×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Prof. zw. dr hab. n. med. Kazimierz Marek

Specjalizacja

  • Choroby wewnętrzne
  • Toksykologia kliniczna

Informacje i kontakty

Studia
1947–1952 Akademia Medyczna w Krakowie - Dyplom lekarza
Przebieg pracy zawodowej
1969–1996 Instytut Medycyny Pracy ( od roku 1993 – Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, od 1970 r. kierownik Kliniki Chorób Zawodowych, w latach 1994-1996 zastępca dyrektora ds. klinicznych i dyrektor Szpitala kliniczneg
1983–1987 Śląska Akademia Medyczna – nauczyciel akademicki, profesor ½ etatu
1959–1968 Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Węglowym i Hutniczym Klinika Chorób Zawodowych ( w wymiarze ½ etatu )
1955–1968 Klinika Chorób Wewnętrznych i Zawodowych Śl.A.M. w Zabrzu, asystent, st. asystent, adiunkt, pod kierunkiem prof. dr hab. med. Witolda Zahorskiego
1953–1955 Szpital Miejski Nr 2 w Sosnowcu, Oddział Chorób Wewnętrznych, asystent
Dorobek naukowy
211 publikacji, przeważnie oryginalnych, drukowanych w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych, w tym dwa podręczniki ( Kliniczna patologia zawodowa /1982/ i Choroby zawodowe /2001/ i 45 rozdziałów do podręczników i monografii.

Spis publikacji:
1. Marek K.: Zachowanie się naturalnego odruchu warunkowego cukrowego u osób zdrowych i chorych na cukrzycę. Pol. Tyg. Lek. 1957, 12, 783.
2. Marek K.: Badanie spirometryczne pojemności płuc. Doniesienie I. Wyniki oznaczania powietrza zalegającego u osób zdrowych metodą obiegu zamkniętego przy użyciu wodoru. Pol. Tyg. Lek. 1958, 13, 1809.
3. Marek K.: Badanie spirometryczne pojemności płuc. Doniesienie II. Możliwości rozpoznawania wczesnej rozedmy za pomocą pomiaru powietrza zalegającego. Pol. Tyg. Lek. 1958, 13, 1905.
4. Marek K.: Badanie spirometryczne pojemności płuc. Doniesienie III. Wpływ zwłóknień krzemiczych na wielkość pojemności płuc. Pol. Tyg. Lek. 1958, 14, 1089.
5. Marek K.: Badanie spirometryczne pojemności płuc. Doniesienie IV. Możliwości oceny zaburzeń czynnościowych i rozległości zwłóknień w krzemicy płuc. Pol. Tyg. Lek. 1958, 14, 1037.
6. Sroczyński J., Górski J., Marek K.: Przypadek zawału serca u 27-letniego mężczyzny. Pol. Arch. Med. Wewn. 1959, 29, 1677.
7. Sroczyński J., Marek K.: Przypadek wymiotów niepowściągliwych o niezwykłym przebiegu. Wiadomości Lekarskie 1960, 13, 533.
8. Sroczyński J., Marek K.: Trudności w postępowaniu w przypadkach cukrzycy chwiejnej. Wiadomości Lekarskie 1960, 13, 15.
9. Marek K.: Badanie spirometryczne pojemności płuc. Doniesienie V. Wielkości pojemności płuc u górników nie wykazujących zmian pyliczych. Pol. Tyg. Lek. 1960, 15, 11.
10. Marek K. Kośmider S.: Aktywność anhydrazy węglanowej krwinek czerwonych w ostrej chorobie popromiennej u królików. Arch. Immun. i Ter. Dośw. 1960, 8, 515.
11. Marek K.: Leczenie rozedmy płuc. W: terapia współczesna pod red. B. Złotnickiego Wyd. I. Warszawa 1961.
12. Zahorski W., Kujawska A., Marek K.: Rozprzestrzenienie pylicy i dynamika jej rozwoju wśród górników jednej kopalni węgla. Med. Pracy 1961, 12, 5.
13. Zahorski W., Kujawska A., Marek K.: Essai d‘interpretation statistique du cours des pneumoconiosis chez les mineurs d‘une houillere silesienne. Pamiętnik Międzynar. Zjazdu Med. Pracy, Budapeszt, Kulonlenyomat az Egeszsegtudomeni C. Folyotrathol, 1962, 3, 306.
14. Marek K.: Modyfikacja własna metody Haldane a Priestley’a oznaczania składu powietrza pęcherzykowego. Pol. Arch. Med. Wewn. 1962, 32, 55.
15. Marek K., Ważna-Bobuńska Cz.: Przypadek pierwotnego nadciśnienia płucnego. Pol. Arch. Med. Wewn. 1962, 32, 509.
16. Marek K.: Zaburzenia składu powietrza pęcherzykowego w pylicy, rozedmie płuc i nieżytach oskrzeli. Med. Pracy 1962, 32, 555.
17. Marek K., Buczkowski M., Kossmann S., Węgrzecka J., Zieleźnik B.: Zaburzenia wentylacyjne w pylicy, rozedmie płuc i nieżycie oskrzeli. Med. Pracy 1962, 13, 27.
18. Zahorski W., Kujawska A., Marek K.: Próba oceny wydolności układu oddechowego w pylicy. Pol. Arch. Med. Wewn. 1962, 32, 605.
19. Marek K.: Ocena książki Gustav Sepke: Einführung in die Diagnostik und Begutachtung der Silikontuberkulose. Jena 1962, Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej, Warszawa 1962.
20. Marek K.: Leczenie rozedmy płuc. W: Terapia współczesna pod red. B. Złotnickiego. Wyd. II. PZWL, Warszawa 1962.
21. Marek K.: Zagadnienie niezdolności do pracy w pylicy płuc. Biuletyn Zagadnień Postępu Techn. i Ekon. Górnictwa. 1962, 23, 26.
22. Marek K.: Rozedma płuc i nieżyt oskrzeli u górników kopalń węgla. Biuletyn nauk. IMP 1962, 8, 79.
23. Marek K., Buczkowski M., Kossmann S.: Wartość różnych sposobów przedstawiania liczbowego krzywej maksymalnego wydechu. Pol. Tyg. Lek. 1963, 18, 1215.
24. Zahorski W., Kujawska A., Marek K.: Zagadnienie wczesnych zmian radiograficznych w pylicy płuc górników kopalń węgla. Med. Pracy 1963, 15, 245.
25. Zahorski W., Kujawska A., Marek K.: Rozwój pylicy płuc u górników kopalń węgla. Materiały Krajowego Zjazdu BHP w Górnictwie. Katowice, 1963.
26. Zahorski W., Kujawska A., Marek K.: Das Problem der Arbeitsfähigkeit der Staublungenkranken in der Bergbauindustrie. Zeitschr. Für die Ges. Hyg. u. ihre Grenzgeb, 1963, 9, 264.
