×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki

Specjalizacja

 • Chirurgia ogólna

Informacje i kontakty

Studia
1955–1961 Akademia Medyczna w Warszawie
Przebieg pracy zawodowej
2008– Konsultant w SPSK im .Prof.W Orawskiego CMKP
1988–2008 Ordynator i Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
1982–1988 Ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala Bielańskiego w Warszawie
1964–1970 Starszy Asystent, Klinika Chirurgii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Adiunkt i Wykładowca w Klinice Chirurgii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
1961–1964 Młodszy Asystent, Klinika Chirurgii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie ,asystent w Zakładzie Fizjologii Człowieka A.M. w W-wie
Dorobek naukowy
UZYSKANE STOPNIE NAUKOWE:
1961 Uzyskanie dyplomu lekarza medycyny
1966 Uzyskanie pierwszego stopnia specjalizacji w dziedzinie chirurgii
1970 Uzyskanie drugiego stopnia specjalizacji w dziedzinie chirurgii
1966 Uzyskanie stopnia Doktora Nauk Medycznych na Akademii Medycznej w Warszawie
1980 Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych,etat docenta w CMKP
1988 Uzyskanie tytułu naukowego Profesora,
2000 Stanowisko profesora zwyczajnego w CMKP

PUBLIKACJE OSTATNICH LAT :
1. A. Włodarczyk, K. Bielecki, A. Ciesielski, I. Kozicki : „ Coexistence of left inguinal hernia and left colon cancer – a case report and literature review.” – Materia Medica Polona, 1996: 28 (96);33-34.
2. L. Baczuk, K. Bielecki, R. Pykało : „ Experimental assessment of carbon fibre tubular protheses in extrahepatic bile duct stenting.” – Med.Sci.Moni; 1997;3.
3. K. Bielecki, P. Kamiński : „ Bezobjawowa kamica pęcherzyka żółciowego. Postępowanie w czasie operacji z powodu raka jelita grubego.” – Polski Przegląd Chirurgiczny; 1997;69;3.
4. U. Kubicka, W.L. Olszewski, W. Tarnowski, I.Tyszer, A. Ziółkowska, K. Bielecki: „ Cytokine profile of Peritoneal Cells in Patients with Gastrointerstinal Tumors.” Eur.Surg.Res.,29,S 1, 1997.
5. E. Marcinkowska-Suchowierska, A. Włodarczyk, K. Bielecki, M. Tałałaj, J. Borowicz, A. Gajda : „ Metabolic disturbances after surgical treatment of benign disorders of the stomach and duodenum.” Med.Sci.Monit.:1997;3(1);27-36.
6. M. Klukowski, K. Bielecki, J. Sieklucki, J. Kubiak : „ Przenikające rany pośladków. Wybrane problemy urazów wielonarządowych.” Biblioteka Pol.Przeg. Chir. 1997.
7. M. Klukowski, K. Bielecki, W. Tarnowski, L. Baczuk: „ Uszkodzenie jelit pasami bezpieczeństwa.” Biblioteka Pol.Przeg. Chir. 1997.
8. M. Klukowski, K. Bielecki, J. Kubiak : „ Zmiażdżenie i zespół zmiażdżenia. Co nowego?” Biblioteka Pol.Przeg. Chir. 1997.
9. K. Bielecki, P. Kamiński i wsp. : „Colorectal carcinoma in patients under 40 years of age: clinical presentation and early effects of treatment.” Monitor Science; 1997;3(4);499-503.
10. A. Włodarczyk, A. Gajda, P. Kamiński, L.Lembas, K. Bielecki : „ Endoscopic obliteration for bleeding peptic ulcer.” Diagnostic and Terapeutic Endoscopy;1997;4;61-64.
11. I. Kozicki, K. Bielecki : „ Hepatojejunostomy in benign biliary stricturel influance of careful postoperative observations on long-term results.” Digestive Surgery; 1997;14(6);527-533.
12. K. Bielecki, M. Kołodziejczak: „ Postepy w proktologii.” Postępy Nauk Medycznych; 1997;3,28-36.
13. I. Kozicki, K. Bielecki „ Kalectwo dróg żółciowych.” Postępy Nauk Medycznych; 1997;3,7.
14. K. Bielecki, J. Kubiak, L. Lembas „Rozległy naczyniak jamisty odbytnicy” Polski Przegląd Chirurgiczny; 1997;69;3.
15. K. Bielecki, L. Lembas J. Kubiak „ Wgłobienie kątnicy, wstępnicy i końcowego odcinka jelita krętego do poprzecznicy spowodowane polipem gruczolakowatym kątnicy.” Polski Przegląd Chirurgiczny; 1997;69;7.
