×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Dr hab. n. med. Grażyna Wiśniewska

Specjalizacja

  • Protetyka stomatologiczna
  • Stomatologia ogólna

Informacje i kontakty

Studia
1972–1977 Akademia Medyczna w Krakowie
Przebieg pracy zawodowej
1978– Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej
Dorobek naukowy
Mój dorobek naukowy to ogółem 140 pozycji, a w tym 84 pełnotekstowych publikacji w recenzowanych krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz 53 doniesień z referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych, opublikowanych w formie streszczeń w czasopismach lub materiałach zjazdowych. Spośród publikacji pełnotekstowych 45 pozycje to prace oryginalne (w 10 jestem pierwszym autorem), 20 poglądowych, 15 artykułów popularno-naukowych, 4 opisy kazuistyki klinicznej oraz 3 opracowania dydaktyczne, wydane jako skrypty dla studentów i jedna współautorska monografia.
Parametryczna ocena moich publikacji naukowych to : Łączna punktacja IF = 12,205 KBN/MNiSW = 155,5 IC=143,95
Liczba cytowań 25 (ISI Web of Science 1945-2011 z dn. 25.10.2011 )
Wspólczynnik Hirscha ( wg bazy Web of Science ): 3
Dorobek zawodowy
Specjalista stomatologii ogólnej i protetyki stomatologicznej
Przynależność do towarzystw i organizacji
Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
Academia Pierre Foucharda
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej
Inne informacje
Kierownik Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej UJ CM
Kierownik Poradni Protetyki Stomatologicznej UKS

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

Uwaga: po zaakceptowaniu przez moderatora, treść Twoich podziękowań będzie widoczna publicznie w profilu lekarza.