Podeptane brylanty

Podeptane brylanty
17.05.2018
Karolina Krawczyk
Kurier MP

W Krakowie trwa XI Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej”. Specjaliści zebrani na spotkaniu dyskutują na temat roli lekarza w opiece nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Zlot rodzin dzieci z zespołem Downa, Bydgoszcz 20 marca 2016. Fot. Łukasz Antczak / Agencja Gazeta