×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Lekarz Magdalena Kociuk

Specjalizacja

  • Kardiologia

Miejsca pracy: Umów wizytę/Poproś o terminarz

(specjalista kardiolog)

  • Terebelska 57/65, 21-500, Biała Podlaska

  • Okopowa 18B/4, 21-500, Biała Podlaska
    • tel.: +48720770972

Informacje i kontakty

Zainteresowania zawodowe
Magdalena Kociuk jest lekarzem kardiologiem. Pracuje w Oddziale Kardiologii Inwazyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej . Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób serca. W Oddziale Kardiologicznym zajmuje się intensywną terapią kardiologiczną, diagnostyką nieinwazyjną, planowaniem leczenia oraz opieką nad pacjentami przed i po leczeniu inwazyjnym choroby wieńcowej, ze szczególnym uwzględnieniem chorych po zabiegach koronarografii i angioplastyki wieńcowej (wszczepianiu stentów) oraz po operacjach pomostowania aortalno-wieńowego czyli tzw.bypassów a także wszczepiania sztucznych zastawek . Prowadzi również diagnostykę i leczenie zaburzeń rytmu serca, w tym migotania przedsionków oraz nadciśnienia tętniczego. Szczególnym jej zainteresowaniem jest echokardiografia, czyli ultrasonograficzne badanie serca , które wykonuje od ponad 10 lat. Współpraca z Oddziałem Onkologii bialskiego Szpitala, konsultacje kardiologiczne pacjentów przed , w trakcie i po leczeniu onkologicznym zaowocowały bogatym doświadczeniem z zakresu profilaktyki i leczenia kardiologicznych powikłań radio i chemioterapii.
Lek. Magdalena Kociuk szczególną uwagę przywiązuje również do profilaktyki chorób układu krążenia . W latach 2015-2016 aktywnie brała udział w projekcie „Razem dla serca” w ramach którego przeprowadzono szereg szczegółowych profilaktycznych badań o profilu kardiologicznym u niemal 2000 pacjentów z powiatu bialskiego , którego celem było zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców tego powiatu. W ramach tego projektu przeprowadziła kilkaset profilaktycznych konsultacji kardiologicznych , a także szkolenia dla Lekarzy Rodzinnych z zakresu roli podstawowej opieki zdrowotnej we wczesnej profilaktyce chorób układu krążenia.
Od października 2017 roku jako główny koordynator nadzoruje realizację świadczenia "KOS-zawał" czyli kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej .Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego obejmuje diagnostykę zawału, terapię zgodnie ze wskazaniami klinicznymi oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i rehabilitację kardiologiczną w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału mięśnia sercowego.
Kontakt

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

    • Marlena Lewczuk z rodziną
      Dziękuję Pani Doktor za troskliwą, serdeczną i fachową opiekę nad mamą, za nieustający uśmiech i przywrócenie wiary w lekarzy. Mama przeszła ciężki zawał, Pani Doktor była przy niej każdego dnia, była nie tylko lekarzem prowadzącym ale przede wszystkim dobrym duchem! Mama jest już w domu, czuje się dobrze i wkrótce wybiera się na kontrolne badania do swojej Pani Doktor!