16. Bielecki K. I wsp. „ Leczenie chirurgiczne nowotworów żołądka – doświadczenia ostatnich lat ( wyniki wczesne)” Lekarz Wojskowy. Suppl. IV, 1997;50-57.
17. Szczygieł. B, Nowacki M.P., Bielecki K., Popiel T. Polański J.” Wieloośrodkowe, prospektywne badania skuteczności amoksycyliny – kwasu klawulonowego w porównaniu z cefuroksymem i metronidazolem w zapobieganiu zakażeniom rany po planowanych operacjach na jelicie grubym." ” Pol.Przeg.Chir. 1998;70(5);500-8.
18. Bielecki K., Kamiński P., Klukowski M., Włodarczyk A., „ Leczenie nowotworów odbytnicy przednią resekcją – wczesne wyniki.” Pol.Przeg.Chir. 1998;70(4);366-74.
19. L.Lembas, J. Kubiak, A. Włodarczyk, K. Bielecki „ Szynowanie wewnętrzne jelit jako metoda zapobiegania nawrotowej niedrożności zrostowej.” Gastroenterologia Polska 1998;5(4);349-52.
20. I.Kozicki, K. Bielecki, A. Włodarczyk, M. Klukowski „ Śródwnękowe zwężenie dróg żółciowych jako powikłanie po cholecystektomii laparoslopowej.” Gastroenterologia Polska 1998;5(4);363-68.
21. I.Kozicki, K. Bielecki, A. Włodarczyk „ Ostre niedokrwienie jelit.” Postepy Nauk Medycznych 1997;X;5-6;9-12.
22. Marszał M., Bielecki K., „ Martwicze zapalenie skóry, tkanki podskórnej, powięzi głębokiej oraz mięśni; klasyfikacja i leczenie.” Wiadomości lekarskie 1998;L I;1-2;64-9.
23. Włodarczyk A., Bielecki K., Klukowski M. „ Leczenie operacyjne żółciowego zapalenia błony śluzowej żołądka ( alkaine reflux gastritis).” Gastroenterologia Polska 1998;5(3);207-13.
24. Baczuk L., Bielecki K. „ Zastosowanie preparatów węgla aktywnego z cytostatykami w leczeniu chorób nowotworowych.” Postepy Nauk Medycznych 1997;10(4);32-34.
25. K. Bielecki, P. Kamiński „ Powikłania septyczne operacji na jelice grubym.” Postępy Nauk Medycznych 1998; t.XI;nr.2-3; 39-42.
26. Baczuk L., Bielecki K., Pykało R. „ The experimental use of a carbon fibre material in abdominal surgery.” Materia Medica Polona 1998; v.31; tasc.3-4; p.p. 25-9.
27. P. Kamiński, L. Lembas, K. Bielecki „ Wysoko wybiórcza wagotomia w 1997r.” Postepy Nauk Medycznych 1998; t.XI;nr.2-3; 72-74.
28. K. Bielecki, I.Kozicki, A. Włodarczyk, P. Kamiński „ Treatment of benign biliary stricture complicating acute necrotizing pancreatitis – a report of two cases.” Med.Monitor Sci. 1998;4(1);169-171.
29. A. Włodarczyk, L. Lembas, P. Kamiński K. Bielecki „ Large bowel obstruction in a patient duting puerperium caused by double uterus – case raport.” Med.Monitor Sci. 1998;4(4);702-704.
30. M. Klukowski, K. Bielecki, A. Włodarczyk „ Leczenie zakrzepowego zapalenia żył kończyn dolnych.” Wybrane zagadnienia z Chirurgii pod red Z. Mackiewicza, Fundacja P.P.Ch. 1992; t.2; 37-38, Biblioteka Przeglądu Chirurgicznego.
31. B. Szczygiel, M. P. Nowicki,K. Bielecki, T. Popiela, M. Tołoczko, J. Polański „ Augmentin w profilaktyce zakażeń w chirurgii jelita grubego.” Współczesna Onkologia 1999;t.3(2);83-5.
32. A. Włodarczyk, K. Bielecki, I. Kozicki i wsp. „ Operacja typu Switch w leczeniu żółciowego zarzucania dwunastniczo-żołądkowego."”P.P.Ch. 1999;71;5;4;459-65.
33. W. Tarnowski, A. Ciesielski, P. Kamiński, J. Pertkiewicz, K. Bielecki „ Laparoskopowa naprawa dużych przepuklin rozworu przełykowego przepony – doniesienia wstępne.” Acta Endoscopica 1998;8(4);149-152.