27. Marek K., Kossmann S., Buczkowski M.: Wskaźniki liczbowe krzywej maksymalnego wydechu w pylicy, rozedmie płuc i nieżytach oskrzeli. Med. Pracy 1964, 15, 1
28. Marek K.: Wydolność układu oddechowego w pylicy płuc. Med. Pracy, 1964, 15, 435.
29. Marek K.: badania składu powietrza pęcherzykowego w spoczynku i po wysiłku u chorych na pylicę i w innych przewlekłych schorzeniach układu oddechowego. Pol. Arch. Med. Wewn. 1964, 34, 1431.
30. Marek K.: Niektóre problemy medycyny pracy w przemyśle węglowym we Francji. Biul. Naukowy IMP 1964, 11, 75.
31. Zahorski W., Kujawska A., Siekierzyńska H., Czyżewska K., Marek K.: Pylica u spawaczy. Biul. Naukowy IMP 1964, 11 49.
32. Marek K.: Ocena porównawcza niektórych sposobów badania nierównomiernej wentylacji. Pol. Arch. Med. Wewn. 1965, 35, 1241.
33. Marek K.: Diagnostyka rozedmy płuc u chorych na pylicę. Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 964.
34. Zahorski W., Kujawska A., Marek K.: Analiza rozwoju pylicy górników kopalń węgla na podstawie 15-letniej obserwacji. Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 955.
35. Zahorski W., Kujawska A., Marek K., Zawadzka E., Czyżewska K.: Rozwój pylicy u spawaczy w zależności od środowiska pracy. Med. Pracy 1965, 16, 181.
36. Zahorski W., Kujawska A., Marek K.: Odrębność obrazu klinicznego pylicy w niektórych środowiskach pracy. Med. Pracy 1966, 17, 279.
37. Marek K.: leczenie rozedmy płuc. W: Terapia współczesna pod red. B. Złotnickiego Wydanie III. PZWL, Warszawa 1967.
38. Marek K., Kujawska A., Potocta-Skowronek Z.: Uproszczona metoda badania wentylacji pęcherzykowej i jej zastosowanie u chorych na pylicę. Pol. Arch. Med. Wewn. 1967, 38, 469.
39. Marek K., Kujawska A.: Blok pęcherzykowo włośniczkowy. Pol. Arch. Med. Wewn. 1967, 38, 503.
40. Kujawska A., Marek K., Langauer-Lewowicka H.: Zatrucia rtęcią a zdolność do pracy. Med. Pracy 1968, 19, 1.
41. Marek K., Kujawska A., Rogala E., Smolarz W., Potocka-Skowronek Z.: Zdolność wysiłkowa u chorych ze zmianami pyliczymi. Pol. Tyg. Lek. 1970, 27, 1015.
42. Marek K.: Wpływ środowiska pracy górnika na układ oddechowy w świetle kompleksowych badań czynnościowych. Biul. Nauk. IMP, 1968, 15, Supl. III.
43. Zahorski W., Marek K., Kujawska A., Zaharewicz M., Gwara A.: Ocena stanu zdrowia załogi walcowni żelaza. Pol. Tyg. Lek. 1970, 27, 993.
44. Zahorski W., Marek K., Kujawska A.: Przewlekły nieżyt oskrzeli u pracowników walcowni żelaza. Biul. Nauk. IMP, 1969, 17, 107.
45. Marek K., Kujawska A.: Upośledzenie czynnościowe w drobnoguzkowej krzemicy płuc. Pol. Arch. Med. Wewn. 1971, 46, 481.
46. Marek K., Końca A., Marquardt B.: Zagadnienie niewydolności oddechowej w ostrych zatruciach. Materiały IV Ogólnopolskiego Sympozjum Doraźnej Pomocy. Katowice 1971.
47. Zahorski W., Kujawska A., Marek K.: Przewlekły nieżyt oskrzeli u pracowników narażonych na działanie gazów drażniących. W ekologii przewlekłych nieswoistych chorób układu oddechowego pod red. Z. Brzezińskiego, J. Kopczyńskiego, F. Sawickiego, Międzynarodowe Sympozjum, Warszawa PZWL 1972, 139.
48. Marek K., Kujawska A., Langauer-Lewowicka H., Kłopotowski J.: Analiza dotychczasowych wyników skuteczności leczenia zatruć tlenkiem węgla w nadciśnieniu tlenowym. Sosnowiec 1972.
49. Szymczykiewicz K., Grabecki J., Grzesik J., Marek K., Nagórzański , Spioch F.: Studium pt. Przewidywany wpływ zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez Hutę Katowice na stan zdrowia ludności zamieszkałej w zasięgu jej emisji. Sosnowiec l972.
50. Marek K.: Dotychczasowy rozwój, aktualny stan i perspektywy badań w dziedzinie klinicznej patologii zawodowej. Materiały II Kongresu Nauki Polskiej. Warszawa 1972.
51. Bednarski W., Marek K.: Wpływ leczenia balneoklimatycznego w Szczawnie Zdroju na gazy krwi kapilarnej u chorych na pylicę. Balneologia Polska 1973, 18, 53.
52. Marek K., Kujawska A.: L’inluence des lésions pneumoconiotiques précoces sur la fonction respiratoire. Bull. Physio-path. Resp. 1973, 9, 1173.
53. Marek K., Kujawska A.: Zaburzenia czynnościowe układu oddechowego w pylicach o różnej etiologii. Biul. Nauk. IMP Sosnowiec 1973, Nr. 21, 107.
54. Marek K.: Oddychanie. Tłumaczenie rozdziału w podręczniku: Patofizjologia pod red. L.Heilmeyera. PZWL, Warszawa l973.
55. Szymczykiewcz K., Marek K., Byczkowska Z.: Rola medycyny pracy w poprawie zdrowotności populacji robotniczych zatrudnionych w socjalistycznym przemyśle. Medycyna Pracy 1973,24,621.
56. Marek K.: Respiratory function impairment in coal worker’pneumoconiosis. Rozdział do monografii: Coal workers’pneumoconiosis pod red. W Zahorskiego. University Press of New England, Hanover – New Hampshire USA 1974.
57. Marek K.: Pathology. Rozdział do monografii: Coal worker’s pneumoconiosis pod red. W. Zahorskiego. University Press of New England, Hanover, New Hampshire USA 1974.
58. Marek K., Nguyen H.: Propozycja wskaźnika liczbowego dla oceny krzywej kapnograficznej. Pol. Arch. Med. Wewn. 1974, 51, 599.
59. Marek K., Kujawska A., Domagalik L., Romaniec B., Grabowska E.: Ewolucja zaburzeń czynnościowych układu oddechowego w pylicy górników. Pol. Arch. Med. Wewn. 1974, 52, 573.
60. Szymczykiewicz K., Marek K., Nagórzański R.: XXX lat medycyny pracy w Polsce Ludowej. Med. Pracy 1974, 25, 109.
61. Szymczykiewicz K., Marek K., Zajusz K.: Zwalczanie zapylenia powietrza kopalnianego w górnictwie. Materiały Sympozjum Naukowego Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Katowice 1974.
