mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Nawet komuniści płacili lekarzom więcej

23.06.2016
Krzysztof Bukiel
OZZL

Nawet komuniści, traktujący lekarzy jako „wroga klasowego” i realizujący – prawdopodobnie – tajną instrukcję NKWD z 1947, aby pracowników służby zdrowia szczególnie nisko wynagradzać, ustalili dla lekarzy wyższe wynagrodzenia w stosunku do „średniej krajowej”, niż to zaproponował obecny minister zdrowia.

Krzysztof Bukiel. Fot. Włodzimierz Wasyluk

O tym się mówi
  • Spór o jakość kształcenia
    Kwestia jakości kształcenia jest od wielu tygodni główną osią sporu między środowiskiem lekarzy i lekarzy dentystów a ministerstwami edukacji i nauki oraz zdrowia.
  • POZ – pełzająca rewolucja
    Większość poradni nie wejdzie w opiekę koordynowaną w najbliższym czasie. Przed nimi miesiące, wręcz lata ciężkiej pracy – i to niekoniecznie zakończonej sukcesem – mówi Jacek Krajewski, prezes FPZ.
  • Niebezpieczny oksymoron
    System szkolenia zapewniający odpowiedni poziom i dopuszczający do sedacji proceduralnej lekarzy innych specjalności musi powstać z udziałem PTAiIT – komentuje projekt rozporządzenia w sprawie tzw. umiejętności dr hab. Paweł Andruszkiewicz, członek zarządu PTAiIT.
Wideo
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!