Lekarz wojskowy
Wojskowy Instytut Medyczny
Cover

Anna Nycz , Radosław Tworus

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 293-299

Jakub Włodarski , Małgorzata Pawelczyk , Mirosław Dziekiewicz

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 311-315

Cezary Rybacki , Agata Kalicka , Andrzej Krzyżaniak , Andrzej Chciałowski

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 316-326

Robert Gregulski , Krzysztof Korzeniewski

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 300-306

Wiesław Skrzyński , Piotr Rzepecki , Ewa Jędrzejczak , Katarzyna Białkowska , Dorota Lazar-Sito

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 307-310

Indeks Copernicus 2017 (ICV)

55.96
Prawa autorskie
This is an online-only open access journal. The journal applies the CC BY-NC-SA 4.0 License