×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

dr hab. n. med. Mariusz Dąbrowski

Specjalizacja

  • Choroby wewnętrzne
  • Diabetologia

Miejsca pracy: Umów wizytę/Poproś o terminarz

Informacje i kontakty

Studia
1976–1983 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
Przebieg pracy zawodowej
2011– Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Medyczny
2004– NZOZ "Beta-Med"; Poradnia diabetologiczna
2000–2003 C.M. "Medicor" w Rzeszowie; Poradnia diabetologiczna
1983–2000 S.P. ZOZ nr 1 w Rzeszowie; Poradnia Ogólna (1983-1991); Oddział Chorób Wewnętrznych (1983-2000), Poradnia diabetologiczna (1990-2000)
Dorobek naukowy
1. Dąbrowski M, Kozek E.: Rola blokady układu renina-angiotensyna-aldosteron w zapobieganiu cukrzycy typu 2. Diabetologia Praktyczna 2006; 7: 265-281
2. Dąbrowski M, Nowakowski A.: Skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancja glarginy - długodziałającego analogu insuliny u dorosłych chorych na cukrzycę typu 1 w codziennej praktyce klinicznej. Diabetologia Praktyczna 2007; 8: 113-118
3. Dąbrowski M, Nowakowski A.: Long-term efficacy of insulin glargine in adult type 1 diabetic patients not controlled on previous treatment. Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna 2007; 7: 161-167
4. Dąbrowski M.: Cukrzyca a nowotwory. Diabetologia Praktyczna 2010; 11, 2: 54–63
5. Dąbrowski M.: Zastosowanie wildagliptyny w terapii trójlekowej u pacjentów nieskutecznie leczonych dwoma doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi. Diabetologia Praktyczna 2010; 11, 2: 153–159
6. Dąbrowski M, Mielnik-Niedzielska G, Nowakowski A: The auditory organ involvement in type 1 diabetes mellitus. Endokrynologia Polska 2011; 62(2): 138-144
7. Augustyn K, Dąbrowski M, Mielnik-Niedzielska G.: Ocena zmian w czynności narządu słuchu u chorych na cukrzycę typu 1. Otorynolaryngologia – Przegląd kliniczny 2011; 10(1): 36-41
8. Dąbrowski M. Rak trzustki u chorego na cukrzycę typu 2 leczonego trzema lekami doustnymi, w tym inhibitorem dipeptydylopeptydazy IV. Diabetologia Klin 2012; 1(1): 12–16
9. Dąbrowski M. Wspólne stanowisko ADA i EASD dotyczące leczenia cukrzycy typu 2. Medycyna Po Dyplomie 2012: 21(9): 12-15.
10. Pīrāgs V., El Damassy H., Dąbrowski M., Sait Gönen M., Račická E., Martinka E., Giaconia J., Stefanski A. on behalf of the B001 study investigators. Low risk of severe hypoglycaemia in patients with type 2 diabetes mellitus starting insulin therapy with premixed insulin analogues BID in outpatient settings. Int J Clin Pract 2012; 66(11): 1033-1051.
11. Dabrowski M. Diabetes and hearing dysfunction: Under-recognized complication of diabetes?. North Am J Med Sci 2013; 5: 66-67. (komentarz)
12. Dąbrowski M. Cele leczenia pacjenta z cukrzycą - jak bardzo agresywnie do nich dążyć. Medycyna Po Dyplomie 2013; 22(3): 20-28.
13. Dąbrowski M. Glycated hemoglobin, diabetes treatment and cancer risk in type 2 diabetes. A case-control study. Ann Agricult Environment Med 2013; 20(1): 116-121.
14. Dąbrowski M., Mielnik-Niedzielska G., Nowakowski A.: The impact of different modifiable factors on hearing function in type 1 and type 2 diabetic subjects. A preliminary study. Ann Agricult Environment Med 2013; 20(4): 773-778
15. Dąbrowski M.: Cukrzyca i nowotwory. (w:) Czupryniak L. (red.): Diabetologia – Kompendium. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2014, 208-221.