34. K. Bielecki, K. Kamiński „ Powikłania septyczne na jelice grubym.” Postępy Nauk Medycznych 1998;XI(2-3):39-42.
35. W. Tarnowski, P. Kamiński, A Ciesielski, J. Pertkiewicz, K. Bielecki i wsp. „ Laparoskopowe leczenie refluksu żołądkowo-przełykowego-wczesne wyniki” Gastroenterologia Polska 1998;5(5);429-433.
36. L.Lembas, K. Bielecki „ Krwawienie z przewodu pokarmowego u chorych przewlekle przyjmujących doustne leki przeciwkrzepliwe.” Postępy Nauk Medycznych 1999;XII(1-2):100-2.
37. Komentarz do pracy M. Węgrzyn i A. Zieliński „ Czasowe szynowanie jelita cienkiego jako skuteczny sposób zapobiegania i leczenia ostrej niedrożności jelitowej bądź jaj powikłań” P.P.Ch. 1999:71(6);581-6.
38. K. Bielecki „ Model Opieki nad Pacjentem ze Stomią.” Proktologia 2002;3(3):302-4.
39. I. Sudoł-Szopińska, A. Ciesielski, K. Bielecki, W. Jakubowski, L. Baczuk, W. Tarnowski „ Endosonografia zwieraczy odbytu po operacyjnym leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Korelacja z amanometrią.” P.P.Ch. 2002:74(12);1194-1203.
40. I. Sudoł-Szopińska, A. Ciesielski, K. Bielecki, W. Jakubowski, L. Baczuk, W. Tarnowski „ Endosonographic and manometric assessment of the anal sphincter in patients operated on for Crohn’s disease of the colon.” Radiol Oncol 2002;36(3):219-23.
41. K. Bielecki, P. Kamiński, M. Klukowski „ Large bowel perforation: morbidity and mortality” Tech Coloproctol 2002;6;177-182.
42. I. Sudoł-Szopińska, K. Bielecki, P. Szenk „ Endosonografia w diagnostyce guza pozaodbytniczego opis przypadku.” P.P.Ch. 2002:74 (9);823-830.
43. K. Bielecki, L. Baczuk „ Crohn disease; when is bowel resection necessary?” Proktologia Suppl. 1,2002; 27-28.
44. K. Bielecki „ Czy jest miejsce dla stomii w Chirurgii XXI wieku ? ” Problemy Lekarskie 2002;41.
45. K. Bielecki, L. Baczuk, W Tarnowski „ Surgical treatment of ulcerative colitis – Own Experience.” Disease Colon and Rectum 2002;45(3);A25.
46. K. Bielecki, L. Baczuk, W Tarnowski, A Ciesielski, J.J. Zawadzki, J. Wejman, I. Sudoł-Szopińska „ Odległe wyniki leczenia chirurgicznego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.” Proktologia 2002;3(1):40-55.
47. Bielecki K.,Kołodziejczyk .”A prospective randomized trial of diltiazem and glyceryltrinitrate ointment in the treatment of chronic anal fissure” Colorectal Disease 2003,5,256-7
48. Bielecki K.,Cabaj H.,Sieklucki J.,Kiciak A. „Zespolenie un-cut Roux –wstępne doświaczenia własne” Pol.Przegl.Chirurg.2003,75,8732-740
49. I.Sudoł-Szopińska,A.Ciesielski,K.Bielecki i inni”Endosonographic and manometric assessment of the anal sphincters after ileal pouch-anal anastomosis” Radiol.Oncol.2003,37(1),17-22
50. Bielecki K.”Niedokrwienne zapalenie jelita grubego „ Proktologia 2003,v.4 ,3 230-232
51. Kiciak A.,Borycka K.,Woliński J.,Zabielski R.,Bielecki K.,”Pig as a model for studying the early sanation of the jejunal myoelectric activity following Roux-en-Y surgery”Journal of physiology and pharmacology ,2003,54,suppl.2 ,6
52. Tarnowski W.,M.Malec-Milewska ,K.Bielecki I inni “Bilateral thoracoscopic splanchnicectomy for pain control in chronic pancreatitis patients-one year prospective observation”Gastroenterologia Polska 2004,11(5),449-452
53. Bielecki K.”Coloproctology in Poland” Colorectal Dis.2004,6,5,391-2
