×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska (zmarła)

Specjalizacja

  • Choroby wewnętrzne
  • Hematologia
  • Angiologia

Informacje i kontakty

Studia
–1960 Akademia Medycznej im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu
Przebieg pracy zawodowej
1997– Ordynator Oddziału  Hematologii i Chorób Wewnętrznych Wielospecjalistycznego Szpitala im. J.Strusia w Poznaniu
1963– Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego poznańskiego Uniwersytetu Medycznego
1995–2008 Kierownik Pracowni Hemostazy Kliniki Hematologii
1980–1981 King’s College w Londynie
1972–1973 Instytut Hematologii w Paryżu
Dorobek naukowy
1967r.- stopień naukowy doktora nauk medycznych
1977r.- stopień doktora habilitowanego
1996r.- tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk medycznych

Działalność naukowa obejmuje ponad 270 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Współautorka lub autorka 33 rozdziałów w podręcznikach i monografii. Opiekun 2 przewodów habilitacyjnych, promotor 8 przewodów doktorskich i 19 prac magisterskich.
Dorobek zawodowy
Utworzenie Pracowni Hemostazy w Klinice Hematologii w Poznaniu,
Pełnienie przez wiele lat funkcji ordynatora oddziału hematologii i chorób wewnętrznych.
W tym czasie uzyskało specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych 25 lekarzy oraz specjalizację z hematologii 5 lekarzy.
2001 – 2006 konsultant wojewódzki z dziedziny hematologii w województwie
wielkopolskim
2002 – nadal konsultant wojewódzki z dziedziny hematologii w województwie
lubuskim
Zainteresowania zawodowe
Zaburzenia krzepnięcia krwi, szczególnie żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, trombofilia, skazy krwotoczne
Przynależność do towarzystw i organizacji
Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów
Towarzystwo Internistów Polskich
Polskie Towarzystwa Angiologicznego
International Society on Thrombosis and Haemostasis oraz American Society of Hematology
Inne informacje
Wyrazem uznania wysokiego autorytetu zawodowego i naukowego było nadanie prof. Zawilskiej w 2006 r. Medalu Stulecia Towarzystwa Internistów Polskich, w 2009 r. Medalu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, przyznanie jej w 2005 r. zespołowej nagrody Ministra Zdrowia za publikację na temat leczenia ostrej białaczki szpikowej, a także wyróżnienie I stopnia pracy oryginalnej opublikowanej w „Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej” w roku 2008 przez zespół przez nią kierowany.

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

    • RenataM
      Cudowny człowiek z wielką wiedzą oraz sercem. Polecam z całego serca