16. Dąbrowski M.: Inhibitor DPP-4 jako terapia dodana w niewyrównanej cukrzycy typu 2 leczonej wielokrotnymi wstrzyknięciami insuliny. Diabet Klin. 2014; 3 (3): 125–130
17. Dąbrowski M.: The outcome of care in people with type 1 diabetes after switching to insulin glargine-based regimens in a real life setting: A long-term observational study. Int J Clin Pract, August 2014, 68, 8, 1020–1028
18. Dąbrowski M. Disorders of hearing in diabetes mellitus [internet]. 2014 Nov 29; Diapedia 7105378814 rev. no. 8. Available from: http://dx.doi.org/10.14496/dia.7105378814.8
19. Dziemidok P, Dąbrowski M, Makara-Studzińska M. Relationship between diabetic neuropathy and occurrence of depression among diabetic patients. Psychiatr Pol 2015; Published ahead of print 20 June, 2015, DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/42352
20. Dąbrowski M. Jakim problemem może być dysfunkcja słuchu? Diabetologia Po Dyplomie 2015; 12(4): 29-34.
21. Dąbrowski M, Szymańska-Garbacz E, Miszczyszyn Z, Dereziński T, Czupryniak L. Risk factors for cancer development in type 2 diabetes. A case-control study. BMC Cancer 2016; 16: 785
22. Dąbrowski M, Huc P, Filip W. Association between insulin therapy and quality of life in diabetes. J Pre-Clin Clin Res. 2017; 11(1): 10–14.
23. Dąbrowski M, Grondecka A. Diabetes is a risk factor of hospitalization in the surgical ward due to the cancer in elderly and middle-aged population. Arch Med Sci 2017; 13(5): 1025–1030.
24. Dąbrowski M, Szymańska-Garbacz E, Miszczyszyn Z, Dereziński T, Czupryniak L. Differences in risk factors of malignancy between men and women with type 2 diabetes: A retrospective case-control study. Oncotarget. 2017; 8: 66940-66950
25. Dąbrowski M, Szymańska-Garbacz E, Miszczyszyn Z, Dereziński T, Czupryniak L. Antidiabetic medications use and cancer risk in type 2 diabetes. Clin Diabetol 2017; 6(1): 17-25.
26. Dąbrowski M, Mielnik-Niedzielska G, Nowakowski A. Influence of HbA1c, serum lipids, blood pressure and BMI on Auditory Brainstem Response in diabetic patients. Eur J Clin Experiment Med 2017; 15 (3): 185–191.
27. Dąbrowski M, Pawluś D. Food choices during pregnancy and gestational diabetes mellitus. Clin Diabetol 2017; 6(4): 131-135
28. Więch P, Dąbrowski M, Bazaliński D, Sałacińska I, Korczowski B, Binkowska-Bury M. Bioelectrical Impedance Phase Angle as an indicator of malnutrition in hospitalized children with diagnosed Inflammatory Bowel Diseases – A case control study. Nutrients 2018; 10: 499. doi:10.3390/nu10040499
29. Dereziński T, Zozulińska-Ziółkiewicz D, Uruska A, Dąbrowski M. Visceral Adiposity Index as a useful tool for the assessment of cardio-metabolic risk in women aged 65-74 living in central Poland. Diabetes Metab Res Rev. 2018 Nov; 34(8): e3052. doi: 10.1002/dmrr.3052. Epub 2018 Aug 15.
30. Dąbrowski M, Mielnik-Niedzielska G, Nowakowski A. Association between hearing organ and renal function in young adult type 1 diabetic patients. A cross-sectional study. Sci Rep. 2018 Aug 23; 8(1): 12645. doi: 10.1038/s41598-018-31057-6.
31. Więch P, Chmiel Z, Sałacińska I, Bazaliński D, Bartosiewicz A, Mazur A, Korczowski B, Binkowska-Bury M, Dąbrowski M. The relationship between body composition and a gluten free diet in children with celiac disease. Nutrients 2018, 10, 1817; doi:10.3390/nu10111817.
