×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Dr hab. n. med. Małgorzata Paul

Specjalizacja

 • Medycyna transportu

Miejsca pracy: Umów wizytę/Poproś o terminarz

 • Przybyszewskiego 49, 60-355, Poznań
  • tel.: +48618691609
  • fax:+48618691699

Informacje i kontakty

Certyfikaty i umiejętności
2010 “The Gorgas Diploma Course in Clinical Tropical Medicine”, Instituto de Medicina Tropical, Universidad Peruana Cayetano Heredia oraz Gorgas Center for Geographic Medicine, Division of Infectious Diseases, University of Alabama w Birmingham, Lima (Peru)
2010 “e-PARASITimage program” organizowany przez FCBM w Toulouse (Francja)
2010 “e-MYCOimage program” organizowany przez FCBM w Toulouse (Francja)
2008 “The Gorgas Expert Course”, Instituto de Medicina Tropical, Universidad Peruana Cayetano Heredia oraz Gorgas Center for Geographic Medicine, Division of Infectious Diseases, University of Alabama w Birmingham, Lima (Peru)
2007 “Laboratory diagnosis of faecal and blood parasites”, the Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool (Wielka Brytania)
2005 ”Infectious disease – a gender bias”, American Society for Clinical Laboratory Science, California Association for Medical Laboratory Technology, Fremont (USA)
2005 ”A worldwide epidemic avoided – the history of SARS to date ”, American Society for Clinical Laboratory Science, California Association for Medical Laboratory Technology, Fremont (USA)
2005 “An overview of the immune system - part I”, American Society for Clinical Laboratory Science, California Association for Medical Laboratory Technology, Fremont (USA)
2005 “An overview of the immune system - part II”, American Society for Clinical Laboratory Science, California Association for Medical Laboratory Technology, Fremont (USA)
2005 Postępowanie w stanach zagrożenia życia w praktyce internistycznej; Instytut Ratownictwa Medycznego, Kraków
2004 “Clinical Tropical Medicine”, Kilimanjaro Christian Medical Centre, Tumaini University, Moshi (Tanzania), organizowany przez Institute of Tropical Medicine w Berlinie oraz Centre for Travel Medicine w Düsseldorfie
2003 “Advanced malariology module”, kurs doskonalący w ramach programu europejskiego TropEdEurope, Institut für Tropenmedizin, Humboldt Universität, Berlin (Niemcy)
2003 “Malaria in the United States; laboratory identification of malaria”, American Society for Clinical Laboratory Science, California Association for Medical Laboratory Technology, Fremont (USA)
2003 “Challenges in diagnosing parasitic infections”, American Society for Clinical Laboratory Science, California Association for Medical Laboratory Technology, Fremont (USA)
2003 “Microbiology and terrorism”, American Society for Clinical Laboratory Science, California Association for Medical Laboratory Technology, Fremont (USA)
2003 “West Nile virus”, American Society for Clinical Laboratory Science, California Association for Medical Laboratory Technology, Fremont (USA)
Studia
1992–1997 Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Studia Doktoranckie
1986–1992 Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski; Dyplom lekarza medycyny
Przebieg pracy zawodowej
2005– Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań; Kierownik Pracowni Parazytologicznej UMP
2004– Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań; adiunkt
2000–2004 Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań; asystent
1997–2000 Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Instytutu Mikrobiologii i Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 3, 61-712 Poznań; asystent
1996–1997 Katedra i Klinika Neonatologii, Położniczo-Ginekologiczny Szpital Kliniczny Nr 3 Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań; dyżury lekarskie
1992–1997 Klinika Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych Instytutu Mikrobiologii i Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań; Studia Doktoranckie
1992–1993 Staż podyplomowy: Szpital Kliniczny nr 2 im. Heliodora Święcickiego, Instytut Pediatrii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Oddział Położniczo-Ginekologiczny Szpitala ZOZ w Śremie
Dorobek naukowy
Stopnie i tytuły naukowe:
Tytuł doktora nauk medycznych uzyskany na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Znaczenie wykrywania przeciwciał IgG, IgM, IgA, IgE oraz podklas IgG dla klinicznej oceny toksoplazmozy. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II; Poznań, 8 października 1998 r.
Promotor: Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Pawłowski

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych zatwierdzony przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych, Warszawa, 28 lutego 2005 r., nr dyplomu: BCK-IV-H-1528/2004, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Ocena zastosowania masowych badań serologicznych noworodków w zapobieganiu toksoplazmozie wrodzonej”. Specjalność – parazytolog kliniczny.
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. med. Jerzy Stefaniak.