62. Marek K., Gołębiowska D. Kłopotowski J., Zając-Nędza M., Romaniec B.: Powikłania intubacji dotchawiczej u chorych leczonych z powodu ostrych zatruć. Anest. I Reanim. 1975, 7, 273.
63. Marek K., Zając- Nędza M., Kłopotowski J., Romaniec B., Końca A.: powikłania ze strony układu oddechowego w przebiegu ostrych zatruć. Pol. Tyg. Lek. 1975, 30, 1611.
64. Marek K., Kujawska A.: Evolution of functional respiratory disorders in different types of pneumoconiosis. Bull. Physio-Path. Resp. 1975, 11, 597.
65. Marek K.: Przewlekły nieżyt oskrzeli a praca zawodowa. Artykuł Redakcyjny. Pol. Arch. Med. Wewn. 1975, 54, 505.
66. Kujawska A., Marek K., Domagalik L., Kalemba K.: Ewolucja zmian radiologicznych i zaburzeń czynnościowych w pylicy spawaczy. Med. Pracy 1975, 26, 307.
67. Marek K.: Upośledzenie czynnościowe układu oddechowego w pylicy górników kopalń węgla. Pulmon. Pol. 1976, 44 , 1064.
68. Zahorski W., Marek K., Kujawska A.: Epidemiologiczne badania choroby wrzodowej u górników kopalń węgla kamiennego. Część I . Wpływ czynników socjalno bytowych. Medycyna Pracy 1977, 28, 337.
69. Zahorski W., Marek K., Kujawska A.: Epidemiologiczne badania choroby wrzodowej u górników kopalń węgla kamiennego. Część II. Wpływ czynników zawodowych. Medycyna Pracy l977, 28, 207.
70. Zahorski W. Marek K., Kujawska A., Darski H., Gosek W., Prokopowicz P.: Epidemiologiczne badania choroby wrzodowej u górników kopalń węgla kamiennego. Część III. Przebieg choroby wrzodowej i jej wpływ na sprawność zawodową. Medycyna Pracy l977, 28, 257.
71. Kujawska A. Marek K. Kłopotowski J. Sawicki J. Herman S., Sagan J., Zębik T. Grad Z.: Analiza sprawności wentylacyjnej płuc pracowników narażonych na działanie gazów i pyłów drażniących. Med. Pracy 1977, 28, 419.
72. Marek K.: Fizjologia i patofizjologia. W: Orłowski W. (red.): Nauka o chorobach wewnętrznych. Tom II. Choroby płuc. PZWL, Warszawa 1978.
73. Zajusz K., Marek K., Kujawska A., Zyłka Woszczyk M., Romaniec ., Sonecka F., Stachura A. Wpływ metali na układ oddechowy. Część I. Badania doświadczalne. Medycyna Pracy 1977, 30,15.
74. Marek. K., Kujawska A., Zajusz K., Romaniec B., Sonecka F., Stachura A., Zyłka – Woszczyk M.: Wpływ pyłów metali na układ oddechowy. Część II. Badania kliniczne. Medycyna Pracy 1979, 30, 21.
75. Marek K.: Działalność naukowa i zawodowa prof. dr hab. med. Witolda Zahorskiego. Med.Pracy 1979, 30, 3.
76. Kujawska A., Marek K.: Obraz radiologiczny pylicy spawaczy. Med. Pracy 1979, 30, 79.
77. Marek K.: Choroby zawodowe. W: Kokot F. ( red. ): Choroby wewnętrzne. PZWL.
78. Marek K.: Choroby układu oddechowego u hutników. Materiały Sympozjum na temat ochrony zdrowia załóg górniczych. Szczawnica 23 – 24 luty 1979. Katowice, Zarząd Główny Związku Zawodowego Hutników w Polsce 1979.
79. Marek K.: Choroby układu oddechowego wywołane pyłami organicznymi. Materiały Konferencji Naukowo Szkoleniowej – 25 lat medycyny przemysłowej w Jarosławiu. 11 – 12 maja 1979. Jarosław l980.
80. Marek K., Wocka-Marek T., Marks J.: Wpływ narażenia zawodowego na kadm na aktywność alfa-1 antytrypsyny w surowicy krwi. Pol. Arch. Med. Wewn. 1980, 63, 56.
81. Marek K.:, Kłopotowski J., Wocka-Marek T., Żuchowska B., Król B.: Zmiany w układzie krwiotwórczym pod wpływem narażenia na kadm. Pol. Tyg. Lek. 1981, 36,1329.
82. Marek K.: Some problems of coal workers’ pneumoconiosis in Poland. Rev. de l’Inst. d’Hyg. des Mines, Hasselt (Belgique) 1981, 36, 156-172.
83. Marek K. (red.): Kliniczna patologia zawodowa. PZWL, Warszawa 1982.
84. Marek K. Braszczyńska Z., Linscheid D., Trojanowska B.: Ocena narażenia zawodowego na kadm na podstawie stężeń tego metalu w powietrzu i w płynach ustrojowych. Med. Pracy 1982, 23, 31.
85. Marek K. Kujawska A.: Remarks on the specificity of radiological changes of s,t,u type used for diagnosis of asbestosis. Arch.Immunol.i Ter.Dośw. 1982, 30,315.
86. Marek K. Kujawska A., Żuchowska B., Goniewicz J.: Powikłania pylicy górników kopalń węgla w świetle badań epidemiologicznych. Pol.Tyg.Lek. 1982, 37, 749-752.
87. Marek K., Chrobok B., Rakowski M., Kubicka M.: Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforowej u pracowników narażonych na kadm. Pol.Tyg.Lek. l982, 36, 1055.
88. Marek K. (red.): Effect of ascorbic acid supplementation on health of workers exposed to cadmium. Inst. Med. Pracy Sosnowiec l979.
89. Marek K.: Epidemiologia chorób zawodowych w górnictwie węgla kamiennego. Materiały konferencji na temat: „Mechanizacja a środowisko pracy w górnictwie węglowym”. Stow.Inż. i Techn. Górn. Katowice, 13 maja 1983, 29-43.
90. Zając-Nędza M., Marek K., Zejda J., Malewska G.: Badania epidemiologiczne wpływu środowiska pracy na układ oddechowy pracownic zatrudnionych przy przeróbce włókien sztucznych. Część I. Analiza objawów ze strony układu oddechowego. Pneum. Pol. 1983,51,333.
91. Marek. K. Zając-Nędza M., Romaniec B., Zejda J., Malewska G.: Badania epidemiologiczne wpływu środowiska pracy na układ oddechowy pracownic zatrudnionych przy przeróbce włókien sztucznych. Część II. Ocena sprawności wentylacyjnej układu oddechowego. Pneum. Pol. 1983, 51, 341.
92. Marek K.: Polski dorobek naukowy w zakresie pylicy górników kopalń węgla. Materiały Sympozjum na temat: „Zwalczanie zagrożenia pyłowego w kopalniach dolnośląskich oraz ograniczenie zachorowalności na pylicę”. Stow. Inż. i Techn. Górn.. Wałbrzych – Sobótka 1983, 58.