32. Więch P, Bazaliński D, Sałacińska I, Binkowska-Bury M, Korczowski B, Mazur A, Kózka M, Dąbrowski M. Decreased Bioelectrical Impedance Phase Angle in Children and Adolescents With Newly Diagnosed Type 1 Diabetes. A case-control study. J Clin Med 2018, 7(12), 516.
33. Więch P, Sałacińska I, Bazaliński D, Dąbrowski M. Body Composition and Phase Angle as an Indicator of Nutritional Status in Hospitalized Children with Juvenile Idiopathic Arthritis. Pediatric Rheumatol 2018; 16: 82; https://doi.org/10.1186/s12969-018-0297-y
34. Dereziński T, Zozulińska-Ziółkiewicz D, Uruska A, Dąbrowski M. Anthropometric, metabolic and clinical factors associated with high prevalence of known and unknown diabetes and prediabetes in women aged 65-74 living in central Poland. Clinical Diabetology (przyjęte do druku)
35. Czenczek-Lewandowska E, Leszczak J, Baran J, Weres A, Wyszyńska J, Lewandowski B, Dąbrowski M, Mazur A. Levels of Physical Activity in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes in Relation to the Healthy Comparators and to the Method of Insulin Therapy Used. Int J Environ Res Public Health. 2019 Sep 19; 16(18). pii: E3498. doi: 10.3390/ijerph16183498.# Abstrakty z kongresów naukowych:
 Dabrowski M, Niedzielska G, Nowakowski A. Subclinical hearing impairment: the earliest complication of type 1 diabetes mellitus? Przedstawione na 44 Kongresie EASD (European Association for the Study of Diabetes), Rzym 2008, Diabetologia 2008; 51(Suppl.1): S508
 Pīrāgs V, Dąbrowski M, Sait Gönen M, Ertekin A, Cleall SP, Mozejko-Pastewka B, Kiljański J.: Changes of glycaemic control, anthropometric parameters and fasting lipid profiles in patients with type 2 diabetes starting insulin therapy with premixed insulin analogues BID. Przedstawione na 45 Kongresie EASD, Wiedeń 2009, Diabetologia 2009; 52(Suppl.1): S348
 Czupryniak L, Pawlowski M, Szymborska-Kajanek A, Strojek K, Gumprecht J, Szelachowska M, Wolnik B, Czech A, Malecki M, Zozulinska-Ziółkiewicz D, Wierusz-Wysocka B, Moczulski D, Jasik M, Dąbrowski M, Dziemidok P.: Oral health status in type 1 and type 2 diabetes patients - results of a national multicentre survey: Teeth in Diabetes (TID) study. Przedstawione na 45 Kongresie EASD, Wiedeń 2009, Diabetologia 2009; 52(Suppl.1): S468
 Pīrāgs V, Dąbrowski M, Sait Gönen M, Račická E, Ertekin A, Martinka E, El Damassy H, Petto H, Kiljański J.: Severe hypoglycemia in patients with type 2 diabetes starting insulin therapy with premixed insulin analogues BID. Przedstawione na 69 Kongresie ADA (American Diabetes Association), Nowy Orlean 2009, Abstrakt Numer: 2122-PO
 Czupryniak L, Pawlowski M, Szymborska-Kajanek A, Strojek K, Gumprecht J, Szelachowska M, Wolnik B, Czech A, Malecki MT, Zozulinska-Ziółkiewicz D, Wierusz-Wysocka B, Moczulski D, Jasik M, Dąbrowski M, Dziemidok P.: Teeth in Diabetes (TID) study - results of a national multicentre survey:. Przedstawione na 70 Kongresie ADA, Orlando 2010
 Dąbrowski M, Niedzielska G, Nowakowski A.: Czynniki wpływające na funkcję narządu słuchu u młodych chorych z cukrzycą typu 1 i typu 2. Przedstawione na XIII Zjeździe PTD (Polskie Towarzystwo Diabetologiczne), Kraków 2011, Diabetologia Praktyczna 2011; 12 (Supl. B): B50-B51
 Dabrowski M, Niedzielska G, Nowakowski A.: The impact of modifiable factors on hearing function in diabetic subjects. Przedstawione na 47 Kongresie EASD, Lizbona 2011 Diabetologia 2011; 54(Suppl.1): S518-S519