Polski koordynator czterech wieloośrodkowych projektów naukowych w ramach programów ramowych Unii Europejskiej dotyczących toksoplazmozy wrodzonej; partner w 6 międzynarodowych programach badawczych dotyczących toksoplazmozy, toksokarozy, malarii i in. chorób zawlekanych do Polski z tropiku, bąblowicy jednojamowej i alweokokozy; kierownik jednego projektu badawczego Komitetu Badań Naukowych/Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz główny wykonawca 5 projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczących chorób pasożytniczych (toksoplazmoza i toksokaroza oczna, toksoplazmoza kobiet ciężarnych, toksoplazmoza wrodzona, echinokokoza) i zakaźnych (cytomegalia wrodzona) u ludzi.
Dorobek zawodowy
Wieloletnia praktyka lekarska w Klinice Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (od 1992 r.), a także w Klinice Neonatologii oraz w Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Liczne staże doskonalące w referencyjnych ośrodkach medycyny tropikalnej i chorób zakaźnych na świecie:
1) Département de Parasitologie-Mycologie Médicale et Moléculaire, Université J. Fourier, Faculté de Medecine, Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble w Hôpital A. Michallon, Grenoble (Francja) ;
2) Institute of Child Health, Department of Epidemiology and Public Health, Londyn (Wielka Brytania);
3) Department of Mycobacteria and Parasitic Diseases, National Reference Centre on Malaria, WHO/FAO International Collaborating Centre for Research and Reference on Toxoplasmosis, Statens Seruminstitut, Kopenhaga (Dania);
4) Kilimanjaro Christian Medical Centre, Tumaini University w Moshi (Tanzania);
5) Institut für Tropenmedizin, Humboldt Universität, Berlin (Niemcy);
6) Centers for Disease Control and Prevention (CDC), National Center for Infectious Diseases, Division of Parasitic Diseases (Biology and Diagnostics Branch, Epidemiology Branch), Atlanta (Georgia, USA);
7) Instituto de Medicina Tropical, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima (Peru);
8) The Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool (Wielka Brytania).

Specjalizacje:
Tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny transportu (obejmuje: parazytologię, wybrane choroby zakaźne, medycynę morską, tropikalną, lotniczą, podwodną, kolejową i medycynę podróży) na podstawie złożenia egzaminu państwowego w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie w dniu 30/03/2004 r., zatwierdzony przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, nr dyplomu: 0715/2004.1/17 z dnia 26/04/2004 r.

Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego nr 10707 zatwierdzone uchwałą XIII Posiedzenia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w dniu 5 października 2005 r.

