Lekarz wojskowy
Wojskowy Instytut Medyczny

Katarzyna Gocyła-Dudar, Adam Stępień

Lekarz Wojskowy 2020; 98 (1): 9-15

Anna Witkowska, Sebastian Stec, Radoslaw Smoczyński, Maciej Bartczak, Jakub Staromłyński, Piotr Suwalski, Mariusz Kowalewski, Zygmunt Kaliciński, Karol Król, Dariusz Kosior

Lekarz Wojskowy 2020; 98 (1): 16-21

Ewa Studzińska

Lekarz Wojskowy 2020; 98 (1): 22-25

Wytyczne ESC

Indeks Copernicus 2017 (ICV)

55.96
Prawa autorskie
This is an online-only open access journal. The journal applies the CC BY-NC-SA 4.0 License