajną instrukcję NKWD z 1947, aby pracowników służby zdrowia szczególnie nisko wynagradzać, ustalili dla lekarzy wyższe wynagrodzenia w stosunku do „średniej krajowej”, niż to zaproponował obecny minister zdrowia.

Krzysztof Bukiel. Fot. Włodzimierz Wasyluk

O tym się mówi
  • Sygnał przywracający nadzieję
    Uznanie przez UODO, że doszło do złamania przepisów, przywraca poczucie sprawiedliwości, pokazując, że władza nie może wszystkiego – mówi Łukasz Jankowski, prezes NRL.
  • Braki kadrowe w szpitalach przyczyną nadużyć
    W ocenie NIK doszło do wypaczenia instytucji zamawiania świadczeń zdrowotnych. Umowy cywilnoprawne, które miały pomóc uzupełnić braki kadrowe, stały się główną formą zatrudniania niektórych grup pracowników medycznych.
  • Pieniądze będą jednym z największych wyzwań
    Minister zdrowia będzie musiał się zmierzyć z faktem, że po pierwsze prace nad budżetem na 2024 rok będą ekstremalnie trudne, po drugie – że w czasie kampanii padły istotne obietnice wyborcze w obszarze podatków – mówi dr Tadeusz Jędrzejczyk, były prezes NFZ.