Międzynarodowy Dyplom Medycyny Tropikalnej i Higieny – Diploma of Tropical Medicine and Hygiene (DTM&H) - Instituto de Medicina Tropical „Alexander von Humboldt”, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima (Peru), nadany przez Gorgas Memorial Institute of Tropical and Preventive Medicine, the University of Alabama, Birmingham (USA), 2010 r.
Zainteresowania zawodowe
Toksoplazmoza, ze szczególnym uwzględnieniem toksoplazmozy u kobiet ciężarnych oraz toksoplazmozy wrodzonej. Profilaktyka zdrowotna przy wyjeździe do krajów odmiennej strefy klimatyczno-sanitarnej (chemioprofilaktyka przeciwmalaryczna, szczepienia ochronne, higiena tropikalna) oraz leczenie pasożytniczych i infekcyjnych chorób tropikalnych importowanych do Polski z obszarów strefy gorącej. Immunologia i immunodiagnostyka inwazji pasożytniczych oraz chorób tropikalnych ze szczególnym uwzględnieniem malarii, leiszmaniozy trzewnej, filarioz, schistosomozy, amebozy, cysticerkozy, toksoplazmozy wrodzonej oraz bąblowicy wywoływanej przez Echinococcus granulosus i Echinococcus multilocularis.
Przynależność do towarzystw i organizacji
1. Polski koordynator Europejskiej Sieci Naukowej ds. Wrodzonej Toksoplazmozy - European Research Network on Congenital Toxoplasmosis (ERNCT); od 1995r.
2. Polski koordynator europejskiego, wieloośrodkowego programu naukowego European Multicentre Study on Congenital Toxoplasmosis (EMSCOT); od 1997r.
3. Polski koordynator europejskich programów badawczych (1) Childhood health and development (CHAD-EMSCOT, Londyn) oraz (2) Genetic susceptibility to Toxoplasma and other intramacrophage pathogens (GENET – EMSCOT, Cambridge); od 1999r.
4. Lokalny koordynator wieloośrodkowego programu badawczego European Research Network on Imported Infectious Diseases Surveillance - TropNetEurope; od 2002r.
5. Polski koordynator wieloośrodkowego projektu badawczego pt. „Systematic Review on Congenital Toxoplasmosis (SYROCOT)”; 2002r. - 2008r.
6. Członek Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego; od 1995r.
7. Członek zwyczajny New York Academy of Sciences (New York, USA); od 1998r.
8. Członek zwyczajny National Geographic Society; od 2000r.
9. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej i Tropikalnej; od 2005r.
10. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekarzy dla Podróżujących – International Association for Assistance to Travellers (IAMAT); od 2005r.
11. Członek Zarządu Fundacji Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio - Medicus Mundi Poland" z siedzibą w Poznaniu; 1994-1997 oraz od 2010 r.
12. Sekretarz Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego; w latach 1995-2001
Inne informacje
Członkostwo rady recenzentów medycznych czasopism naukowych:
1. Członek Rady Recenzentów anglojęzycznego czasopisma medycznego Medical Science Monitor wytypowany przez Redaktora Naczelnego (prof. Mark Graczyński); od 2001 r.
2. Członek Rady Recenzentów międzynarodowego czasopisma medycznego International Journal of Infectious Diseases wytypowany przez Redaktora Naczelnego (Dr Bill Cameron); od 2001 r.
3. Członek Rady Redakcyjnej międzynarodowego czasopisma medycznego Clinical Microbiology and Infection wytypowany przez Redaktora Naczelnego (prof. Emilio Bouza); od 2001 r.
4. Członek Rady Recenzentów anglojęzycznego czasopisma medycznego Travel Medicine and Infectious Disease wytypowany przez Redaktora Naczelnego (prof. Jane Zuckerman); od 2008 r.
5. Członek Rady Recenzentów anglojęzycznego czasopisma medycznego Immunological Investigations wytypowany przez Redaktora Naczelnego (prof. Kate Rittenhouse-Olson); od 2008 r.
6. Recenzent polskiego czasopisma medycznego Przegląd Chirurgii Dziecięcej na prośbę Sekretarza Redakcji Dr Michała Błaszczyńskiego; od 2009 r.
7. Członek Rady Recenzentów zagranicznego czasopisma medycznego Scientia Medica, wytypowany przez Redaktora Naczelnego (prof. Eleonor G. Lago); od 2009 r.
8. Recenzent polskiego czasopisma medycznego Wiadomości Parazytologiczne/Annals of Parasitology na zlecenie Sekretarza Redakcji Prof. Anny Rockiej; od 2010 r.
9. Recenzent anglojęzycznego czasopisma medycznego Acta Tropica wytypowany przez Redaktora Naczelnego (Prof. J. Beier); od 2010 r.
10. Recenzent anglojęzycznego czasopisma medycznego Journal of Parasitology and Vector Biology wytypowany przez Redaktora Naczelnego (Dr Ratna Chakrabarti); od 2012 r.
11. Członek rady recenzentów anglojęzycznego czasopisma medycznego British Journal of Medicine and Medical Research wybrany przez Redaktora Naczelnego (Prof. Dmitry A. Kuznetsov); od 2012 r.
12. Redaktor tematyczny Annals of Parasitology ds. parazytologii medycznej wytypowany przez Redaktora Naczelnego (Prof. Anna Rocka); od 2013 r.