93. Kujawska A., Marek K.: Czynniki kształtujące zachorowalność na pylicę górników kopalń węgla w świetle badań epidemiologicznych. Materiały Sympozjum na temat: Zwalczanie zagrożenia pyłowego w kopalniach dolnośląskich oraz ograniczenie zachorowalności na pylicę. Stow. Inż. I Techn. Górn. Wałbrzych-Sobótka 1983, 92.
94. Marek K.: Effect of ascorbic acid supplementation on cadmium toxicity. Proc. of Czechoslovak – Polish Conference of Industrial Toxicology. Bratrikov, CSSR, 3 June 1983, 7.
95. Marek K.: Choroby zawodowe układu oddechowego wywołane działaniem pyłów. W: Wojtczak A. ( red. ): Choroby wewnętrzne, tom II. Podręcznik dla lekarzy. PZWL, Warszawa 1982.
96. Szymczykiewicz K., Kościcki J., Grzesik J., Jankowski J., Kowalski Z., Marek K., Mikołajczyk H., Spioch F.: Aktualne i perspektywiczne problemy zdrowotne populacji w wieku produkcyjnym zatrudnionych w przemyśle. W: Aktualne i perspektywiczne problemy zdrowotne Polski ( 1973 – 1978 ). Polska Akademia Nauk, Warszawa 1982.
97. Marek K.: Choroby zawodowe. W: Kokot F. ( red. ): Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów. Wydanie II. PZWL, Warszawa 1983.
98. Kujawska A., Marek K., Dobrzelecka I, Stachura A.: Stasiów A., Kłopotowski J.: Występowanie pylicy w kopalniach węgla kamiennego o różnym stopniu mechanizacji. Med. Pracy 1983, 34, 301–306
99. Marek K.: Epidemiologia chorób zawodowych w górnictwie węgla kamiennego. Materiały Konferencji nt.: Mechanizacja a środowisko pracy w górnictwie węglowym. SITG, GIG, Katowice 1983, 29-43
100. Marek K.: Aktualne i perspektywiczne problemy chorób zawodowych w Polsce. Ochrona Pracy 1984, 8, 8.
101. Marek K.: Stan zachorowalności na choroby zawodowe w latach 1981-l983 w zakładach resortu hutnictwa i przemysłu maszynowego – środki profilaktyczne. Materiały konferencji nt.: Bezpieczeństwo i higiena pracy w warunkach gospodarki reformowanej. Wrocław - Rydzyna 1984, 101.
102. Marek K., Kujawska A., Stasiów A., Goniewicz J.: Significance of the radiographic irregular small opacities for the early diagnosis of coal workers’pneumoconiosis. Proc. VI-th International Pneumoconiosis Conference, Bochum 20-23.09.1983, vol. 1, p. 300, Geneva 1984.
103. Kujawska A., Marek K.: Factors influencing the development of coal workers’peumoconiosis in the light of epidemiological investigations. Proc. VI-th International Pneumoconiosis Conference. Bochum 20 – 23. 09. 1983, vol. 1, p. 153, Geneva 1984.
104. Marek K.: Choroby zawodowe. W: Kokot F. ( red. ): Choroby wewnętrzne. Wydanie III. Warszawa, PZWL 1986.
105. Marek K.: Lung function in different types of pneumoconiosis. Z.Erkrank. Atm, Org. 1985, 164, 270-272.
106. Marek K.: Patofizjologia oddychania. W: Orłowski W. ( red. ): Nauka o chorobach wewnętrznych. Wydania II. Tom V. PZWL, Warszawa 1989.
107. Marek K.: Choroby zawodowe układu oddechowego. W: Orłowski W.: Nauka o chorobach wewnętrznych. Wydanie II. Tom V. PZWL, Warszawa 1989.
108. Marek K.: Patogenetyczne i kliniczne aspekty alergii zawodowej. Fol. Med. Crac. 1986, 27, 347.
109. Marek K., Kujawska A., Stasiów A., Stachura A., Goniewicz J.: Ocena skuteczności profilaktyki medycznej pylic w oparciu o badania chorobowości w wybranych kopalniach węgla kamiennego. Med. Pracy 1987, 38, 115.
110. Marek K., Kujawska A., Stasiów A.: Projekt profilaktyki medycznej pylicy płuc w górnictwie węgla kamiennego. Med. Pracy 1987, 38, 300.
111. Marek K.: Pylice płuc. Pneum. Pol. 1987, 55, 28.
112. Marek K., Kujawska A., Stasiów A.: System profilaktyki medycznej pylic w górnictwie węgla kamiennego. Materiały sympozjum nt.: Zwalczanie zagrożenia pyłowego oraz ograniczenie zachorowalności na pylicę w kopalniach Dolnośląskiego Gwarectwa Węglowego. Wałbrzych Sobótka. 15 – 16. 10. 1987. SJTG, Wałbrzych 1987, str. 117 – 128.
113. Marek K.: Zasady rozpoznawania i profilaktyki lekarskiej ołowicy. Med. Pracy 1988, 39,115.
114. Marek K.: Aktualne i perspektywiczne problemy chorób zawodowych w Polsce. Wydawnictwo Komitetu PAN „ Polska 2000 „. Prognozowania rozwoju kraju przy Prezydium PAN. 1988.
115. Zejda J., Marek K., Szymczykiewicz K., Kujawska A., Romaniec B.: Validation of clinical criteria for diagnosing asbestosis in asbestos – cement workers. Pol. J. Occup. Med. 1989, 2, 61.
116. Marek K.: Choroby zawodowe. W: Kokot F. ( red. ): Choroby wewnętrzne. Wydanie IV. PZWL, Warszawa 1988.
117. Kujawska A., Marek K., Goniewicz J., Hom A., Drzewiecka M.: Ewolucja zmian pyliczych w płucach u górników kopalń węgla kamiennego po przerwaniu narażenia.Pamiętnik VI Krajowego Zjazdu PTMP. 1988.
118. Marek K.: Wczesne rozpoznawanie chorób zawodowych. Pamiętnik VI Krajowego Zjazdu PTMP. 1988.
119. Zejda J., Marek K., Szymczykiewicz K., Kujawska A., Romaniec B.: Ocena wartości kryteriów diagnostycznych pylicy azbestowej. Pamiętnik VI Krajowego Zjazdu PTMP. 1988.
120. Marek K.: Choroby zawodowe. W: Kokot F. ( red.): Choroby wewnętrzne. Wydanie V.PZWL, Warszawa 1991.
121. Marek K.: Epidemiology of coal workers’pneumoconiosis in Poland. Proc. 4-th Yugoslav Symposium on pneumoconioses and other occupational bronchopneumopaties. Sokobanja 26 – 28 10. 1989. Str. 137 – 152.
122. Marek K.: The Jubilee of Professor Witold Zahorski. Pol. J. Occup. Med. 1989, 2 , 1.
123. Marek K., Kujawska A.: Complication of coal worker’s pneumoconiosis in the light of epidemiological investigations. Proc. XIII-th Czechoslovak Symposium of Industrial Dusts with International Participation. Bratislava – Smolenice 18 – 21 May 1987. Bratislava 1989, 288 – 292.