54. Bielecki K.,Rud M.”Hemoroidektomia staplerowa (operacja Longo )-krytyczna „Proktologia 2004,suppl.1 ,14-17
55. Kozicki I.,Bielecki K.”Chirurgia dróg żółciowych „Postępy w chirurgii w 2003 roku –opinie polskich specjalistów „Medycyna Praktyczna –chirurgia ,2004,2(54),83-91
56. KozickiI.,L.Lembas,S.Durowicz,M.Motyka,D.Patoleta,J.Kubiak,W.Sosnowski,K.Bielecki”Leczniczy wpływ gastrografiny na niedrożność zrostową jelita cienkiego –badanie kliniczne prospektywne,,randomizowane „Pol.Przegl.Chirurg.2004,76 10,1011-1025
57. Bielecki K.,Kaniewska Ann,Klukowski M.”Ostre choroby jamy brzusznej podczas ciaży „
Medycyna po Dyplomie 2004,13,6,16-29
58. Tarnowski W.,Bielecki K.”Zaburzenia czynności mioelektrycznej i motorycznej żołądka „
Gastroenterologia Polska 2004,11(4),365-368
59. Bielecki K.,Kiciak A.”Powikłania septyczne mnogich obra,zeń ciała”Zkażenia 2004,nr1,91-95
60. Kamiński P.Bielecki K.,”Powiklania septyczne w chirurgii jelita grubego”(orygn)Pol.Przegl.Chirurg. 2005,77,8,801-816
61. Bielecki K.,Kaniewska Anna „Nienowotworowe choroby chirurgiczne jamy brzusznej w wieku podeszłym” Pol.Przegl.Chirurg.2005,77,6,630-640
62. Bielecki K.”Blok operacyjny ,moich marzeń „Ogólnopolski Przeglad Medyczny
2005,6,15-17
63. Bielecki K.,Rud M.P.”Powikłania chirurgiczne w oddziale klinicznym” Pol.Merk.Lek 2006,t.XX,118,413-415
64. Bielecki K.,Baczuk L.,Tarnowski W. „Ciąża ,poród i czynność zbiornika jelitowego u pacjentek z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego po przebytej odtwórczej proktokolektomii” Pol.Przegl.Chirurg. 2006 ,t.78,2,179-188
65. Kozicki I.,Bielecki K. ,Pertkiewicz J. „Jatrogenne urazy dróg żółciowych podczas operacji cholecystektomii laparoskopowych” Videochirurgia 2005 10,2-4,13-16
66. Wejman J,,Bielecki K.,Ostrowska J.,Baczuk L. I wsp.”Pathological analysis of lesions within intestines resected due to ulcerative colitis” Pol.J.Pathol. 2006,57,2,113-116
67. Kiciak A.,Woliński J.,Borycka K.,Zabielski R.,Bielecki K. „Roux-en-Y or un-cut Roux procedure ?Relation of intestinal MMC recovery to the oresentation of intestinal cells of the Cajal network in a chronic study on pigs” Experimental Physiology 92.2,pp 399-408,2007 ,
68. E.Kalinowska,W.Tarnowski,K.Bielecki,J.Banasiewicz “Quality of life before and after laparoscopic fundoplication.Does quality of life depends on psychological factors ?Preliminary report” Wsiadomości Lekarskie 2006,t.59,nr 11-12,str.772-777
69. Gembal P.,Grzegorczyk W.,Grabowski B.,Milik K.,Rola R.,Kołodziej-Ziarko A.,Bielecki K.
„Wytrzewienia-prospektywna analiza czynników ryzyka wytrzewień u chorych po laparotomiach ,leczonych w 8 ośrodkach chirurgicznych województwa podkarpackiego „
Wiadomości Lekarskie 2006,t.59,nr 11-12,str.767-771
70. Tarnowski W.,Kiciak A.,Binda A.,Baczuk L.,Bielecki K.”NISSEN fundoplication improves gastric myoelectric activity characteristics and symptoms In gastroesophageal reflux patients:evaluation “ Surgical Endoscopy 2008,22,134-140
71. Bielecki K.,Sieklucki J.,Krzesniak –Wszoła N.”Kontrowersje wokół leczenia chirurgicznego raka trzustki „ Essentia Medica 2007,10,45,23-27
72. Podręcznik Pt.Blok operacyjny-organizacja i funkcjonowanie „ pod redakcja K.Bielecki i T.Szreter, 2007, Warszawa,Wydawnictwo Medyczne Borgis Sp.z o.o.
