×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

prof. nadzw. dr hab. n. med. Maria Korzeniewska-Koseła

Specjalizacja

  • Choroby płuc

Miejsca pracy: Umów wizytę/Poproś o terminarz

Informacje i kontakty

Dorobek naukowy
Dorobek naukowy dr hab. Marii Korzeniewskiej-Koseły obejmuje 91 prac opublikowanych w całości, w tym 29 prac oryginalnych. Jest autorką 14 rozdziałów w podręcznikach oraz autorką haseł dotyczących leków przeciwprątkowych, nie licząc wznowień.

Brała udział w pracach grupy przygotowującej zalecenia ERS: European Respiratory Society guidelines for the diagnosis and management of lymphangioleiomyomatosis (zalecenia opublikowane w Eur Respir J. 2010, 35, 14- 26).

Uczestniczyła w pracach Grupy Roboczej EASAC (European Academies Science Advisory Council) przygotowującej raport: "Drug-resistant tuberculosis: challenges, consequences and strategies for control". Dr. hab. Maria Korzeniewska-Koseła jest także autorką lub współautorką licznych doniesień zjazdowych prezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach.
Dorobek zawodowy
Dr hab. Maria Korzeniewska-Koseła po studiach medycznych na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie podjęła pracę w Zakładzie Farmakologii Instytutu Nauk Fizjologicznych w Akademii Medycznej w Warszawie, następnie studia doktoranckie w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, gdzie została zatrudniona na stanowisku asystenta naukowo-badawczego w I Klinice Gruźlicy i Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała z wyróżnieniem na podstawie pracy doktorskiej: „Udział amin katecholowych w działaniu hydrazydu kwasu nikotynowego na ośrodkowy układ nerwowy”. Ma drugi stopień specjalizacji w zakresie chorób płuc.

W kwietniu 2009 roku uzyskała tytuł dr hab. n. med. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Gruźlica w Polsce – czynniki sukcesu leczenia”.
Od 2009 roku jest kierownikiem Zakładu Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą.
Od 2010 roku jest profesorem nadzwyczajnym Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.
W latach 2003-2010 należała do European TB Surveillance Advisory Committee.
Zainteresowania zawodowe
Podstawową dziedziną zainteresowań dr hab. Marii Korzeniewskiej-Koseły jest gruźlica - epidemiologia i przeciwdziałanie oraz obraz kliniczny tej choroby. Drugą dziedziną zainteresowań są choroby śródmiąższowe płuc, co wykazała w pracach oryginalnych, poglądowych i rozdziałach podręczników. Trzecią dziedziną zainteresowań dr hab. Marii Korzeniewskiej-Koseły są zakażenia dróg oddechowych u osób bez zaburzeń odporności i u chorych w immunosupresji.
Przynależność do towarzystw i organizacji
Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
European Respiratory Society
Inne informacje
Dr hab. Maria Korzeniewska-Koseła przebywała na stypendium naukowym w Szpitalu Uniwersyteckim Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Uppsali (Szwecja). Przez rok pracowała również na stanowisku research fellow w General Hospital w Vancouver jako stypendystka Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej.

Corocznie uczestniczy w spotkaniach poświęconych zagadnieniom gruźlicy w krajach europejskich: Wolfheze Workshops for Low and Intermediate Incidence Countries.

Odbyła szkolenia w zakresie zarządzania programem zwalczania gruźlicy, organizowane przez WHO: “Managing Tuberculosis at District Level”, “ Managing Tuberculosis at National Level”, “Training for TB Consultants”, „First DOTS - PLUS Consultant Course”.

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.