Lekarz wojskowy
Wojskowy Instytut Medyczny

Barbara Sozańska

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 23-26

Monika Konior, Krzysztof Korzeniewski

Lekarz Wojskowy 2020; 98 (4): 233-236

Antoni Florkowski

Lekarz Wojskowy 2020; 98 (4): 237-247

Jarosław Krzyżak, Krzysztof Korzeniewski

Lekarz Wojskowy 2020; 98 (4): 248-255

Jarosław Krzyżak, Krzysztof Korzeniewski

Lekarz Wojskowy 2020; 98 (4): 256-262

Stanisław Ilnicki

Lekarz Wojskowy 2020; 98 (4): 263-271

Stanisław Ilnicki

Lekarz Wojskowy 2020; 98 (4): 272-280

Indeks Copernicus 2017 (ICV)

55.96
Prawa autorskie
This is an online-only open access journal. The journal applies the CC BY-NC-SA 4.0 License