Aktualności

 • Kolejny raport nt. współpracy przedstawicielami zawodów medycznych z przemysłem

  INFARMA po raz kolejny opublikowała dane dotyczące współpracy firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych.

 • Wybrakowany rejestr korzyści

  Za działanie na rzecz koncernów farmaceutycznych 30 tys. pracowników medycznych dostało w sumie ponad 107 mln zł. 78% z nich nie zgodziło się na publiczne ujawnienie tej współpracy i korzyści, jakie osiągnęli. Średnie honorarium tych, którzy się zgodzili na publikację swoich nazwisk, wynosiło ok. 2 tys. zł.

 • Jakie korzyści płyną z firm

  Co piąty lekarz współpracujący z firmą farmaceutyczną zgodził się na ujawnienie swoich danych. Przeciętnie zarobił brutto 2,7 tysiąca zł. Infarma, organizacja skupiająca innowacyjne firmy farmaceutyczne, opublikowała dane na temat współpracy firm i środowiska medycznego.

 • Kodeks przejrzystości. Są raporty, będą wnioski

  Firmy farmaceutyczne upubliczniły kwoty, które przekazały instytucjom publicznym, fundacjom, firmom oraz lekarzom z tytułu współpracy. To pierwsza publikacja raportów w oparciu o przyjęty przez innowacyjne firmy farmaceutyczne, zrzeszone w EFPIA, Kodeks przejrzystości.

 • Publikacja raportów na podstawie Kodeksu Przejrzystości

  Od 27 do 30 czerwca br. sygnatariusze Kodeksu Przejrzystości na swoich stronach internetowych publikują informacje na temat wartości i zakresu współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia w roku 2015.

 • W czerwcu firmy farmaceutyczne ujawnią wynagrodzenia przekazane lekarzom

  Pod koniec czerwca 33 firmy farmaceutyczne opublikują informacje o wysokości przekazanych wynagrodzeń oraz innych świadczeń lekarzom i organizacjom ochrony zdrowia w 2015 roku. Lekarze muszą wyrazić zgodę na publikację takich informacji.

 • W USA firmy płacą zwłaszcza lekarzom zabiegowym

  W USA firmy wytwarzające leki, urządzenia i wyroby medyczne najwięcej płacą lekarzom o specjalizacjach zabiegowych – chirurgom naczyniowym, neurochirurgom i ortopedom - informuje pismo „Mayo Clinic Proceedings”.

 • Firmy ujawnią wartość świadczeń dla lekarzy

  Już w 2016 roku firmy farmaceutyczne będą publikowały informacje o wartości świadczeń dla lekarzy.

 • Większa przejrzystość – więcej zaufania

  W otwartym społeczeństwie nie ma odwrotu od pełnej przejrzystości - taki wniosek płynie po konferencji, którą w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego wspólnie zorganizowały Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA oraz Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie [zob. filmy].

 • Jawne korzyści od firm

  Granica między przejrzystością a prawem do prywatności – to jedno z najważniejszych pytań, które zadawali uczestnicy dyskusji w Fundacji Batorego na temat przyjętego przez firmy farmaceutyczne kodeksu przejrzystości.

102 artykułów - strona 1 z 11