73. Zalecenia Zarządu Głównego TChP w postepowaniu diagnostyczno-leczniczym w wybranych chorobach chirurgicznych .Standardy Medyczne w Praktyce.,Warszawa 2007,
74. Krześniak-Wszoła Natalia ,Bielecki K.,Ostrowski J.”Do low-molecular –weight heparins influence the healing process In colon anastomosis?” Colorectal Diseases 2007,9,489-493
75. Bielecki K.,Kamiński P. “Postepowanie w niedrożności jelita grubego-obserwacje własne”Wiadomości Lekarskie 2007,LX,7-8,312-320
76. Bielecki K.,Baczuk L. „Nawroty w chorobie Lesniowskiego-Crohna w zalezności od czasu operacji ,lokalizacji zmian,fenotypu choroby i wieku operowanych pacjentów” Postępy Nauk Medycznych 2008,t.21,1,30-35,
77. Kołodziejczak M.,Bielecki K.”Współczesne poglądy na diagnostyke i leczenie ropni,i przetok odbytu w przebiegu choroby Leśniowskiego –Crohna”. Gastroenterologia Polska 2007,14,353-356
78. Bielecki K.,Krzesniak-Wszoła N.”Nieszczelność zespolenia jelita grubego „Chirurgia po dyplomie ,2007,2,4,13-21
79. Krzesniak-Wszoła N.”Powikłania pooperacyjne u chorych leczonych na oddziałach chirurgii ogólnej” Chirurgia po dyplomie 2007,2,5,19-25,
80. Bielecki K.”Bóle brzucha „Essentia Medica 2007,8,43,5-12,
81. Kozicki I.,Bielecki K. Chirurgia dróg żółciowych ,Postepy w chirurgii.Medycyna Praktyczna-Chirurgia 2007,
82. Bielecki K. Zakażenia chirurgiczne „ rozdział w podręczniku Choroby zakażne i pasożytnicze pod redakcja J.Cianciara i J.Juszczyk , wydawnictwo Calej ,2008,Lublin.
83. Bielecki K. „Zakażenia chirurgiczne „ Wydawnictwo Medyczne Borgis Warszawa 2007.
84. Bielecki K.,Węgrzyn Zb. „Future of education In colorectal burgery In Poland and In Great Britain (opinion of general surgeons) Colorectal Disease 2008,10,4 pp.408-409.
85. Bielecki K.”Hemoroidektomia zamknięta sposobem Saula Sokola “ Chirurgia po Dyplomie 2008,3 nr 3 str58-64
86. Bielecki K.Baczuk L.”Choroba Leśniowskiego-Crohna okolicy odbytowo-odbytniczej”Wiadomości Lekarskie 2008,10,nr 7-9,177-182
87. Bielecki K.,Baczuk L. „Nawroty w chorobie Lesniowskiego –Crohna w zależnośći od czasu operacji, lokalizacji zmian,fenotypu choroby wieku operowanych-materiał własny” Postepy Nauk Medycznych 2008, t.21, str.30-35
88. Redaktor wiodący numeru 11 i 12 Postepów Nauk Medycznych 2008 r.
89. Bielecki K.,Kaniewska AS.”Wiek jako czynnik ryzyka leczenia chirurgicznego „ Post.Nauk Medycz. 2008 r.
90. Bielecki K. Trytko I. „Zaparcia u ludzi w wieku podeszłym „ Post.Nauk.Medycz.2008, t.21. str760-766
91. Bielecki K. „Higiena personelu w bloku operacyjnym „ Zakażenia ,2008, t.8,nr.3,str 74-77
92. WL Olszewski,U.Kubicka,W.Tarnowski,K.Bielecki et al.Activation of human peritoneal immune cells In early stages of gastric and colon cancer” Surgery 2007,141,212-221
93. Bielecki K.”Recurrent ileostomy prolapse: i sit a solved problem ?” Tech.Coloproctology 2010,DOI 10.1007/s10151- 010-0598-8
94. Baczzuk L. Bielecki K. Tarnowski W.,Szymańska M. „Leczenie chirurgiczne choroby Leśniowskiego-Crohna : pułapki i kontrowersje” Gastroenterologia Polska 2009,t.16 nr 2,117-122
95. Bielecki K. „Complications after colorectal burgery” Rozhledy v chirurgii 2009, v.88, nr 6 ,308-309
96. Bielecki K. “Professor Ludwik Rydygier –the Father and Legend of Polish surgery” Medical Sciencs Monitor, 2010, v.16,suppl. 2, p.10
97. Tarnowski W.,Kamiński P.,Bielecki K.”Wyniki leczenia raka jelita grubego u chorych w wieku powyżej 80 roku życia „ Pol.Przegl.Chirurg.2010,82, 7,720-732
98. Bielecki K.”Recurrent ileostomy prolapse :is it solved problem ?” Techniques In coloproctology 2010, v.14, 3 , 283-284
Dorobek zawodowy
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chirurgii Ogólnej ( 1994-1998)
Członek Rady Towarzystwa Medycyny Ratunkowej
Członek Towarzystwa Urazów Wielonarządowych przy Ministerstwie Zdrowia
Autor lub współautor w 367 publikacjach naukowych w piśmiennictwie krajowym (310 prac) i zagranicznym(52 prace ); egzaminator w dziedzinie koloproktologii EUMS
Liczba prac z IF -29, liczba prac z punktacja 184, łączna wartość IF 46.372, łączna wartość punktacji 864.5oo,łączna wartość IC 640.440.