Nagrody:
1) Indywidualna nagroda naukowa im. Witolda Stefańskiego przyznawana młodym parazytologom za szczególne osiągnięcia naukowe przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego za pracę pt. „Neonatal screening for congenital toxoplasmosis in the Poznań region of Poland by analysis of Toxoplasma gondii - specific IgM antibodies eluted from filter-paper blood spots”, wręczona podczas IX Zjazdu PTP w Łodzi, w dniu 7 września 2001 r.
2) Indywidualna Nagroda Naukowa J.M. Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2000/2001 za cykl publikacji poświęconych toksoplazmozie wrodzonej u noworodków.
3) Nagroda za najlepszą pracę naukową z zakresu toksoplazmozy pt. „Evaluation of the postnatal treatment efficacy in infants with congenital toxoplasmosis identified by the neonatal screening programme based on filter-paper blood samples”, podczas Międzynarodowego Sympozjum nt. Toksoplazmozy odbywającego się w ramach the XV Latin American Congress of Microbiology (ALAM), VI Cuban Congress of Microbiology and Parasitology, III Cuban Congress of Tropical Medicine; Havana, Cuba, November 11-15, 2002.
4) Indywidualna nagroda naukowa J.M. Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2005/2006 za rozprawę habilitacyjną „Ocena zastosowania masowych badań serologicznych noworodków w zapobieganiu toksoplazmozie wrodzonej”
Kontakt
 • e-mail: mpaul@ump.edu.pl

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

  • Joanna
   Została u mnie stwierdzona toksoplazmoza w I trymestrze ciąży na podstawie tylko 1 wyników, lekarz nadgorliwie sugerował natychmiast antybiotyk. Znalazłam jednak wykład pani dr hab. Paul i zgłosiłam się do niej bezzwłocznie. Objaśniła mi wyniki i kazała je uzupełnić, a następnie powtórzyć. Obawy okazały się bezpodstawne. Nie mogłam trafić na większego specjalistę w tej dziedzinie niż Pani doktor, która poświęca swój czas dla pacjenta, ma ogromną wiedzę i zna najnowsze wyniki badań oraz kierunki leczenia odnośnie tej choroby. Jeśli któraś z przyszłych mam czuje niepokój w tej kwestii, polecam Panią doktor z całego serca!!!!
  • Joasia że Śląska
   Jestem w 15 tygodniu ciąży. Od ponad miesiąca żyłam w strachu, że jestem zarażona toksoplazmoza. Wczoraj byłam na wizycie u Pani docent. 500 km jazdy, ale opłacało się. Diagnoza Pani docent--zakażenie mialo miejsce pół roku przed zajściem w ciążę. Powiem krótko - Pani docent jest światowej klasy specjalistka. Diagnoza zajęła jej pół minuty. Podczas wizyty wszystko wyjaśniła, uspokoiła, a przy tym była niesamowicie ciepła i pełna życzliwości. Lekarz z powoływania. Powinna służyć, jako przykład w książkach. Pozdrawiam Panią docent i wszystkim zaniepokojony kobietą w ciąży zalecam u niej wizytę.
  • Anna
   Serdecznie dziękuję pani Docent za fachową pomoc, cierpliwą informację, życzliwość. Domyślam się, że z panikującymi kobietami w ciąży nie zawsze jest łatwo, ale to co Pani robi jest dla nas bardzo ważne i bardzo potrzebne. Niestety, często nasi ginekolodzy nie umieją nam pomóc, nie mają takiej wiedzy. Nie na darmo można o Pani przeczytać na wielu forach o toksoplazmozie, wiele wdzięcznych pacjentek poleca Panią innym. I ja się do nich dołączam, życząc wszystkim aby usłyszały to co ja wczoraj: że nie jestem zakażona.:) Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę wszystkiego dobrego!
  • Ryszard
   Jest to fantastyczny lekarz o wielkich umiejetnościach i wiedzy, w kontaktach z chorymi jest konkretna a jednoczesnie ujmująca i miła ... prawdziwy lekarz ( naukowiec ) z powołania,.... z mojej strony mogę życzyć , aby pacjenci w przyszłości trafiali na tego typu lekarzy ... gwarantowane wyleczenie !! );-