Lekarz wojskowy

Bieżący numer

Prace oryginalne

Anna Nycz, Radosław Tworus

Lekarz Wojskowy Bieżący numer: 293-299

Jakub Włodarski, Małgorzata Pawelczyk, Mirosław Dziekiewicz

Lekarz Wojskowy Bieżący numer: 311-315

Agata Kalicka1, Cezary Rybacki1, Andrzej Krzyżaniak2, Andrzej Chciałowski3

Lekarz Wojskowy Bieżący numer: 316-326

Krzysztof Korzeniewski1, Robert Gregulski2

Lekarz Wojskowy Bieżący numer: 300-306

Wiesław Skrzyński1, Katarzyna Białkowska1, Piotr Rzepecki1, Dorota Lazar-Sito1, Ewa Jędrzejczak2

Lekarz Wojskowy Bieżący numer: 307-310

Prace poglądowe

Ewa Czaczkowska, Andrzej Skrobowski, Piotr Kwiatkowski, Paweł Krzesiński

Lekarz Wojskowy Bieżący numer: 345-352

Marek Skalski1, Adam Wegner1, Marian Dójczyński1, Marcin Lewy2, Józef Bukowski3

Lekarz Wojskowy Bieżący numer: 337-340

Anna Nycz, Radosław Tworus

Lekarz Wojskowy Bieżący numer: 341-344

Kamila Skwierawska1, Dariusz Piotrowski3, Edyta Ułasiewicz3, Anna Waszczuk-Gajda1,2, Grzegorz W. Basak1,2

Lekarz Wojskowy Bieżący numer: 353-356

Ewa Szymczuk1, Agnieszka Woźniak-Kosek2

Lekarz Wojskowy Bieżący numer: 357-365

Prace kazuistyczne

Wojciech Kula1, Michał Celejewski1, Grzegorz Sobieszek1, Przemysław Zając1, Natalia Jurzak-Myśliwy1, Justyna Kozińska2, Sergiusz Nowak1, Katarzyna Dziąbowska-Grabias1, Aneta Skwarek-Dziekanowska1, Władysław Witczak1

Lekarz Wojskowy Bieżący numer: 327-332

Jarosław Majcherek1, Aleksander Kozłowski1, Maciej Wojtanowski1, Andrzej Litarski1, Kornel Pormańczuk1,2, Jacek Śmigielski1

Lekarz Wojskowy Bieżący numer: 333-336

Historia medycyny i wojskowej służby zdrowia

Zbigniew Kopociński, Krzysztof Kopociński

Lekarz Wojskowy Bieżący numer: 366-372

Zbigniew Kopociński, Krzysztof Kopociński

Lekarz Wojskowy Bieżący numer: 373-380

Indeks Copernicus 2017 (ICV)

55.96
Prawa autorskie
This is an online-only open access journal. The journal applies the CC BY-NC-SA 4.0 License