Opiekun 3 przewodów habilitacyjnych , promotor 12 przewodów doktorskich
Recenzent 52 prac i rozpraw doktorskich i 7 rozpraw habilitacyjnych
Recenzent dorobku w 7-miu postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora
Podręczniki i skrypty:
1. Bielecki K. i Dziki A. podręcznik PROKTOLOGIA ,wydawnictwo Lekarskie PZWL 2000
2. Podstawy Chirurgii pod red.J.Szmidta, wyd.Medycyna Praktyczna 2003 ,2010 (drugie wydanie) redaktor i autor rozdziału 16-Powikłania w chirurgii i rozdziału 44 –Chirurgia dróg żółciowych
3. Blok operacyjny –organizacja i funkcjonowanie, podręcznik pod red.K.Bielecki i T.Szreter wyd. Abacus i Borgis Sp z o.o.,Warszawa 2007 r.
4. Zakażenia chirurgiczne , wyd.Borgis Sp z o.o. Warszawa 2007 r.
5. Zakażenia szpitalne na oddziałach zabiegowych ,rozdział Pt.Zakażenia szpitalne w oddziale chirurgii ogólnej u dorosłych, wyd.Krakowska Oficyna Wydawnicza,Kraków 2008 r.
6. Narzędzia ,protezy i szwy , podręcznik pod redakcja K.Bieleckiego, wyd.MAKMED,Lublin 2008 r. ,wydanie II
7. Rozdział Pt. Zakażenia chirurgiczne w podręczniku „Choroby zakaźne i pasożytnicze pod red.J.Cianciary i J.Juszczyka , wyd.Czelej ,Lublin ,2007 r.

DZIAŁALNOŚĆ POZA ZAWODOWA:
Członkostwo w:
Naczelnej Izbie Lekarskiej kadencja 1993-97 r.,2010-2014 r.,
Warszawski Klub Rotariański do 2000 roku
Członek Chóru Surma
Przynależność do towarzystw i organizacji
Towarzystwo Chirurgów Polskich – członek Zarządu Głównego, przewodniczący Oddziału Podkarpackiego ,wiceprezes Zarządu G łównego w latach 1999-2001 ,członek ZG z wyboru w kadencji 2005-2007,vice-prezes Zarządu Głównego w kadencji 2007-2009
Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne, wice przewodniczący Zarządu Głównego od 2004 r. do 2006 r.
PolskieTowarzystwo Chirurgii Onkologicznej
Polski Klub Koloproktologii. Przez dwie kadencje Prezes Zarządu Głównego
Associacion of Surgeons of Great Brittain and Ireland - Coresponding fellow
Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae
World Council of Enterostomal Therapy
European Society of Surgical Oncology
World Associacion of Hepato-Pancreato-Biliary Surgery
International Gastro-Surgical Club
European College of Surgeons in Strassbourg – delegat krajowy
European Association of Coloproctology
International Society of University Colon and Rectal Surgeons
European Digestive Surgery
International Society of Surgeons
Inne informacje
PRZYZNANE NAGRODY:
1986 Złoty Krzyż Zasługi
1987, 1996, 1997 i 2001 - Nagrody I stopnia Ministra Zdrowia
1987 - Nagroda Burmistrza Warszawy
1989 - Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej I stopnia
1990 - Nagroda przyznana za 30 lat pracy akademickiej.
1990-1995 - Nagroda Kierownika Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
1999 - Członek Honorowy Towarzystwa Chirurgów Polskich
2000 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
2000 - Nagroda przyznana za 40 lat pracy akademickiej.
