×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Dr n. med. Łukasz Zapała

Specjalizacja

  • Urologia

Miejsca pracy: Umów wizytę/Poproś o terminarz

Informacje i kontakty

Dorobek naukowy
Publikacje:

1. Ł. Zapała, W. Lasek Naturalne immunomodulatory egzogenne Postępy biologii komórki 2007; 34(3): 581-594
2. *G. Basak, Ł. Zapała, P. Wysocki, A. Mackiewicz, M. Jakóbisiak, W. Lasek Interleukin 15 (IL-15) augments antitumor activity of cytokine-gene modified melanoma cell vaccines in a murine model Oncol Rep 2008;19(5):1173-9 IF: 1.686
3. Ł. Zapała, B. Dybowski, E. Bres-Niewada, A. Sonczyk, A. Adamska, A. Borkowski Flora bakteryjna dolnych dróg moczowych u mężczyzn z cewnikiem na stałe w latach 1994-96 i 2004-06 Urol Pol 2008; 61/3: 240-245
4. A. Antoniewicz, Ł. Zapała, A. Borówka BCG a mitomycyna w leczeniu raka nienaciekającego błony mięśniowej pęcherza moczowego. Czy immunoterapia dopęcherzowa przewyższa skutecznością chemioterapię dopęcherzową? Przegląd Urologiczny 2009/10/6 (58): 46-9
5. *J. Bil, Ł. Zapała, D. Nowis, Jakóbisiak M., J. Gołąb Statins potentiate cytostatic/cytotoxic activity of sorafenib but not sunitinib against tumor cell lines in vitro Cancer Lett 2010; 288(1):57-67 IF: 4,864
6. *J. Tołłoczko, MK Kornacka, A. Sonczyk, Ł. Zapała Late preter cant neonatal problem? Ginekol Pol. 2010 Sep;81(9):693-8. IF: 0,367
7. *A. Antoniewicz, S. Poletajew, A. Biederman, Ł. Zapala, A. Borowka Renal carcinoma infiltrating inferior vena cava and combined valvular heart disease--one-stage uro-cardiological procedure: a case report World J Surg Oncol 2010; 28:8:63. IF: 1,12
8. Ł. Zapała: Postępowanie terapeutyczne w raku pęcherza moczowego w stadium lokalnego zaawansowania (T2-3, N0M0) http://www.lekarzonkolog.pl/publikacje/8330 data: 13.04.10
9. A. Antoniewicz, Ł. Zapała, A.Borówka, TM de Reijke: Biopsy of the prostate - the urge to search for a new standard CEJU 2010; 4: 166-175
10. A. Antoniewicz, Ł. Zapała Cystectomia radykalna – standard operacji we współczesnej uroonkologii Przegląd Urologiczny 2011/2 (66): 17-24
11. *Ł. Zapała, N. Drela, J. Bil, D. Nowis, G. Basak, W. Lasek Characterization of activation requirements of immature dendritic JAWSII cells for their application in vivo Oncol Rep 2011; 25(3):831-40 IF: 1,686
12. *A. Antoniewicz, G. Alivizatos, Ł. Zapała, TM de Reijke GreenLight™ laser in the treatment of lower urinary tract symptoms due to benign prostatic enlargement Expert Rev Med Devices 2011; 8(2):139-47. IF: 2,043
Dorobek zawodowy
Listopad 2010 - do chwili obecnej

lekarz rezydent w I Klinice Urologii CMKP, Międzyleski Szpital Specjalistyczny (prof. A. Borówka) – aktualnie O. Urologii MSS (ordynator: dr n. med. Artur A. Antoniewicz)


Październik 2009
- październik 2010

staż podyplomowy w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym (MSS)

- Czerwiec 2009

Uzyskanie dyplomu lekarza z wyróżnieniem
Inne informacje
W trakcie specjalizacji
Kontakt
  • telefon: (22) 473 53 83

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.