mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Bukiel: To zapowiedź kolejnej pseudoreformy

27.07.2016
Krzysztof Bukiel
przewodniczący OZZL
OZZL

Gdyby podobny program pojawił się – powiedzmy – osiem lat temu, to ówczesny prezes NRL Konstanty Radziwiłł nie pozostawiłby na nim suchej nitki – pisze Krzysztof Bukiel.

Krzysztof Bukiel. Fot. Włodzimierz Wasyluk

O tym się mówi
  • Braki kadrowe w szpitalach przyczyną nadużyć
    W ocenie NIK doszło do wypaczenia instytucji zamawiania świadczeń zdrowotnych. Umowy cywilnoprawne, które miały pomóc uzupełnić braki kadrowe, stały się główną formą zatrudniania niektórych grup pracowników medycznych.
  • Pieniądze będą jednym z największych wyzwań
    Minister zdrowia będzie musiał się zmierzyć z faktem, że po pierwsze prace nad budżetem na 2024 rok będą ekstremalnie trudne, po drugie – że w czasie kampanii padły istotne obietnice wyborcze w obszarze podatków – mówi dr Tadeusz Jędrzejczyk, były prezes NFZ.
  • Giełda nazwisk
    Trwa giełda nazwisk potencjalnych ministrów zdrowia, która potwierdza, że ten obszar traktowany jest bardziej jak problem niż jak wyzwanie.