Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Prof. zw.dr hab. med. Jerzy Szczerbań

Specjalizacja

  • Chirurgia ogólna

Informacje i kontakty

Dorobek naukowy
Prof. Jerzy Szczerbań opublikował ponad 200 prac naukowych i publikacji z zakresu chirurgii ogólnej i doświadczalnej, chirurgii wątroby, nadciśnienia wrotnego, zdrowia publicznego. Jest autorem pierwszej polskiej monografii "Nadciśnienie wrotne" (PZWL, 1979), szeregu publikacji podręcznikowych z zakresy chirurgii dróg żółciowych, krwawień do przewodu pokarmowego i nadciśnienia wrotnego.
Jest promotorem 10 doktoratów i opiekunem 4 habilitacji.
Dorobek zawodowy
Prof. Jerzy Szczerbań w 1949 roku rozpoczął studia w Akademii Medycznej w Warszawie, które ukończył w roku 1954. Został asystentem w I Klinice Chirurgicznej prof. Tadeusza Butkiewicza, a od 1959 r. – prof. Jana Nielubowicza. Z prof. J. Nielubowiczem równolegle pracował w Zakładzie Chirurgii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Od tego czasu nieprzerwanie przez ponad 35 lat jest związany zawodowo z I Kliniką Chirurgiczną AM w Warszawie przechodząc kolejne stanowiska akademickie i etapy pracy klinicznej.
W roku 1960 został starszym asystentem Kliniki, a w 1968, po obronie pracy doktorskiej pt. „Doświadczalne badania szwu żylnego” i uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych, został mianowany adiunktem. W październiku 1973 roku, na podstawie rozprawy habilitacyjnej p.t.: „Chirurgia nadciśnienia wrotnego” uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. W 1957 roku uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej, a w roku 1962 - II stopień w tej specjalności. W r. 1973 roku został powołany na stanowisko docenta w Akademii Medycznej w Warszawie. W 1979 roku uzyskał tytuł naukowy i stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w roku 1988 – profesora zwyczajnego. Prof. Jerzy Szczerbań był inicjatorem powołania pierwszej w Polsce kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby, której w latach 1978-1989 był kierownikiem.

W latach 1975-1979 i 1987-1989 był członkiem Senatu Akademii Medycznej w Warszawie, członkiem Komisji do spraw Badań Naukowych, a w latach 1983-85 - Senackiej Komisji Nauki w AM. W okresie 1975-1989 był członkiem rady naukowej i vice-dyrktorem Instytutu Chirurgii Akademii Medycznej w Warszawie.
W latach 1979-1981 był Rektorem Akademii Medycznej w Warszawie.

W latach 1984-1989 przewodniczył Radzie Naukowo-Programowej Państwowego Zakładu Wydawnictw Lekarskich. W 1974 roku został powołany w skład Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, a w roku 1985 - w skład jej Prezydium. W latach 2001-2005 był przewodniczącym Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.
Jest członkiem Krajowej Rady Transplantacyjnej. Przewodniczy Radzie Naukowej Grupy Luxmed.

Od 1984 roku wchodził w skład Krajowego Zespołu Specjalistów do spraw Chirurgii Ogólnej, W roku 1987 został konsultantem wojewódzkim do spraw chirurgii ogólnej dla województwa stołecznego warszawskiego oraz przewodniczącym zespołu konsultantów wojewódzkich tej specjalności.
Jest członkiem honorowym Towarzystwa Chirurgów Polskich, Był członkiem Zarządu Głównego TChP. Przez dwie kadencje (2000-2005) pełnił funkcję Prezesa Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich.
Zainteresowania zawodowe
W związku z prowadzonymi badaniami nad perfuzją wątroby prof. Jerzy Szczerbań w1959 roku przebywał na stypendium Polskiej Akademii Nauk w sztokholmskim Karolinska Institutet. W okresie 1962-1963 prof. Szczerbań był stypendystą rządu włoskiego w Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu Rzymskiego La Sapienza, kierowanej przez prof. Pieto Valdoni’ego, gdzie specjalizował się w chirurgii wątroby, nadciśnienia wrotnego i krwotoków z żylaków przełyku. Hepatologia z chirurgicznymi aspektami marskości i przeszczepianiem wątroby stanowiły główny obszar klinicznych i naukowych zainteresowań prof. Szczerbania, pogłębianych także w czasie szkoleniowych i naukowych pobytów w renomowanych ośrodkach naukowych.
W latach 1967-1968 przebywał w Queen's University w Belfaście (Płn. Irlandia), gdzie doskonalił technikę obliteracji żylaków przełyku. W latach 1967-1968 przebywał na stypendium naukowym Uniwersytetu Harvarda w Massachusetts General Hospital w Bostonie. Uczestniczył w programie badań nad nadciśnieniem wrotnym, dekompresją układu wrotnego i chirurgicznymi aspektami marskości wątroby.
W roku 1979, na zaproszenie Uniwersytetu w Lund (Szwecja) wygłosił cykl wykładów, poświeconych chirurgii wątroby. Z wykładami przebywał w roku 1984 również na zaproszenie Uniwersytetu Rzymskiego.

Opracował metody leczenia nadciśnienia wrotnego i krwotoków z żylaków przełyku, które znalazły zastosowanie w praktyce klinicznej.

Od 1979 roku jest ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia .W roku 1989 został powołany na stanowisko Dyrektora Biura Rozwoju i promocji Badań Naukowych w Kwaterze Głównej Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie, którą pełnił do r.1996. Jednocześnie objął funkcje sekretarza Rady Naukowej Światowej Organizacji Zdrowia i wiceprzewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki WHO. Był kierownikiem projektu WHO ds. Centrum Zdrowia Publicznego w Kobe (Japonia) i jego konsultantem (do r. 1998). W latach 2003-2006 był członkiem Doradczego Komitetu Centrum Zdrowia Publicznego Światowej Organizacji Zdrowia w Kobe (Japonia). Reprezentował Polskę w Komitecie Wykonawczym Światowej Organizacji Zdrowia. Był przedstawicielem Polski (2002-2003) w Europejskim Komitecie Regionalnym Światowej Organizacji Zdrowia (Kopenhaga). Był przedstawicielem Polski w Komitecie Programowym Zdrowia Publicznego Unii Europejskiej (Luxemburg).

W r. 2001 Rektor AM w Warszawie powierzył mu zadanie zorganizowania Zakładu Zdrowia Publicznego i pełnienia funkcji jego kierownika w nowo-powołanym Wydziale Nauki o Zdrowiu AM w Warszawie.
Przynależność do towarzystw i organizacji
Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne
Międzynarodowe Towarzystwo Gastroenterologiczne
Europejskie Towarzystwo Chirurgii Sercowo - Naczyniowej
Światowe Towarzystwo Chirurgii Wątroby, Trzustki i Dróg Żółciowych
Czechosłowackie Towarzystw Naukowe imienia Purkinjego w Pradze
Towarzystwo Chirurgów Polskich
Polskie Towarzystwo Hepatologiczne
Inne informacje
Prof. Jerzy Szczerbań otrzymał szereg nagród Ministra Zdrowia i Rektora AM. Został odznaczony: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia, złotą odznaką honorową Za Zasługi dla Warszawy, medalem: Komisji Edukacji Narodowej, Medalem za Zasługi dla I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.