 Dąbrowski M.: Skuteczność i bezpieczeństwo glarginy, długodziałającego analogu insuliny, w terapii pacjentów z cukrzycą typu 1 w warunkach codziennej praktyki klinicznej: Długoterminowe badanie obserwacyjne. Przyjęte na sesję plakatową w czasie 14 Zjazdu PTD, Łódź 2013.
• Dąbrowski M, Szymańska-Garbacz E, Miszczyszyn Z, Dereziński T.: Czynniki ryzyka nowotworów w populacji osób z cukrzycą typu 2. XV Zjazd PTD, Gdańsk 2014. Diabetologia Klin 2014; 3 (Supl. 3): 26
• Dąbrowski M, Szymańska-Garbacz E, Miszczyszyn Z, Dereziński T.: Zależne od płci różnice w zapadalności na nowotwory w populacji osób z cukrzycą typu 2. XV Zjazd PTD, Gdańsk 2014. Diabetologia Klin 2014; 3 (Supl. 3): 26-27
• Dąbrowski M.: Inhibitor DPP-4, wildagliptyna, jako terapia dodana w niewyrównanej cukrzycy typu 2 leczonej wielokrotnymi wstrzyknięciami insuliny. XV Zjazd PTD, Gdańsk 2014. Diabetologia Klin 2014; 3 (Supl. 3): 48-49
• Dąbrowski M, Grondecka A.: Cukrzyca jako czynnik ryzyka hospitalizacji w oddziale chirurgicznym z powodu nowotworu wśród populacji osób w średnim i podeszłym wieku. XVI Zjazd PTD, Wrocław 2015. Diabetologia Klin 2015; 4 (2): 75-76
• Dąbrowski M, Szymańska-Garbacz E, Miszczyszyn Z, Dereziński T, Czupryniak L: Factors associated with cancer risk in type 2 diabetes. 75 Kongres ADA, Boston 2015, Diabetes 2015; 64 (Suppl. 1): A429-A430
• Dąbrowski M, Szymańska-Garbacz E, Miszczyszyn Z, Dereziński T, Czupryniak L: Differences in cancer risk between men and women with diabetes. 75 Kongres ADA, Boston 2015 (Publish Only), Diabetes 2015; 64 (Suppl. 1): A699
 Dąbrowski M: Zaburzenia słuchu w cukrzycy. Wygłoszone w czasie XV Konferencji Sekcji Pediatrycznej PTD, Rzeszów 2016. Endokrynol Pediatr 2016; 15 (Supl. 1): 10
 Dąbrowski M, Szymańska-Garbacz E, Miszczyszyn Z, Dereziński T, Czupryniak L: Wpływ sposobu leczenia cukrzycy na ryzyko nowotworu u osób z cukrzycą typu 2. Przedstawiony na 17 Zjeździe PTD, Kielce 2016 (Prezentacja ustna), Clin Diabetol 2016; 5 (Supl. B): B8
 Dąbrowski M, Nycz E. Częstość występowania cukrzycy u pacjentów z chorobą nowotworową hospitalizowanych w oddziale radioterapii. Przedstawiony na 18 Zjeździe PTD, Poznań 2017 (Prezentacja ustna), Clin Diabetol 2017; 6 (Supl. B): 6.
 Dąbrowski M, Mielnik-Niedzielska G, Nowakowski A. Wpływ odsetka HbA1c, stężenia lipidów, ciśnienia tętniczego i BMI na słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu u osób z cukrzycą. 18 Zjazd PTD, Poznań 2017, Clin Diabetol 2017; 6 (Supl. B): 19.
 Dereziński T, Zozulińska-Ziółkiewicz D, Dąbrowski M. Częstość występowania cukrzycy i zaburzeń gospodarki węglowodanowej u kobiet w wieku 65–75 lat mieszkających w gminie miejsko-wiejskiej w Polsce centralnej. 18 Zjazd PTD, Poznań 2017, Clin Diabetol 2017; 6 (Supl. B): 26.
Zainteresowania zawodowe
Diabetologia i okolice (cukrzyca i zaburzenia słuchu, cukrzyca i nowotwory, nowe klasy leków przeciwcukrzycowych, epidemiologia, insulinoterapia, kardiodiabetologia, nefrodiabetologia)
Przynależność do towarzystw i organizacji
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
European Association for the Study of Diabetes
American Association of Clinical Endocrinologists
American Diabetes Association

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

    • Adam Huss
      Fantastyczny lekarz i człowiek. Wizyta u Niego to półgodzinna rozmowa podczas której On uważnie słucha. Bada szczegółowo i starannie dobiera leki sprawdzając w jakich opakowaniach i jakich firm są najtańsze. Leczę się u Niego od ponad 20 lat. Gorąco polecam.