124. Kujawska A., Marek K.: Comparative studies on evolution of pneumoconiosis of different etiology. Proc. XIII – th Czechoslovak Symposium of Industrial Dusts with International Participation. Bratislava – Smolenice 18 – 21 May 1987. Bratislava 1989, 301 – 313.
125. Marek K., Zejda J.: Skutki zdrowotne działania azbestu (artykuł redakcyjny) Pneum. Pol. 1990, 58, 155 – 162.
126. Marek K.: Choroby zawodowe układu oddechowego. W: Rowińska – Zakrzewska E., Krakówka P.: Choroby układu oddechowego. PZWL, Warszawa 1990.
127. Marek K.: Przewlekłe obturacyjne choroby płuc w aspekcie narażenia zawodowego. Pamiętnik Sympozjum „ Dni Medycyny Pracy „ – Kazimierz, 13 – 14 maj 1991.
128. Kujawska A., Marek K.: Wytyczne postępowania diagnostyczno – orzeczniczego w pylicy górników kopalń węgla kamiennego. Instytyt Medycyny Pracy, Sosnowiec 1991.
129. Marek K.: Wiadomości ogólne o chorobach zawodowych. Przegląd Gastronomiczny. 1991, 45, 15.
130. Marek K.:, Kujawska A., Kowalska J., Zejda J.: Evolution of clinical, radiological and functional symptoms in asbestos cement workers. Proc. I International Congress Europ. Resp. Soc. Brussel, 21 – 26 . 09. 1991.
131. Marek K.: Wiadomości ogólne. Choroby układu oddechowego wywołane działaniem pyłów. Choroby parazawodowe. W: Marek K., Smolik R. ( red. ): Medycyna Pracy. Tom III. Patologia zawodowa. Inst. Med. Pracy Łódż 1991.
132. Marek K., Kujawska A., Stasiów A., Imielska A., Juras A.: Analiza zachorowalności na pylicę u górników jednej kopalni węgla kamiennego. Med. Pracy 1992, 43, 245 – 250.
133. Marek K., Kujawska A., Stasiów A., Imielska A., Juras A.: Przewlekłe zapalenie oskrzeli i sprawność wentylacyjna płuc u górników jednej kopalni węgla. Med. Pracy 1992, 43, 309-313.
134. Marek K.: Choroby zawodowe układu oddechowego. W: Wojtczak A. ( red. ): Choroby wewnętrzne. Wydanie II. PZWL, Warszawa 1995.
135. Kujawska A., Marek K., Goniewicz J., Hom A., Drzewiecka – Bombała M.: Interpretacja wczesnych zmian radiologicznych w diagnostyce pylicy górników kopalń węgla kamiennego. Med. Pracy 1992, 43, 7.
136. Marek K.: Choroby zawodowe układu oddechowego. Postępy w diagnostyce pylic. W: Orłowski W. ( red. ): Nauka o chorobach wewnętrznych. Suplement. PZWL, Warszawa 1992.
137. Marek K.: Zagrożenie ołowiem w przemyśle polskim. Med. Pracy 1993, 44, supl. 1, 35.
138. Marek K., Kujawska A., Stasiów A.: Epidemiological analysis of pneumoconiosis incidence and chronic bronchitis in Polish coal-miners. Proc. VIII International Conference of Occupational Lung Diseases. 14 – 17. 09. 1992. Prague. ILO, Geneva 1993, p. 588.
139. Marek K., Wocka-Marek T.: Biochemical and immunological markers of silicotic fibrosis. Proc. VIII International Conference of Occupational Lung Diseases. 14 – 17. 09. 1992. ILO, Geneva 1993 p. 811.
140. Marek K.: Choroby zawodowe układu oddechowego. W: Krakówka P., Rowińska – Zakrzewska E. ( red. ): Choroby układu oddechowego. PZWL, Warszawa 1993.
141. Marek K., Starzyński Z.: Pneumoconiosis in Poland. Pol. J. Occup. Med. Environ. Health 1994, 7, 13.
142. Marek K., Wocka – Marek T.: Beta – N – acetyloglukozaminidaza w moczu jako wskaźnik uszkodzenia nerek u pracowników narażonych na rtęć metaliczną. Med. Pracy 1994, 45, 101.
143. Starzyński Z., Marek K.: Przyczyny umieralności osób zawodowo narażonych na pyły nieorganiczne zawierające krystaliczną krzemionkę. Med. Pracy 1991, 42, 467.
144. Marek K.: Przewidywane kierunki reformy przemysłowej służby zdrowia w Polsce. Materiały Konferencji: „Zdrowe miasto, społeczeństwo, środowisko, gospodarka”. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1994.
145. Marek K., Wocka-Marek T.: Nefrotoksyczność rtęci metalicznej. Med. Pracy 1994, 45, 537.
146. Braszczyńska Z., Marek K., Szaciłło H., Król B., Jędrzejczak A.: Ocena narażenia na rtęć metaliczną na podstawie pomiarów stężeń par rtęci w powietrzu na stanowiskach pracy przy produkcji aldehydu octowego i chloru. Med. Pracy 1994, 45, 487.
147. Marek K., Zając – Nędza M., Rola E., Wocka–Marek T., Langauer–Lewowicka H., Witecki K.: Badania skutków zdrowotnych narażenia na pary rtęci metalicznej u pracowników zatrudnionych przy produkcji chloru i aldehydu octowego. Część I. Ocena ogólnego stanu zdrowia. Med. Pracy 1995, 46, 101 – 109
148. Marek K.: Współdziałanie patologa zawodowego i neurologa w ocenie skutków zdrowotnych szkodliwości zawodowych. Materiały Konferencji Sekcji Neurotoksykologii i Neurologii Przemysłowej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego na temat: Wartość oceny neurologicznej w rozpoznawaniu chorób zawodowych. Katowice 22. 10.1994. Katowice 1995.
149. Marek K., Wocka-Marek T., Zając-Nędza M., Rola E., Zejda J., Kochańska-Dziurowicz A., Smolicha W.: Badania skutków zdrowotnych narażenia na pary rtęci metalicznej u pracowników zatrudnionych przy produkcji chloru i aldehydu octowego. Część II. Ocena uszkodzenia nerek. Med. Pracy 1995, 46, 225-234.
150. Marek K.: Choroby zawodowe. W: Kokot F. ( red. ): Choroby wewnętrzne. Wydanie VI. PZWL, Warszawa 1996.
151. Marek K.: Pylice płuc. Współczesna diagnostyka, klasyfikacja i terapia. W: Płusa T.: Postępy pneumonologii. Medpress, Warszawa 1995.
152. Marek K., Kujawska A.: Czynniki ryzyka i zagrożenia pylicą. Materiały Konferencji na temat: „ Zwalczanie zagrożenia pyłowego w górnictwie”. Ustroń 10-11 maj 1995. GIG i KD Barbara, Katowice 1995.
