×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak

Specjalizacja

 • Choroby wewnętrzne
 • Kardiologia

Miejsca pracy: Umów wizytę/Poproś o terminarz

(Ordynator, Kierownik Kliniki)

 • Kniaziewicza 1/5, 91-347, Łódź
  • tel.: +48426539909 422516216
  • fax:+48426539909
  • e-mail: kardiologia@umed.lodz.pl
  • www: www.kardio.umed.pl
  • Sekretariat

(konsultacje, USG serca)

 • Snycerska 5, 91-302, Łódź

(konsultacje, USG serca)

 • Traugutta 6, 95-200, Pabianice

(konsultacje, USG serca)

 • Popiełuszki 2, 98-200, Sieradz
  • tel.: +48 43 8220031

Informacje i kontakty

Certyfikaty i umiejętności
2019 Distinguished Fellow, International Society of Cardiac Ultrasound
2007 Fellow of American College of Cardiology
2006 Certyfikowany kardiolog interwencyjny AISN
2005 Ekspert SEPTK w dziedzinie echokardiografii
2002 Fellow of European Society of Cardiology
Studia
1983–1989 Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi
Dorobek naukowy
* autor 710 prac naukowych, drukowanych w czasopismach w kraju i za
granicą, 110 rozdziałów książek oraz ponad 750 prezentacji na krajowych i
międzynarodowych kongresach m.in. ESC, ACC, AHA , World Congress of Cardiology;
* redaktor 9 monografii i 3 tłumaczeń podręczników
* 10400 cytowań, wsk. Hirscha 39 (wg Google Scholar):
http://scholar.google.com/citations?user=oRrwzsgAAAAJ&hl=pl
* promotor 13 prac doktorskich (7 dalszych w toku) oraz 5 prac
magisterskich.
* członek Prezydium RAdy Naukowe UMED Łódź
• współzałożyciel i Redaktor Naczelny recenzowanego kwartalnika naukowego "Polski Przegląd Kardiologiczny" (1999-2014), współzałożyciel i członek Rady Redakcyjnej kwartalnika "Forum Kardiologów";„Medycyna Praktyczna”, Redaktor-Konsultant „Kardiologia Polska”; Członek Rady naukowej “Cardiovascular Ultrasound”, „European Journal of Echocardiography”, International Scholarly Research Network (ISRN) Cardiology, ”Medycyna po Dyplomie”, “Kardioprofil”, “Choroby Serca i Naczyń”, „Farmakoterapia Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Współistniejących”, “Medycyna Faktów”, Redaktor Działu “Folia Cardiologica” obecnie „Cardiology Journal”
• wielokrotnie zapraszany jako wykładowca i przewodniczący sesji m. in. na kongresy European Society of Cardiology 2011, PTK, Euroecho 2005-11, World Congress of Echocardiography and Allied Techniques, Congress ISNIC 2001-3, konferencję Essen-Mayo 1998 i 2000, Rotterdam Symposium on Contrast Echocardiography 1998-2001, 13th Rottterdam Symposium on Echocardiography 1999, American Society of Echocardiography Scientific Sessions 2009.
• recenzent czasopism naukowych, m.in. Journal of American College of Cardiology, European Heart Journal, American Journal of Cardiology, American Heart Journal, Heart, International Journal of Cardiology, Polish Heart Journal, Polish Journal of Cardiology, PAMW, Collegium Antropologicum, Echocardiography, European Journal of Heart Failure, European Journal of Echocardiography, Folia Cardiologica, Advances in Clinical and Experimental Medicine, Journal of Clinical Ultrasound, Journal of Inherited Metabolic Diseases, Journal of Medical Case Reports, Anatolian Journal of Cardiology, Heart and Vessels, Journal of Internal Medicine, Clinical Physiology and Functional Imaging, Expert Review on Cardiovascular Therapy, Clinical Cardiology, ISRN Cardiology.
• główny wykonawca projektów badawczych KBN w latach 1995-2005 (tkankowa echokardiografia dopplerowska oraz echokardiografia trójwymiarowa aorty, kier. dr n. med. J. Drożdż); 2005-8 (Ocena bezpieczeństwa i efektów hemodynamicznych dowieńcowej autotransplantacji jednojądrzastych komórek szpiku kostnego jako metody zapobiegania pozawałowej dysfunkcji lewej komory serca, kier. M. Krzemińska-Pakuła) oraz kierownik projektów KBN ”Diagnostyczna i prognostyczna użyteczność echokardiografii perfuzyjnej z zastosowaniem dożylnego środka kontrastowego u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca” (1999-2001); “Porównanie wartości diagnostycznej i prognostycznej nowych metod nieinwazyjnych: echokardiografii trójwymiarowej i perfuzyjnej (koherentne obrazowanie kontrastowe) oraz bramkowanej scyntygrafii perfuzyjnej (gated-SPECT) u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca” (2002-5); „Porównanie wartości echokardiografii obciążeniowej, perfuzyjnej echokardiografii kontrastowej z cyfrową analizą tekstur oraz 64-rzędowego badania tomograficznego dla oceny rokowania po zawale mięśnia sercowego”(2007-10);Przydatność diagnostyczna jakościowej i ilościowej oceny regionalnej funkcji lewej komory w trakcie echokardiograficznego badania obciążeniowego z dobutaminą z użyciem techniki śledzenia markerów akustycznych”(2011-14).
• Organizator 4. (Łódź 15-17.10.1998) i 6. (Szczecin, 14-15.10.2005) edycji Central European Symposium on Echocardiography; Wiosennej Konferencji Polskiego Tow. Kardiologicznego 2002, 2010; Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca Łódź 2007; corocznie - Łódzka Konferencja Kardiologiczna od 2009- do chwili obecnej ..
• członek komitetu naukowego, przewodniczący sesji i recenzent abstraktów zjazdów naukowych, m.in. Międzynarodowych Kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Euroecho i Kongresów European Society of Cardiology (2000-3, 2009-11).
Dorobek zawodowy
* Kierownik Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
* biegła znajomość echokardiografii obejmująca badania klasyczne, obciążeniowe, przezprzełykowe, ICE, kontrastowe i trójwymiarowe, a także badania małych zwierząt (kardiologia eksperymentalna) i aspekty obrazowania w CRT; uczestnik i współorganizator krajowych i europejskich szkoleń echokardiograficznych
* rozległe doświadczenie kliniczne i badawcze w zakresie nowych
technik echokardiograficznych, obejmujące pionierskie prace w zakresie
echokardiografii trójwymiarowej oraz kontrastowej.
* doświadczenie w zakresie kardiologii interwencyjnej , w tym leczeniu strukturalnych schorzeń serca i monitorowaniu ultradźwiękowym w/w zabiegów
* główny badacz programów wieloośrodkowych dotyczących przezskórnych interwencji wieńcowych - RADAR (Steering Committee, główny badacz w kraju), ABLYNX (główny badacz w kraju), PHOENIX-CHAMPION, koronaroplastyki w zawale (ASSENT-4 PCI, FIRE FX-06), ostrych zespołów wieńcowych (SELECT-ACS, LANCELOT, TRACER,
APPRAISE), migotania przedsionków (ARISTOTLE), remodelingu pozawałowego (PREMIER), tromboembolizmu żylnego (ADOPT, PEITHO), i środków kontrastowych (PHOENIX, BR 1-125, główny badacz w kraju).
* opiekun 2 specjalizacji z chorób wewnętrznych i 3 z kardiologii
* wieloletnie doświadczenie w dydaktyce przed - i podyplomowej - krajowe i europejskie kursy w dziedzinie kardiologii i echokardiografii
* od 2003 członek Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; 2008-członek Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Zainteresowania zawodowe
kardiologia, echokardiografia, nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie płucne, niewydolność serca
Publikacje: http://scholar.google.com/citations?user=oRrwzsgAAAAJ&hl=pl
Przynależność do towarzystw i organizacji
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne
European Association of Cardiovascular Imaging
American College of Cardiology
Towarzystwo Internistów Polskich
International Society of Cardiac Ultrasound
Inne informacje
Ważniejsze nagrody i wyróżnienia::
* 1996 stypendium Fundacji Nauki Polskiej.
* 1997 nagroda naukowa Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską.
* 1997 Stypendium Naukowe European Cardiac Society.
* 1997: finalista Young Investigator Award na 1. kongresie grupy
roboczej echokardiografii ESC "Euroecho 1"
* 2000: Nagroda Naukowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
* 2001, 2003, 2006-12 Nagroda Naukowa Rektora UMED w Łodzi
* 2005: Nagroda Ministra Zdrowia
* 2005: Nagroda Wdrożeniowa i Nagroda Edukacyjna (podręcznik
"Echokardiografia") Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
* 2005 - Nagroda Prezesów PTK
* 2007 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
* 2002 - tytuł Fellow of European Society of Cardiology
* 2007 - tytuł Fellow of American College of Cardiology
Kontakt