2001 - Nagroda Ministra Zdrowia. I stopnia za podręcznik Proktologia
2005 - Nagroda Jubileuszowa za 45 lat pracy jako nauczyciel akademicki
2006 - Nagroda Ministra Zdrowia dla zasłużonego nauczyciela akademickiego
2006 - certyfikat Polskiego Klubu Koloproktologii w zakresie umiejętności w koloproktologii
2005 - Medal Zasłużonemu Polskie Towarzystwo Lekarskie
2008 - Nagroda dydaktyczna I stopnia Dyrektora CMKP
2009 - Nagroda indywidualna Ministra Zdrowia za całokształt dorobku naukowego w chirurgii
2009 - Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Członkowstwo Redakcji Wydawniczych :
1. Postępy Nauk Medycznych.(zastepca redaktora naczelnego)
2. British Journal of Surgery ( do 1997 r. )
3. Muenchener Medizinische Wochenschift – polska edycja. Do roku 2000
4. Acta Endoscopica Polonia.
5. Medical Science Monitor.do roku 2oo2
6. Gastroenterologia Polska.
7. Colorectal Disease ( od 2001 r. do 2008 r.)
8. .Wiadomości Lekarskie (od 2005 roku
9.Essentia Medica –czasopismo dla lekarzypoz ,od stycznia 2007 roku
10.Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne –od 2oo7 r.
11.Chirurgia po Dyplomie od 2005 r.

SZKOLENIA ZAGRANICZNE:
1961 Włochy
1967-68 Roczny pobyt na stypandium naukowym w Amsterdamie
1979, 1983, 1985 i 1987 Trzy miesięczne pobyty szkoleniowe w U.K.
1989, 1992 Trzy miesięczne pobyty szkoleniowe w Wurzburg, Niemcy
Trzy miesięczny pobyt szkoleniowy w Lund, Szwecja

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

  • Bożena
   Szanowny panie Profesorze, Panie PROFESORZE, z dużym zainteresowaniem oglądam Pana ciekawe cotygodniowe audycje w TV TRWAM i bardzo za nie dziękuję. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę obfitości Łask Bożych dla Pana PROFESORA i dalszych sukcesów naukowych oraz dalszego przekazywania wiedzy medycznej w sposób przystępny dla laików w NOWYM ROKU.
  • Helena
   Panie Profesorze, najuprzejmiej dziękuję, słucham Pana od lat, życzę wszelkiej pomyślności i Błogosławieństwa Bożego, ..
  • Liliana P
   Dzień dobry, dziękuje i życzę Panu Profesorowi wszelkiej pomyślności, dzięki Panu moja wiara w ludzi odzywa,... Z wyrazami szacunku.
  • Liliana P
   Dzień dobry Panie Profesorze, poniedziałek, 23 listopada to dla mnie wielki dzień,.. jest Pan Profesor jedyna osoba w Polsce , może nawet na świecie, od której usłyszałam słowa otuchy - ja tak to rozumiem,.. ale niektórzy słuchacze radiowi, zrozumieli to jako przyzwolenie na dalsze prześladowanie mnie, na szczęście - na krótko,... ale w marketach , na ulicy,, w moim komputerze i w telefonie, sąsiedzi na moim małym osiedlu... Polacy dokuczają mi w najbardziej wyszukane sposoby, każdy mój krok jest śledzony i obfotografowany, żadnej prywatności.. ... nie mam nawet sióstr, pozostało parę przyjaciół dzięki którym mam jeszcze wiarę w Człowieka,.. Panie Profesorze, jeżeli mogłabym krótko wyjaśnić źródło tej sytuacji to bardzo proszę o kontakt mailowy, salve936@tlen.pl serdecznie Pana Profesora pozdrawiam, życzę wszelkiej pomyślności z podziękowaniem L
  • Jan Orodowicz
   Panie Profesorze jest pan nie tyko dla mnie Wielkim Atorytetem dlatego prosz wybaczyc ale ogladalem prgram dla reporterow 5 lstopada b. r. I chcielibysmy pomoctej rodzinie chodzi o Piotrka z dystrofia. Chcialbym porozmawiac o tym wiecel Jan Ogrodowicz 71 016 Szczecin ul Jesionowa 2 tel 500452433 Bardzo chcialbym prosic o kontakt poniwaz nie moglem sie skontaktowac zp. red.E. Jaworowicz Serdecznie pozdrawiam!
  • ewa z.
   Ogladac Pana profesorze...Sluchac i slyszec.. to winno stac sie obowiazkiem kazdego czlowieka,by przejsc dobrze... zycie..jest Pan Bozy ze wszech miar...zycze Panu,wielu pieknych ,radosnych lat i nade wszystko wielu LASK BOZYCH ..