153. Starzyński Z., Marek K., Kujawska A., Szymczak W.: Mortality pattern in men with pneumoconiosis in Poland. Int.J. Occup. Med. Env. Health 1995, 8, 223-229.
154. Starzyński Z., Marek K., Kujawska A. Szymczak W.: Mortality among different occupational groups of workers with pneumoconiosis: Results of the register-based cohort study. Amer. J. Ind. Med. 1996, 30, 718-725.
155. Marek K.: Major health problems of coal-miners in Poland. Proceedings ICOH “96”. 25-th International Congress on Occupational Health. Stockholm 15-20 Sept. 1996
156. Kujawska A.J., Marek K.,Starzyński Z., Zejda J., Stasiów A.: Epidemiological evaluation of natural history of pneumoconiosis in Poland. Proceedings ICOH “96”. 25-th International Congress on Occupational Health. Stockholm 15-20 Sept. 1996.
157. Marek K.: Choroby zawodowe układu oddechowego. W: Rowińska-Zakrzewska E., Kuś J. (red.) : Choroby układu oddechowego. Wydanie II. PZWL, Warszawa 1997.
158. Marek K.: Profesor dr hab. med. Witold Zahorski współtwórca i nestor polskiej medycyny pracy. Wspomnienie pośmiertne. Med. Pracy 1995, 46, 6.
159. Marek K.: Professor Witold Zahorski ( 1909 – 1995 ) – Obituary. Int Journ Occup Med. Envir Health 1996, 9, 193-195.
160. Marek K.: Epidemiologia pylic płuc w Polsce . Materiały Konferencji Naukowo-technicznej na temat: Zwalczanie zagrożeń pyłowych, ochrony osobiste w górnictwie. Szczyrk 22-24 maj 1996. G.I.G., Katowice 1996 str. 9-23.
161. Marek K., Wocka-Marek T., Zając-Nędza M.: Assessment of kidney lesions in workers engaged in production of chlorine and acetic aldehyde exposed to metallic mercury workers. Proceedings XVII International Congress EAPCCT, Marseille, 4-8 June 1996.
162. Marek K.: Problemy diagnostyczno-orzecznicze w astmie zawodowej. Materiały Sympozjum: Alergiczne choroby zawodowe. Kraków 13.10.2001.
163. Marek K.: Zasady orzekania o niezdolności do pracy w wybranych chorobach zawodowych. ZUS, Warszawa 1997.
164. Marek K.: Miejsce i rola medycyny pracy w polskim systemie ochrony pracy. Materiały konferencji na temat: Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy w Państwie i Przedsiębiorstwie. Ustroń, 23-25.l0. 1996. GIG, Katowice 1996.
165. Starzyński Z., Marek K., Kujawska A., Szymczak W.: Mortality among coal-miners with pneumoconiosis in Poland. Int. J. Occup. Med. Env. Health. 1996, 9, 279-289.
166. Marek K., Zejda J.: Chronic obstructive pulmonary diseases. W: Stellman J.M. (ed.):Encyclopaedia of Occupational Health and Safety. 4-th Edition. Vol. I, ILO, Geneva 1998.
167. Marek K.: Ochrona zdrowia pracowników w przemyśle węglowym Górnego Śląska. Pamiętnik Konferencji na temat: Współczesna medycyna pracy w ochronie zdrowia pracujących. Legnica, 10.10.97. Legnica l998.
168. Stasiów A., Marek K.: Major epidemiological problems of coal-worker’s pneumoconiosis in the area of Upper Silesia in Poland. W: Keizo Chiyotami, Yutaha Hosada, Yoshiharu Aizawa ( red. ): Advances in the prevention of occupational respiratory diseases. Proceedings of the 9-th International Conference on Occuppational Respiratory Diseases, Kyoto, Japan 13-16 October 1997. Elsevier, Amsterdam-Lausanne-New York-Shannon-Singapore-Tokyo 1998, p. 187-190 .
169. Jakubowski M., Marek K., Piotrowski J.K., Iżycki J.: Zalecenia dotyczące rozpoznawania i profilaktyki medycznej ołowicy. IMP Łódź, IMPiZŚ Sosnowiec. Oficyna Wydawnicza IMP Łódź , 1997.
170. Marek K.: Ryzyko zdrowotne górników kopalń węgla kamiennego w Polsce. Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji na temat: Zagrożenia środowiska pracy w górnictwie. Katowice-Ustroń, 12-15 maj l998. GIG, Katowice 1998.
171. Marek K.: Straty ekonomiczne wynikające z zachorowalności na pylice płuc w Polsce. Farmakoekonomika l998, 4 18.
172. Marek K., Starzyński Z.: Epidemiologia pylic w Polsce. Med. Pracy 1998, 49, Supl. 11, 41-46.
173. Lebecki K., Bywalec T., Marek K., Kujawska A.: Kompleksowy program profilaktyki pylic w polskim górnictwie węgla kamiennego. Med. Pracy 1988, 49, Supl. 11, 45-56.
174. Marek K., Kujawska A., Zejda J., Stasiów A., Starzyński Z, Szymczak W.: Historia naturalna pylic w Polsce. Med. Pracy 1998, 49, Supl. 11, 57-64.
175. Starzyński Z., Marek K., Kujawska A.:, Szymczak W.: Kohortowe badanie umieralności wśród chorych na pylicę płuc w Polsce. Med. Pracy 1988, 49, Supl. 11, 65-73.
176. Marek K., Lebecki K.: Occurrence and prevention of coal miner’s pneumoconiosis in Poland. Am. J. Ind. Med. 1999, 36, 610-617.
177. Marek K.: Choroby zawodowe układu oddechowego w Polsce. Epidemiologia i projekt nowego wykazu. W: Frank-Piskorska A. ( red. ): Aktualia 98 w fizjopatologii i klinice oddychania. Warszawa 1999.
178. Marek K. Znaczenie narażenia zawodowego w etiologii przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Medycyna Środowiskowa 2000, 3, 13-25.
179. Marek K.: Lekarsko-prawne uwarunkowania rozpoznawania chorób zawodowych. W: Zagórski J. ( red ): Choroby zawodowe i parazawodowe w rolnictwie. Inst. Med. Wsi, Lublin 2000.
180. Marek K.: Choroby zawodowe. W: Kokot F. ( red. ): Choroby wewnętrzne. Wydanie VII uzupełnione i unowocześnione. PZWL, Warszawa 2000.
181. Marek K. / red. /: Choroby zawodowe. PZWL,Warszawa 2001.
182. Marek K.: Choroby zawodowe. W: Januszewicz W., Kokot F. (red.): Choroby wewnętrzne. PZWL, Warszawa 2002.
183. Marek K., Kłopotowski J.S.: Pylica płuc u górników węgla kamiennego i jej profilaktyka. W: WUG, GIG, SITG: Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie. Katowice, 4-5 kwietnia 2002, str. 121-127.