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

Uwaga: po zaakceptowaniu przez moderatora, treść Twoich podziękowań będzie widoczna publicznie w profilu lekarza.

  • Pietrakowska W
   Bardzo dziękuję panu prof.za przyjęcie do kliniki mojego męża i zlecenie szeregu badań na podstawie których został szybko zorganizowany. Profesor to wspaniały , normalny człowiek , profesjonalista w każdym calu . Jeszcze raz wielki szacunek dla Pana.
  • Jan Gołofit
   Bardzo dziękuję Panu Profesorowi Jarosławowi Kasprzakowi za kompetencję i ukierunkowanie leczenia kardiologicznego po wykonaniu badania echokardiograficznego (ECHO EXPERT- Nałęczów 05.09.2015.) . 01.12.2015. miałem wykonaną plastykę zastawek mitralnej i trójdzielnej w szpitalu św. Jadwigi w Rzeszowie Operację wykonał Profesor Kazimierz Widenka.
  • Małgorzata Mistrzak
   Dziękuję za kompetencję i ukierunkowanie leczenia kardiologicznego mojego Taty.
  • K.Marusińska
   Bardzo dziękuję Panu Profesorowi za szczególną opiekę nad moim mężem , za uratowanie zastawki mitralnej a w szczególności za ludzkie traktowanie pacjenta , lekarz z powołania. W tej biurokratycznej Służbie Zdrowia mało jest takich lekarzy, którzy zasługują na wypowiedzenie magicznego słowa"dziękuję".
  • J. Twardowski
   Dziękuje p. profesorze , byłem w pańskiej klinice jako pacjent. Pan mi uratował zycie.