  • Urszula
   Szanowny Panie Doktorze, przed momentem wysłuchałam rozmowy z Panem w coniedzielnej, jedynkowej audycji. Zrobił Pan na mnie ogromne wrażenie, mówiąc o swoim podejściu do zawodu. Sama mam niewiele ponad 50 lat, a coraz częściej czuję się jak dinozaur, m. in. z powodu swoich przekonań, wiary w konieczność przestrzegania etyki zawodowej ( z medycyną nigdy nie miałam nic wspólnego, ani nikt z moich najbliższych, jestem nauczycielem). Ostatnimi czasy byłam zmuszona bliżej przyjrzeć się funkcjonowaniu służby zdrowia ( z powodu choroby dorosłej córki) i najgorsze było to, że z łaską otrzymywałam jakieś "strzępy " informacji, a kiedy zaistniało zagrożenie życia, nagle wezwano mnie z pracy i ot tak przekazano tę straszną wiadomość. Córka wraca do formy, a u mnie nagle zaczęły się problemy kardiologiczne, nadciśnienie itp. Lekarz przede wszystkim musi być CZŁOWIEKIEM, słuchając Pana od nowa zaczynam wierzyć, że w tym ciężkim, obarczonym ogromną odpowiedzialnością zawodzie, pracują także wspaniali ludzie. To cudowne, że istnieją lekarze, widzący w pacjencie nie tylko kolejny przypadek zachorowania tylko bliźniego w potrzebie, któremu trzeba pomóc, a przynajmniej dać nadzieję. Życzę Panu dużo, dużo zdrowia, bo takich lekarzy z ludzka twarzą poszukują wszyscy "naznaczeni" chorobą. Urszula
  • Gosia
   Jest Pan wyjatkowym czlowiekiem i przywraca Pan wiarę w ludzi.
  • Zosia
   Pozdrawiam Pana Profesora !Nie operowal mnie Pan ani moich bliskich ,Ogladam programy w ktorych czesto widuje Pana .I podziwiam ,ze sa takie osoby oddane drugiemu czlowiekowi . Jest Pan dobrym lekarzem ,ale najbardziej czlowiekiem ...To musi ze soba byc zegrane .Ja rowniez pracuje z chorymi.Zycze zdrowia i duzo sily,Panie Profesorze prosze o kontakt w wolnej chwili ...728944419Zofia
  • Anna Woźniuk
   Panie Profesorze chciałam podziękować za Pana udział w konferencji chirurgicznej, za słowa, komentarze i to jakim jest Pan wspaniałym lekarzem. Jestem pod ogromnym wrażeniem Pana wiedzy i tego prawdziwego podejścia do pacjentów, że jest Pan Profesor lekarzem z powołania. Czuję się zaszczycona, że mogłam być obecna na tej konferencji i słuchać Pana wypowiedzi, tym bardziej, że jestem tylko studentką, ale dało mi to ogromne doświadczenie i cieszę się, że mamy takiego lekarza jakim jest Pan Profesor. Liczę jeszcze na wiele takich spotkań, ponieważ my wszyscy przyszli lekarze powinniśmy właśnie brać przykład z Profesora, bo tacy właśnie powinni być lekarze na świecie. Jeszcze raz dziękuje za to wspaniałe doświadczenie.
  • Jrzy Brojek
   Bardzo bardzo dziękuję za Pański wywiad w dniu 6 marca, udzielony w TV SUPERSTACJA. Ujawnił Pan to co jest swoistym nieszczęściem obecnych skomercjalizowanych czasów - zanik bezinteresownego zaangażowania w sprawy drugiego człowieka. Ponadto ten skrócony (z konieczności) wykład o zdrowym żywieniu - bardzo potrzebny jest młodym matkom i nauczycielom. Życzę Panu profesorowi długich lat w dobrym zdrowiu, a sobie i mojej rodzinie - przyjemności i pożytków z oglądania Pana (wierzę) na przekazie SUPERSTACJI TV. Z poważaniem Jerzy Brojek z Ostrołęki.
  • Stanislaw Dybala
   WESOLYCH I SMACZNYCH SWIAT BOZEGO NARODZENIA I SZCELIWEGO NOWEGO ROKU 2013 ZYCZY Stanislaw Dybala z corka Lucja z Busko Zdroju
  • Bożena
   Bardzo Pana cenie i szanuję jest pan wspaniałym czlowiekiem i lekarzem
  • Aneta
   Profesor operował moją mame. Bardzo dziękujemy.
  • Jola
   Panie Profesorze bardzo dziękuje. Jest Pan wspaniałym lekarzem i człowiekiem.