184. Marek K.: Zasady orzekania o zdolności do pracy w chorobach zawodowych układu oddechowego. Med. Pracy, 2002, 53, 245-252.
185. Marek K.: Prawdopodobieństwo rozpoznania choroby zawodowej. Lekarz medycyny pracy, 2002, 3, 1-2.
186. Marek K.: Skutki narażenia na azbest nadal aktualne. Lekarz medycyny pracy, 2002, 4, 9-11.
187. Marek K.: Ryzyko nowotworowe związane z narażeniem na azbest. Med.Pracy, 2002, 53, 447-449.
188. Marek K.: Korzyści wynikające z nowego wykazu chorób zawodowych. Lekarz medycyny pracy, 2003, 1, 5-7.
189. Marek K.: Przewlekłe zapalenie oskrzeli w praktyce lekarza służby medycyny pracy. Lekarz medycyny pracy, 2003, 8, 9-10.
190. Marek K.: Nowelizacja wykazu chorób zawodowych.
Bezpieczeństwo pracy, 2004, 4, 16-18
191. Marek K.: Zawodowe choroby płuc. W: Rowińska-Zakrzewska E., Kuś J. ( red. ):
Choroby układu oddechowego. Wydanie III zmienione. PZWL, Warszawa 2004.
192. Marek K.: Azbest jako szkodliwość środowiskowa. ( artykuł redakcyjny )
Med. Środowiskowa, 2004, 7, 1-8
193. Kowalska-Jackiewicz J., Marek K., Kłopotowski J.S., Stachura A., Lelek P.: Środowiskowe narażenie na azbest jako przyczyna pylicy azbestowej. Med.Środowiskowa, 2004, 7, 69-74
194. Marek K., Kłopotowski J.S.: Zalecenia rozpoznawania i profilaktyki medycznej pylicy górników kopalń węgla. IMPiZŚ, Sosnowiec 2004
195. Marek K. ( red. ): Wytyczne stosowania międzynarodowej klasyfikacji radiogramów pylicy płuc Międzynarodowego Biura Pracy ILO. ILO, Genewa 1980. ( tłumaczenie z języka angielskiego wydanie II ). IMPiZŚ, Sosnowiec 2004
196. Marek K.: Zaburzenia oddychania w chorobach zawodowych. W: Kowalski J., Koziorowski A., Radwan L. ( red. ): Ocena czynności płuc w chorobach układu oddechowego. Borgis, Warszawa 2004.
197. Marek K.: Diagnostyka kliniczna pylicy azbestowej i azbestozależnych raków płuca. W: Szeszenia-Dąbrowska N. ( red. ): Ryzyko zdrowotne ekspozycji zawodowej i środowiskowej. Diagnostyka chorób azbestozależnych. Wydawnictwo naukowe „Akapit”, Kraków 2004.
198. Marek K.: Choroby zawodowe. W: Kokot F. ( red. ): Choroby wewnętrzne. Podręcznik akademicki. Wydanie VIII zmienione i unowocześnione. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
199. Marek K.: Skutki zdrowotne narażenia na azbest. Med. po Dyplomie, Wydanie specjalne. 2005 Supl. Nr.1, 20-27.
200. Marek K.: Pylice płuc. W: Szczeklik A. (red.): Choroby wewnętrzne. Przyczyny, rozpoznanie i leczenie. Podręcznik multimedialny oparty na zasadach EBM. Med. Praktyczna, Kraków 2005.
201. Marek K.: Możliwości leczenia zmian chorobowych związanych z narażeniem na azbest. Ordynator leków. 2005, 5, 32-37.
202. Marek K.: Choroby zawodowe. W: Januszewicz W., Kokot F. (red.): Interna. Wydanie II PZWL, Warszawa 2006
203. Marek K.: Diagnostyka i orzecznictwo w pylicy azbestowej i zmianach opłucnowych
W: Azbest – Skutki narażenia, diagnostyka i orzecznictwo w chorobach azbestozależnych. ( materiały szkoleniowe ). Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2008
204. Marek K., Bugajska J.: Occupational Diseases. W: Handbook of Occupational Safety
and Health. Taylor, Francis, 2008 ( 411-424 )
205. Marek K., Bugajska J.: Choroby zawodowe. W: Koradecka D. (red.): Bezpieczeństwo i
higiena pracy . CIOP-PIB, Warszawa 2008.
206. Marek K.: Pylice płuc. W: Szczeklik A., Gajewski P. ( red. ): Choroby wewnętrzne.
Kompendium. Medycyna Praktyczna, Kraków 2009.
207. Marek K., Bugajska J.: Occupational Diseases. W: Koradecka D. ( ed. ): Hanbook of
Occupational Safety and Health. CRC Press. Taylor and Francis Group, Boca Raton
London New York 2009
208. Marek K.: Pylice płuc. W: Szczeklik A. ( red. ): Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy
na rok 2010. Medycyna Praktyczna, Kraków 2010.
209. Marek K.: Zmiany opłucnowe związane z narażeniem na azbest. W: Szczeklik A.(red.):
Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2010. Medycyna Praktyczna, Kraków 2010
210. Marek K.: Pylice płuc. W: Szczeklik A., Gajewski P. ( red, ): Choroby wewnętrzne.
Kompendium. Medycyna Praktyczna, Kraków 2010
211. Marek K.: Choroby zawodowe układu oddechowego wywołane przez pył. W: Antczak
A., Myśliwiec M., Pruszczyk P. ( red. ): Wielka Interna. Pulmonologia. Część II. Tom 5.
