×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Gusta (zmarł)

Specjalizacja

  • Ortopedia i traumatologia

Informacje i kontakty

Studia
1952–1958 Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dorobek naukowy
Specjalizacje, tytuły i stanowiska:
1958 r. - dyplom na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi.
1972 r. - tytuł doktora nauk medycznych - tytuł pracy doktorskiej„Analiza wyników leczenia gruzlicy kregosłupa”.
1986 r. - habilitacja dzięki pracy pt - Patologia kanału kregowego w kompresyjnych złamaniach kregów i po nastawieniu zwichniec z uwzglednieniem obrazów tomografii komputerowej, badan doswiadczalnych i spostrzeżen sródoperacyjnych.
1996 r. - nominacja profesora nauk medycznych z rąk Prezydenta RP
2003 r. - tytuł profesora zwyczajnego podpisany przez Ministra Zdrowia

Autor i współautor podręczników z zakresu ortopedii i traumatologii dla lekarzy i studentów.
Jego dorobek naukowy obejmuje 192 prace naukowe, w tym 67 w czasopismach recenzowanych oraz 210 doniesień naukowych przedstawianych na sympozjach naukowych w kraju i za granicą.
Promował osiem przewodów doktorskich oraz był opiekunem jednego przewodu habilitacyjnego.
Recenzował 12 rozpraw doktorskich, cztery rozprawy habilitacyjne oraz był recenzentem dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dwóm osobom.
Przynależność do towarzystw i organizacji
Polskie Towarzystwo Ortopedii i Traumatologii od 1959 r.
SICOT (Światowe Towarzystwo Ortopedii i Traumatologii) od 1993 r.
AO (Arbeitsmeinschaft fur Osteosynthesefragen) od 1993 r.
EFORT (Europejskie Towarzystwo Ortopedii i Traumatologii)
Sekcja Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgicznego
Szczecińskie Towarzystwo Naukowego
Sekcja Osteosyntezy przy PTOiTr

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

Uwaga: po zaakceptowaniu przez moderatora, treść Twoich podziękowań będzie widoczna publicznie w profilu lekarza.