Medical Tribune Polska, Warszawa 2010.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe
-cykl kilkudziesięciu prac dotyczących metodyki badań czynnościowych płuc oraz oceny wydolności układu oddechowego i zdolności do pracy zawodowej w przewlekłych chorobach płuc w szczególności w pylicach. Rezultatem tych badań było wprowadzenie nowych (zastosowanie po raz pierwszy w Polsce pomiaru objętości zalegającej płuc, propozycja metody badania powietrza pęcherzykowego i nowego wskaźnika oceny krzywej kapnograficznej ) lub modyfikacja ( uproszczona metoda badania wentylacji pęcherzykowej ) metod badania czynnościowego. Ocena wartości tych metod lub wyjaśnienia mechanizmu zaburzeń czynnościowych. Wiele z tych prac dotyczy zagadnień po raz pierwszy poruszonych w piśmiennictwie polskim, a niektóre z nich np. omawiające wpływ zwłóknień pyliczych na objętości płuc stanowią jedne z pierwszych tego rodzaju opracowań w piśmiennictwie światowym. Wykazanie, dzięki zastosowaniu odpowiedniego doboru przypadków i szerokiego wachlarza badań czynnościowych, wpływu pracy dołowej w kopalni węgla na czynność płuc u górników z początkowymi zmianami pyliczymi i bez zmian pyliczych ( praca habilitacyjna ). -Badania porównawcze wpływu zmian pyliczych na czynność płuc i zdolność wysiłkową w pylicy krzemowej, pylicy górników kopalń węgla i pylicy spawaczy
-Cykl prac kliniczno-epidemiologicznych dotyczących występowania i dynamiki
rozwoju pylicy górników w Polsce i w różnych środowiskach pracy. Dokonano oceny wartości wczesnych zmian radiologicznych dla rozpoznania pylicy płuc, w oparciu o analizę ponad 100 000 radiogramów. Przeprowadzono analizę występowania przewlekłych zapaleń oskrzeli w hutnictwie i przemyśle chemicznym. Przeprowadzono duże badania kohortowe przyczyn umieralności i historii naturalnej pylicy płuc. Kohorta liczyła 11 000 chorych na pylicę, a czas obserwacji wynosił 20 lat. Wykazano, że czas trwania życia chorych na pylicę jest o 4 lata krótszy niż populacji generalnej. Nie wykazano nadwyżki zgonów z powodu nowotworów, w tym również nowotworu płuc u górników kopalń węgla. Są to jedne z największych badań tego rodzaju na świecie, a wyniki były publikowane w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Dokonano kompleksowej oceny skutków zdrowotnych narażenia zawodowego na pary rtęci metalicznej. W oparciu o czułe wskaźniki uszkodzenia nerek wykazano przydatność oznaczania enzymu lizosomalnego – N-acetylo-beta-glukozaminidazy, a ograniczoną wartość beta 2-mikroglobuliny jako markerów uszkodzenia cewek nerkowych. Dokonano oceny istniejącego w Polsce systemu rozpoznawania pylic u górników
kopalń węgla i wykazano jego niedostateczną skuteczność Opracowano i wstępnie wdrożono zmodyfikowany system monitorowania stanu zdrowia górników narażonych na pył kopalniany. Wdrożenie zostało zrealizowane w 7 kopalniach jednej spółki węglowej
Dorobek zawodowy
Promotorstwo i recenzje
Promotor w 11 zakończonych przewodach doktorskich
Recenzent ponad 130 doktoratów, habilitacji i wniosków o nadanie tytułu profesora
Recenzent ponad 100 artykułów do czasopism krajowych i zagranicznych, programów naukowo-badawczych KBN, recenzji i superrecenzji dla Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych

Działalność dydaktyczna
W latach 1955-1968 oraz 1983-1987 wykłady i ćwiczenia dla studentów Śl. A.M. z zakresu chorób wewnętrznych
W latach 1969-1996 wykłady i ćwiczenia dla lekarzy specjalizujących się z medycyny pracy w ramach kursów organizowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego i innych
Prowadzenie specjalizacji lekarzy z chorób wewnętrznych na I i II stopień
Kierowanie stażem naukowym cudzoziemców ( 3-letni staż szkoleniowo-naukowy lekarza z Wietnamu zakończony doktoratem, kilkumiesięczne staże dwóch lekarzy z Bułgarii, krótkie pobyty wielu innych cudzoziemców )

Działalność organizacyjna
Organizacja w Klinice Chorób Wewnętrznych i Zawodowych w Zabrzu jednej z pierwszych w Polsce Pracowni Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
Organizacja w Instytucie Medycyny Pracy w Sosnowcu Kliniki Chorób Zawodowych z Regionalnym Ośrodkiem Ostrych Zatruć i całym zapleczem diagnostycznym
Organizacja w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu w 1996 roku Międzynarodowej Konferencji na temat Chorób Zawodowych Układu Oddechowego z udziałem wybitnych naukowców z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Kanady i Chorwacji

Działalność w zakresie organizacji medycyny pracy:
-powołanie i przewodnictwo zespołu, który opracował projekt reformy przemysłowej
służby zdrowia w Polsce, jednomyślnie przyjęty przez Sejmową Komisję Zdrowia. -Opracowanie pierwszego projektu i dalszy udział w pracach nad ustawą o służbie medycyny pracy
-powołanie zespołu i opracowanie projektu nowelizacji wskazówek metodologicznych
dla badań profilaktycznych pracowników
-opracowanie szczegółowych wytycznych do badań profilaktycznych pracowników
narażonych na ołów
-udział w pracach nad nowelizacją wykazu chorób zawodowych w charakterze
głównego wykonawcy, w ramach strategicznego programu rządowego
Przynależność do towarzystw i organizacji
Polskie Towarzystwo Lekarskie, w latach 1961-1964 sekretarz koła PTL w Zabrzu
Towarzystwo Internistów Polskich (członek honorowy), w latach 1967-1968 wiceprzewodniczący oddziału wojewódzkiego w Katowicach
Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy (członek honorowy), w latach 1972-1975 przewodniczący oddziału wojewódzkiego w Katowicach, w latach 1988-1992 wiceprezes Zarządu Głównego
European Respiratory Society (złote członkostwo)
European Commission on Occupational Health (były członek)
European Association of Poison Centers and Clinical Toxicologists (były członek)
Rada Naukowa Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Rada Naukowa Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Rada Naukowa Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
Rada Sanitarno-Epidemiologiczna przy Głównym Inspektorze Sanitarnym
Rada Ochrony Pracy
Komitet Ekologii Człowieka i Promocji Zdowia PAN
Komsja Pulmonologii Komtetu Patofizjogii PAN
Udział w międzynarodowej grupie roboczej Europejskiego Towarzystwa Klinicznej Fizjologii Oddychania dla opracowania kryteriów inwalidztwa w chorobach płuc (assessment of disablement )
Powołanie przez Światową Organizację Zdrowia w charakterze czasowego doradcy (temporary adviser) do międzynarodowej grupy roboczej dla opracowania kryteriów monitorowania pracowników narażonych na pyły mineralne
Powołanie przez Międzynarodowe Biuro Pracy w charakterze eksperta do spraw nowelizacji standardu radiologicznego pylic. Do realizacji tego zadania wytypowano 12 wiodących ośrodków na świecie, w tym Klinikę Chorób Zawodowych w Sosnowcu
W latach 1991-1994 specjalista krajowy z zakresu medycyny pracy
Inne informacje
Staże i pobyty naukowe zagraniczne:
Francja ( Nancy ), 1964 r. – dwumiesięczne szkolenie w zakresie patofizjogii oddychania
Francja ( Paryż, Lille, Clermont Ferrand, Marsylia ), 1969 r. – czteromiesięczne szkolenie w zakresie patofizjologii oddychania i medycyny pracy
Wielka Bytania ( Douai, Penarth ), 1972 r. – dwutygodniowy pobyt naukowy w Klinice Chorób Płuc i Ośrodku Badania Pylic
USA ( New York, Morgantown, Cincinnati, Ann Arbor, Salt Lake City, San Francisco, New Orlean, Chicago )

Ważniejsze odznaczenia i wyróżnienia
Złoty krzyż zasługi
Krzyż kawalerski orderu odrodzenia Polski
Krzyż oficerski orderu odrodzenia Polski
Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej
Odznaka Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia
Złota odznaka: Zasłużonemu dla Rozwoju Województwa Katowickiego
Członkostwo honorowe Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy i Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej
Oraz wiele innych medali, odznak, dyplomów uznania

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.